Základní škola Ronov nad Doubravou

Enviroment. výchova

Poznáváme divočinu

Poznáváme divočinu

Datum: 25. 6. 2024

V rámci krajské ekologické soutěže Zelený ParDoubek 2024 jsme zrealizovali projekt s názvem „Poznáváme divočinu“, který byl zaměřen na to, jak se starat o ptáky během roku, jak vyrobit ptačí krmítka, budky, naučné cedule a hmyzí domečky.

Celoroční hra s Recyklohraním

Celoroční hra s Recyklohraním

Datum: 17. 6. 2024

Základní škola Ronov nad Doubravou získala 1. místo v kraji a 4. místo v České republice v celoroční hře s Recyklohraním. Tento titul nám byl udělen za příkladné zapojení školy do environmentálního vzdělávání i osvětových a sběrových aktivit.

Mikrosvět a zdraví na talíři

Mikrosvět a zdraví na talíři

Datum: 7. 6. 2024

Žáci 7. a 9. tř. navštívili ke konci května Natura park v Pardubicích a užili si zde dva velice pěkné, edukativní a inspirativní programy: „Mikrosvět“ a „Zdraví na talíři“. V rámci programu „Mikrosvět“ měli žáci možnost se podívat na okolní svět zblízka a objevit jeho krásy nebo alespoň zajímavosti.

Bádání nás baví

Bádání nás baví

Datum: 21. 5. 2024

U čáslavského rybníku Homolka se žáci 7. třídy seznámili prostřednictvím badatelského programu „Vodní království“ s organismy žijícími ve vodě a na vodní hladině.

Návrat divočiny

Návrat divočiny

Datum: 10. 5. 2024

Poznat co největší počet divoce žijících a planě rostoucích rostlin, složit obrázek s ptačím motivem a určit jeho autorku. Vyhledat informace o čápu bílém, který hnízdí v Ronově na komíně a na jehož záchranu určitě mnozí z nás přispěli.

Den Země

Den Země

Datum: 10. 4. 2024

V pondělí 8. dubna 2024 se žáci 6. třídy zúčastnili ekologické akce, jež se konala v Cemexu Prachovice u příležitosti Dne Země. Během celého dopoledne se děti střídaly na různých stanovištích venku i uvnitř budovy.

Odpad z přírody sám nezmizí

Odpad z přírody sám nezmizí

Datum: 4. 4. 2024

Jaro už zaklepalo na dveře a s ním i jarní úklid v rámci akce Ukliďme Česko, což pro dobrovolníky z řad žáků a pedagogických pracovníků znamenalo vzít pytle, rukavice a vydat se uklízet.

Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

Datum: 1. 3. 2024

Soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje patří mezi největší výtvarné soutěže svého druhu. Za svých čtrnáct let konání získala značnou oblibu u dětí od mateřských škol až po mládež ze středních škol po celém Pardubickém kraji.

Energie není zadarmo

Energie není zadarmo

Datum: 5. 12. 2023

Dne 28. 11. 2023 proběhla ve Svitavách krajská konference environmentální výchovy a osvěty, na které byly vyhlášeny nejlepší ekologické projekty škol Pardubického kraje v rámci soutěže Zelený ParDoubek zaměřené na úspory energie.

Vodní království

Vodní království

Datum: 5. 10. 2023

V úterý 26. 9. 2023 žáci čtvrté třídy využili slunečné podzimní počasí a vydali se poznávat rozmanité taje naší přírody. U čáslavského rybníka Homolka společně absolvovali výukový program, při kterém pozorovali v reálném prostředí živé organismy žijící v rybníku i v jeho blízkém okolí.

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Datum: 15. 6. 2023

Zpětným odběrem 2,8 t elektrozařízení v rámci projektu Recyklohraní v kalendářním roce 2022 naše základní škola získala Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí. Díky tomu došlo k úspoře 16 898,38 kWh energie.

Celoroční hra s Recyklohraním

Celoroční hra s Recyklohraním

Datum: 30. 5. 2022

Základní škola Ronov nad Doubravou získala 1. místo v kraji a 3. místo v České republice v celoroční hře s Recyklohraním, do které se zapojilo celkem 1 668 škol.

Kompostová výzva aneb vermikompostování

Kompostová výzva aneb vermikompostování

Datum: 12. 5. 2022

Jak si založit „žížalí kompost“ si vyzkoušeli žáci 2. třídy a žáci 8. B v rámci plnění úkolu do celostátního školního projektu Recyklohraní.

