Základní škola