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí 1

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Datum: 12. 5. 2022

Naše základní škola odevzdala v roce 2021 v rámci projektu Recyklohraní ke zpětnému odběru a k recyklaci 780 kg elektrozařízení a díky tomu získala Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí.

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Datum: 7. 4. 2022

Vážené paní učitelky a milí žáci, děkujeme Vám všem, kdo jste se prostřednictvím jarního úklidu zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko“.

Jak snížit spotřebu vody

Jak snížit spotřebu vody

Datum: 12. 4. 2021

V rámci celostátního projektu Recyklohraní jsme se zapojili do plnění osvětového úkolu, jehož zadáním bylo vytvoření reklamní kampaně, která lidem napoví, jak snížit spotřebu vody.

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Datum: 6. 4. 2021

Vážení rodiče a milí žáci, děkujeme Vám všem, kdo jste se prostřednictvím jarního úklidu zapojili do celostátní akce „Ukliďme Česko“. Vyčistily se příkopy podél silnic, uklízelo se kolem řeky Doubravy, u svatého Martina, před mostem u kovošrotu, v Bažantnici, v okolí kravína a na jiných místech.

Ptačí hodinka

Ptačí hodinka

Datum: 28. 1. 2021

Začátkem ledna se žáci 2. stupně a 2. třídy zapojili do celostátní akce Ptačí hodinka. Jedná se o každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Od ledna 2019 probíhá tento program pod hlavičkou České společnosti ornitologické a je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý bez předchozích zkušeností. V rámci tohoto projektu jsme sčítali nejen ptáky, ale vyráběli jsme i přírodní a jiná krmítka, umísťovali je do přírody nebo jsme vypracovávali referáty o našich stálých ptácích. Cílem Ptačí hodinky je dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje a hlavně si vytvořit vztah k ptákům, potažmo k přírodě skrze vlastní zkušenost.

Velké pátrání aneb Na stopě vody ve vaší sklenici

Velké pátrání aneb Na stopě vody ve vaší sklenici

Datum: 28. 1. 2021

Letošní první osvětový úkol z Recyklohraní nesl název „Velké pátrání aneb Na stopě vody ve vaší sklenici“ a jeho cílem bylo vytvořit vodárenské schéma. Do jeho plnění se zapojili žáci 9. třídy. Osvětový úkol probíhal z větší části v době, kdy byly školy kvůli protikoronavirovým opatřením uzavřeny. Za naši školu jsme zaslali do Recyklohraní prezentaci, kterou vytvořili Tereza Koubová a Michal Němec. S fotodokumentací jim pomáhaly Tereza Hazuková a Kateřina Kutílková. Žáci při tom vycházeli z reálných míst koloběhu pitné vody pro naše městečko od zdroje pitné vody po vodu odpadní. Do plnění tohoto úkolu se zapojilo celkem 144 škol. Byli jsme velmi potěšeni, že porota složená ze zástupců Recyklohraní a Veolie vybrala práci našich žáků mezi nejzdařilejší a zařadila ji na 2. – 5. místo v kategorii základních škol.

Ekovýchovný pobyt žáků V. a VII.tř. v Oucmanicích

Ekovýchovný pobyt žáků V. a VII.tř. v Oucmanicích

Datum: 28. 11. 2019

Žáci V. a VII.tř. se vydali od středy 13. 11. do pátku 15. 11. 2019 na třídenní ekovýchovný pobytový program propojený tvořivými a týmovými aktivitami.
V průběhu pobytu se jim podařilo, společně se svými lektory a třídními učitelkami, osvojit si několik tradičních řemesel a dovedností. Poznali a vyzkoušeli si, jak se lidé připravovali na zimu, jaké udržovali tradice a zakusili, jak se na vsi v zimě žilo dříve. Vlastníma rukama si vyrobili řadu pěkných věcí. Pobyt po celou dobu dětem zpříjemňovala přítomnost hospodářských a domácích zvířat. Všichni žáci si nabitý program velmi užili a domů se vrátili spokojeni a se spoustou krásných zážitků.

Obnova školní zahrady

Obnova školní zahrady

Datum: 7. 11. 2019

Tento projekt se týkal obnovy školní zahrady, která byla poničena v důsledku rekonstrukce tělocvičny a školní družiny. Bývalá školní zahrada se nacházela na pozemku u tělocvičny, který patří městu Ronov nad Doubravou. Její stav byl dost žalostný. Bylo zde několik záhonů s neúrodnou jílovitou půdou, zchátralá stavební buňka na zahradní nářadí a kompost. Ohledně zateplení tělocvičny i družiny a výměně střechy se stal tento pozemek příjezdovým prostorem pro stavební stroje a byl zcela zdevastován.

Bylinkárna a zemědělství na Kačině

Bylinkárna a zemědělství na Kačině

Datum: 10. 9. 2019

Žáci VII. tř. absolvovali 9. září ekovýchovný program zaměřený na bylinky a zemědělství v areálu Národního zemědělského muzea Kačina. Pomocí smyslů se seznámili nejen s bylinkami samotnými, ale také s jejich významem a použitím, připomněli si jejich využití pro kuchyň i léčitelství, ochutnali bylinkový čaj i sirup a připravili si kanapky s bylinkovou pomazánkou. Prostřednictvím hravých aktivit se seznámili s různými druhy ovoce a zeleniny. Ochutnali ovoce sušené, povidla i mošty, aby si uvědomili, jak uchovávali ovoce naši předci.

Den Země v Cemexu Prachovice

Den Země v Cemexu Prachovice

Datum: 2. 5. 2019

Žáci 6. tř. se 25. 4. 2019 u příležitosti Dne Země zúčastnili ekologické akce, kterou pořádal Cemex Prachovice. Po úvodním slovu ředitele Cemexu pro nás bylo připraveno sedm stanovišť s různými aktivitami. Vyráběli jsme si parafínové svíčky, ruční papír a utkali si náramky a pásky z vlny. Zasadili jsme ovocný keř, učili jsme se třídit odpad a vydali jsme se na exkurzi do výroby. Výbornou aktivitou zaměřenou na spolupráci a utužení třídního kolektivu byly kooperativní hry. Celý program jsme si moc užili.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

Datum: 12. 4. 2019

V rámci úklidové akce „UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“jsme vyrazili ve středu 3. 4. po vyučování s 60 žáky z naší školy vyčistit příkopy z Ronova nad Doubravou do Kněžic, Biskupic, Mladotic a Žlebských Chvalovic. Uklízeli jsme i okolo řeky, částečně jsme odstranili starou černou skládku v úvozové cestě za mostem u skautů a posbírali jsme nepořádek okolo Nového rybníka. Nasbírali jsme 20 plných pytlů odpadu.

Návštěva Ekocentra  Paleta Chrudim 1

Návštěva Ekocentra Paleta Chrudim

Datum: 12. 2. 2019

V úterý 29. 1. 2019 si v Ekocentru Chrudim vyzkoušeli žáci 5. A., jakým způsobem si pomocí drátků, korálků a vhodného kamínku mohou vyrobit stromeček. Po úvodním zajímavém vyprávění paní Ludmily Gregorové Valáškové o tom, kdo dráteníci byli, a jak se žilo v dřívějších dobách, si žáci mohli z ošatky vybrat podle vzhledu nebo pohmatem, který kamínek jim je příjemný.

Zelený ParDoubek 2018

Zelený ParDoubek 2018

Datum: 8. 11. 2018

Naše základní škola se i letos již po osmé zapojila do krajské soutěže Zelený ParDoubek. Soutěž je určena koordinátorům EVVO nebo jiným zástupcům škol mateřských, základních a středních se sídlem v Pardubickém kraji a KONÁ SE VE DVOULETÉM INTERVALU. OCEŇUJE NEJLEPŠÍ ŠKOLY PARDUBICKÉHO KRAJE, KTERÉ SE VĚNUJÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ ŽÁKŮ. Letos probíhala netradičně pomocí vyplnění rozsáhlého soutěžního dotazníku, který zahrnoval výsledky celoroční práce školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a hodnotil také práci a osobnost koordinátora EVVO.

O počasí máme jasno

O počasí máme jasno

Datum: 13. 9. 2018

To je název badatelského programu, který absolvovali žáci 6. třídy. Za programem se vydali dne 6. 9. do Základní školy J. Palacha do Kutné Hory a byl zaměřený na praktickou meteorologii.

Poznávací přírodovědná soutěž - 1

Poznávací přírodovědná soutěž

Datum: 26. 6. 2017

Na přírodovědném kroužku se 29 žáků 3. – 8. ročníku připravovalo na poznávací přírodovědnou soutěž. Ke konci května se konalo školní kolo. Soutěžící měli za úkol poznat 80 -210 druhů rostlin, živočichů, hub, nerostů, hornin a určit chráněné druhy. Ve dnech 8. a 9. 6. 2017 proběhlo v Hlinsku okresní kolo přírodovědné poznávací soutěže. Této soutěže se z naší školy zúčastnilo 6 žáků z 1. stupně a 6 žáků z 2. stupně. Žáci poznávali celkem 60 až 140 různých druhů rostlin, živočichů, hub, hornin a nerostů.

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ - 1

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ

Datum: 3. 5. 2017

Dne 26. 4. 2017 proběhlo v Hlinsku okresní kolo floristické soutěže. Z naší školy se této soutěže zúčastnilo 5 děvčat z 8. a 9. tř. – Tereza Daruová, Anna Zajícová, Monika Šmídová, Jana Petrowská a Veronika Šindelářová. Dívky měly za úkol vytvořit dvě kytice, jednu vázanou do ruky a druhou naaranžovanou do floristické hmoty. Děvčata se zhostila své role velmi dobře. Porotci to neměli s hodnocením vůbec jednoduché, protože rozdíly mezi jednotlivými výtvory byly minimální a opravdu záleželo na subjektivním názoru každého z nich. Všem dívkám se jejich díla moc podařila, ale každá soutěž má svého vítěze.

DEN ZEMĚ - 1

DEN ZEMĚ

Datum: 26. 4. 2017

Ve čtvrtek 20. 4. se žáci 6. třídy zúčastnili oslav Dne Země v Prachovicích. Po příjezdu jsme se shromáždili ve velkém sále školicího střediska. Úvodní slovo přednesl ředitel cementárny Karol Czubara a vedoucí pardubického Ekocentra Paleta pan Bureš. Poté jsme se vyfotili s ostatními žáky z okolních škol a přesunuli na jednotlivá stanoviště. Během celého dne byly pro žáky připraveny různé ekologické soutěže a exkurze cementárny a ecowasteenergy. Žáci poznávali rostliny našeho regionu a také sázeli keř svídu. Další aktivity byly zaměřeny na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. Nechyběly ani tvořivé dílny, kde si žáci vyrobili svíčky, papír a utkali si náramek.

SBĚR PLASTOVÝCH KELÍMKŮ - 1

SBĚR PLASTOVÝCH KELÍMKŮ

Datum: 10. 4. 2017

od 17.4. do 21.4.
Sběr nahlaste panu školníkovi a třídnímu učiteli.

Výtvarná soutěž Zelenina plná vitamínů - 1

Výtvarná soutěž Zelenina plná vitamínů

Datum: 7. 4. 2017

Naši žáci se úspěšně zapojili do okresního kola výtvarné soutěže Zelenina plná vitamínů, kterou vyhlásil Ústřední výbor Českého zahrádkářského svazu. Výstava těchto prací se uskutečnila ve dnech 2. – 4. března 2017 v Multifunkčním centru v Hlinsku. Návštěvníci výstavy byli vyzvání, aby formou anketních lístků vybrali nejlepší práce. 10 nejlepších výtvorů z každé kategorie bude odměněno diplomem a věcnou cenou a práce budou odeslány do Prahy na Ústředí Českého zahrádkářského svazu, kde budou zahrnuty do celorepublikové soutěže. Výtvory dětí i výsledková listina jsou k nahlédnutí.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO - 1

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

Datum: 7. 4. 2017

V naší republice už v současnosti funguje poměrně propracovaný systém odpadového hospodářství, takže třídit je nám umožněno prakticky všechno. Přesto by museli být mnozí z nás slepí, aby neviděli ten nepořádek ve škarpách nebo na jiných místech v přírodě, kam odpadky vůbec nepatří. V každé obci jsou dnes kontejnery a na mnoha místech sběrné dvory. Proč musí být škarpy plné plastových i skleněných lahví či zbytků střešních krytin? Proč si občas někdo splete přírodu s popelnicí a vyhodí tam tašky s odpadem, televizi, pneumatiku? Takovéto chování je určitě trestuhodné. V rámci úklidové akce „ULIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“jsme vyrazili ve středu 5. 4. po vyučování s 30 dobrovolníky ze školy vyčistit škarpy z Ronova nad Doubravou směrem do Kněžic, Biskupic a Žlebských Chvalovic.

Výtvarná soutěž Zelenina plná vitamínů - 1

Výtvarná soutěž Zelenina plná vitamínů

Datum: 20. 3. 2017

Naši žáci se úspěšně zapojili do okresního kola výtvarné soutěže Zelenina plná vitamínů, kterou vyhlásil Ústřední výbor Českého zahrádkářského svazu. Výstava těchto prací se uskutečnila ve dnech 2. – 4. března 2017 v Multifunkčním centru v Hlinsku. Návštěvníci výstavy byli vyzvání, aby formou anketních lístků vybrali nejlepší práce. 10 nejlepších výtvorů z každé kategorie bude odměněno diplomem a věcnou cenou a práce budou odeslány do Prahy na Ústředí Českého zahrádkářského svazu, kde budou zahrnuty do celorepublikové soutěže. Výtvory dětí i výsledková listina jsou k nahlédnutí.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE - 1

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE

Datum: 27. 2. 2017

Žáci naší školy se velmi úspěšně zapojili do výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Mohli kreslit obrázky s motivy: zdravá a nemocná příroda nebo autem, vlakem, lodí a letadlem do přírody. Do soutěže jsme zaslali obrázky žáků 5., 6., 7., 8. a 9. třídy. Po veřejném hlasování na internetu ještě nejlepších 10 výtvorů z každé kategorie a z celkového množství více než 1500 prací vybírala odborná porota. V porotě zasedali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, zástupci partnerů soutěže, ale také umělci – například ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal, akademický malíř František Zálabský či fotograf Tomáš Kubelka. 22. 2017 proběhlo v sídle Pardubického kraje slavnostní vyhlášení výsledků.

AnimalFEST - 1

AnimalFEST

Datum: 10. 2. 2017

AnimalFEST je benefiční hudební festival, který se koná každoročně v Pardubicích v L-klubu na Olšinkách a jehož výtěžek je věnován na podporu handicapovaných živočichů v záchranné stanici Lipec. V souvislosti s festivalem byla uspořádána soutěž o ceny, která by pomohla obrátit pozornost veřejnosti k problematice handicapovaných zvířat. Cílem soutěže bylo vytvořit koláž s tématikou ZÁCHRANY HANDICAPOVANÝCH DIVOKÝCH ZVÍŘAT. Do této soutěže se zapojili i naši žáci z 2. stupně. Samotný festival proběhl 2. 2. 2017 a jeho návštěvníci mohli hodnotit vystavené soutěžní koláže pomocí hlasovacích lístků. A teď tedy k výsledkům: 1. místo a výhra dvou programů Ekocentra PALETA patřila naší 9. třídě (hlava lišky) s jednoznačnou převahou hlasů a 2. místo a výhra jednoho

Zdravá a nemocná příroda - 1

Zdravá a nemocná příroda

Datum: 18. 1. 2017

Naši žáci i v tomto školním roce malovali obrázky do soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje.

Sběr papíru - 1

Sběr papíru

Datum: 4. 1. 2017

V 1. pololetí letošního školního roku se nám podařilo nashromáždit 4 707 kg papíru a utržili jsme za něj 4 650 Kč. Tento výdělek bude převeden na účet SRPDŠ a bude využit na akce pro žáky. Všem sběračům moc děkujeme.

Fauna naší přírody - 1

Fauna naší přírody

Datum: 13. 12. 2016

Koncem minulého školního roku se žáci 6., 7. a 8. třídy zapojili do výtvarné soutěže „Fauna naší přírody“, kterou vyhlásila nezisková organizace Myslivost z.s.. Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže proběhlo dne 1.10. 2016 při Svatohubertských slavnostech na Hospitalu Kuks. Ohledně vyrovnanosti výtvarných děl v jednotlivých skupinách, nebylo vyhodnoceno pořadí žáků, ale po zralé úvaze poroty bylo v každé kategorii vybráno několik nejlépe hodnocených dílek bez určení pořadí. Mezi ně patřily i výtvory Lucie Bromové ze 7. třídy a Anny Zajícové z 9. třídy. Faunu naší přírody ztvárnila originálně Nikoleta Ciobanu z 8. třídy (viz foto). O její dílo projevila dokonce zájem jedna z návštěvnic výstavy, která by si přála Nikoletin výtvor zahrnout do své soukromé sbírky.

Vánoční jarmark - 1

Vánoční jarmark

Datum: 5. 12. 2016

V předvečer první adventní neděle se na Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou rozsvítil vánoční strom. Tomu předcházely vánoční trhy, které se uskutečnily pod záštitou městského úřadu. Prodávaly se výrobky tradičních řemesel a své zastoupení tady měla i naše základní škola a školní jídelna. Stánek základní školy prezentoval a prodával výtvory žáků, zaměstnankyně školní jídelny napekly staročeské vdolky, které nabízely také k prodeji. Obě akce byly uspořádány ve spolupráci se SRPDŠ s tím, že výtěžek z prodeje bude částečně použit na dobročinné účely. Celkový výtěžek z prodeje činil 12 438 Kč.Částku 6 000 Kč věnujeme nadaci Dobrý anděl,1 000 Kč bude využito na podporu poraněných zvířat v Záchranné stanici Pasíčka a 5 438 Kč použijeme na akce pro naše žáky.

Zelený ParDoubek 2016 - 1

Zelený ParDoubek 2016

Datum: 5. 12. 2016

V loňském školním roce jsme se již po sedmé úspěšně zapojili do krajské soutěže Zelený ParDoubek. Jedná se o naprosto ojedinělou soutěž v ČR, která se koná ve dvouletém intervalu. Oceňuje nejlepší školy Pardubického kraje, které se věnují ekologické výchově žáků. Soutěžní práce zahrnovala soupis veškerých ekologických aktivit a ekologického provozu školy za rok 2015. Vyhodnocení této soutěže proběhlo 29. 11. 2016 na krajské konferenci EVVO v Pardubicích. Naše škola získala 2. místo mezi všemi 54 zapojenými školami Pardubického kraje od škol mateřských až po školy základní. Obhájila tak titul EKOLOGICKÉ ŠKOLY 1. STUPNĚ.

PODZIMNÍ FLORISTIKA - 1

PODZIMNÍ FLORISTIKA

Datum: 1. 11. 2016

Dívky si zaslouží velkou pochvalu nejen za výtvory, které vytvořily, ale i za to, že si musely obstarat spoustu potřebného materiálu.

bat

Sběr elektra a baterií na naší škole

Datum: 2. 9. 2016

Sběr elektra a baterií na naší škole

kač1

Káťa Zvolská je ozdobou titulní strany přílohy časopisu Zahrádkář

Datum: 2. 9. 2016

Káťa Zvolská se po zásluze stala tváří časopisu Zahrádkář. Této cti se jí dostalo díky 1. místu v zemském kole floristické soutěže. Toto umístění jí zajistilo postup do národního kola floristické soutěže, které proběhlo na výstavě „Květy 2016″v Lysé nad Labem. Soutěžním úkolem bylo vytvořit vázanou kytici a květinový náramek, oba výtvory měly být inspirovány atmosférou 30. let. Káťa zhotovila nádherná díla a umístila se na 2. místě v kategorii žáků základních škol. Moc jí k tomuto úspěchu blahopřejeme.

Poznávací přírodovědná soutěž - 1

Poznávací přírodovědná soutěž

Datum: 9. 6. 2016

Ve dnech 2. a 3. 6. 2016 proběhlo v Hlinsku okresní kolo přírodovědné poznávací soutěže. Této soutěže se z naší školy zúčastnilo 6 žáků z 1. stupně a 6 žáků z 2. stupně. Žáci poznávali celkem 60 až 140 různých druhů rostlin, živočichů, hub, hornin a nerostů. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V kategorii A (3. třída) obsadila Nikola Šrámková 7. místo, Tereza Ondrášková 11. místo a Adam Kopp 15. místo, v kategorii B (4.- 5. třída) se umístil Serhiy Lyashko na 2.místě, Nela Bochníčková na 4. místě a Simona Čevelová na 8. místě. V kategorii C (6.-7. třída) získala Sára Šimůnková 3. místo, Tereza Daruová 6. místo a Tereza Plevová 7. místo. V kategorii D (8.-9. třída) obsadila Anna Pazderková 1. místo, Aneta Belzová 2. místo a Monika Šmídová 3. místo. Naše škola získala 1. místa v kategoriích B a D, 2. místo v kategorii C a 4. místo v kategorii A. Děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci naší školy.
I. Spěváková a I. Trnková

Kateřina Zvolská hvězdou floristiky - 1

Kateřina Zvolská hvězdou floristiky

Datum: 3. 6. 2016

20. 5. 2016 se Káťa Zvolská z 9.tř. zúčastnila Zemského kola floristické soutěže, které se konalo v Praze. Soutěžilo se ve třech kategoriích: v kategorii žáků základních škol, v kategorii žáků středních škol a v kategorii seniorů. Káťa si vedla velice dobře, vytvořila krásnou vypichovanou misku i vázanou kytici a umístila se na 1. místě v kategorii žáků základních škol, které jí zajistilo postup do finálového republikového kola. Finále soutěže proběhne 15. 7. 2016 na výstavě „Květy 2016″v Lysé nad Labem. Iva Trnková

baterie

Sběr

Datum: 1. 9. 2015

Celoročně pokračujeme ve sběru baterií, elektrozařízení, tonerů, plastových víček, plast. kelímků a oleje v 1.5 l. PET lahvích. V měsíci říjnu proběhne sběr papíru.

osvět. kampaň

Třiďte a sbírejte s námi…

Datum: 17. 4. 2015

Sběr plastových kelímků
20. 4. – 24.4.
Kelímky odevzdejte panu školníkovi a jejich počet nahlaste třídnímu učiteli.

Tonda obal na cestách - 1

Tonda obal na cestách

Datum: 15. 12. 2014

Ve středu 10. 12. 2014 se žáci naší školy zúčastnili ekologického programu s názvem Tonda obal na cestách, který se týkal třídění a recyklace odpadu.

Dýňová výzva - 1

Dýňová výzva

Datum: 31. 10. 2014

Sedmáci si letos s dýněmi opravdu vyhráli. Kromě dýňových výtvorů na Halloween malovali dýňové zátiší a vařili dýňovou polévku.

Zelený ParDoubek 2014 - 1

Zelený ParDoubek 2014

Datum: 30. 10. 2014

V loňském školním roce jsme se již pošesté úspěšně zapojili do krajské soutěže Zelený ParDoubek. Jedná se o naprosto ojedinělou soutěž v ČR, která se koná ve dvouletém intervalu. Oceňuje nejlepší školy Pardubického kraje, které se věnují ekologické výchově žáků. Soutěžní práce zahrnovala soupis veškerých ekologických aktivit a ekologického provozu školy za rok 2013. Vyhodnocení této soutěže proběhlo 21. 10. 2014 na krajské konferenci EVVO v Pardubicích. Naše škola získala 2. místo mezi všemi 63 zapojenými školami Pardubického kraje od škol mateřských až po školy střední. Obhájila tak titul EKOLOGICKÉ ŠKOLY 1. STUPNĚ. Stupeň 1 je určen školám a zařízením, které mění své okolí a svět, výsledky jejich práce mají kladný dopad na přírodu a město, uplatňují principy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň ekologické výchovy žáků a aktivní vzdělávání pedagogů.
Iva Trnková

Sběr papíru - 1

Sběr papíru

Datum: 30. 10. 2014

V letošním školním roce jsme nasbírali 3 580 kg papíru a na účet SRPDŠ přibylo tak 6 860 Kč. Tato částka bude věnována na pokrytí ekologických aktivit školy. Děkujeme všem, kteří se do sběru papíru zapojili.

Bramborová baterie - 1

Bramborová baterie

Datum: 13. 10. 2014

Bramborová baterie

papír

Sběr starého papíru 29. 9. – 3. 10.

Datum: 22. 9. 2014

Pondělí 13:00 – 15:00
Úterý 11:30 – 12:15, 13:45 – 15:00
Středa 10:45 – 11:15
Čtvrtek 12:30 – 13:00
Pátek 11:30 – 12:15
Svázaný papír (zvlášť novinový a kartonový) odevzdejte do školního dvora ke garáži. Můžete i ráno a během dopoledne. Sběr nahlaste třídnímu učiteli.

Iva Trnková – EKOUČITEL roku 2013/2014 - 1

Iva Trnková – EKOUČITEL roku 2013/2014

Datum: 21. 8. 2014

Ronovská škola je dlouhodobě zaměřená na environmentální výchovu, což znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím.
Koordinátorkou environmentální výchovy v naší škole je paní učitelka Iva Trnková. Každoročně vytváří ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sjednocující plán pro EVVO, který je rozpracovaný do čtyř tematických oblastí pro jednotlivé třídy.
EVVO se však realizuje mimo jiné i v zájmové a mimoškolní činnosti žáků formou různých krajských i celostátních soutěží, do kterých se naši žáci pod vedením paní učitelky zapojují a dosahují vynikajících výsledků.

Den Země v Holcimu Prachovice - 1

Den Země v Holcimu Prachovice

Datum: 6. 5. 2014

Žáci 6. tř. se 24. 4. zúčastnili u příležitosti Dne Země velmi pěkné ekologické akce, kterou pořádal HOLCIM Prachovice. Děti si vyzkoušely aktivity zaměřené na třídění a recyklaci odpadu, na obnovitelné zdroje energie, zdobily květináče a sely si do nich semena květin, zasadily si strom, poznávaly bylinky a podle stop různé druhy zvěře. Dále byli žáci seznámeni formou exkurze a odborného výkladu s ekologickým provozem cementárny. Akce se zdařila a nám všem se velmi líbila.
Iva Trnková

sberny dvur

Práce žáků: Sběrný dvůr v Ronově nad Doubravou

Datum: 13. 11. 2013

d) Rozměry sběrného dvora

Velká podzimní soutěž ve sběru elektrozařízení

Datum: 13. 11. 2013

Společnost Asekol navyšuje v době od 1. 9. do 30. 11. 2011 body za sběr elektrozařízení na dvojnásobek! Za 1 kg drobného elektra získáte v tomto období místo stávajících tří tedy 6 bodů. Ostatní elektrozařízení, do kterého spadají také tiskárny, kopírky a faxy, bude hodnoceno rovněž místo 3 nyní 6 body za 1 kg. Za PC
monitory a TV obrazovky získá vaše škola nyní 2 body za 1 kg! Bez bodového hodnocení zůstává „velká bílá elektronika“ (ledničky, mrazáky, pračky, myčky, trouby…), kterou ale může vaše škola sbírat, navýšit si tak množství odevzdaných kg a tím také šanci na zajímavou výhru v regionálním či celorepublikovém kole!

hnzdnpodporavelm

Recyklohraní

Datum: 13. 11. 2013

Mezi naše nejzdařilejší práce patřil návrh titulní stranu časopisu Zpětný odběr na téma ,, Učíme se recyklovat naše elektronické kamarády“. Úkolu se zúčastnilo celkem 494 škol a vítězný obrázek, který zdobí titulní stranu časopisu, patří právě naší škole. Autory zdařilé ilustrace, kterou vidíte na úvodní stránce školy jsou Tomáš Procházka a Josef Dolejš ze 7.tř. Úkoly Sešlápni, ušetříš a Recyklace papíru získaly maximální bodové ohodnocení.

Podzimní výšlap žáků 5.tř. podél Doubravy - 1

Podzimní výšlap žáků 5.tř. podél Doubravy

Datum: 13. 11. 2013

Podzimní výšlap žáků 5.tř. podél Doubravy

Sběr papíru - 1

Sběr papíru

Datum: 13. 11. 2013

Sběr papíru

diplom

Dokončení přírodní učebny

Datum: 13. 11. 2013

Cílem tohoto projektu je vybudovat v přírodní učebně odpovídající chodníky, zplanýrovat a osadit zbývající neudržovanou část a opravit opěrné zídky pod záhony. Realizovat jej budeme v jarních měsících příštího roku s dokončením v červnu 2013.

Podzimní vycházka 3. třída - 1

Podzimní vycházka 3. třída

Datum: 13. 11. 2013

Podzimní vycházka 3. třída

Zelený ParDoubek 2012

Datum: 13. 11. 2013

V loňském školním roce jsme se již popáté úspěšně zapojili do krajské soutěže Zelený ParDoubek. Jedná se o naprosto ojedinělou soutěž v ČR,kteráse koná ve dvouletém intervalu.Oceňuje nejlepší školy Pardubického kraje, které se věnují ekologické výchově žáků.Soutěžní práce zahrnovala soupis veškerých ekologických aktivit a ekologického provozu školy za rok 2011. Vyhodnocení této soutěže proběhlo 20. 11. 2012 na krajské konferenci EVVO v Pardubicích. Naše škola získala v pedagogické části v kategorii základních a středních škol Pardubického kraje1. místo a navíc 2. místo mezi všemi 57 zapojenými školami od škol mateřských až po školy střední. Obhájila tak titul EKOLOGICKÉ ŠKOLY 1. STUPNĚ. Stupeň 1 je určen školám, které mění své okolí a svět, výsledky jejich práce mají kladný dopad na přírodu, město, uplatňují principy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň ekologické výchovy žáků a aktivní vzdělávání pedagogů.

Naše škola

Rychlé zprávy

Seznam školních sešitů 

Pro školní rok 2024/2025 byly do školní družiny přijaty všechny přihlášené děti.  

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zvonění

1. hodina 07:50 – 08:35

2. hodina 08:45 – 09:30

velká přestávka

3. hodina 09:45 – 10:30

4. hodina 10:35 – 11:20

5. hodina 11:30 – 12:15

6. hodina 12:25 – 13:10

polední přestávka          

7. hodina 12:50 – 13:35

8. hodina 13:40 – 14:25

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Rodiče vítáni

logo

Školský portál PCE

logo

Podpora žáků cizinců

logo

Ronov nad Doubravou

logo

Projekty

Mapa

O škole

Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.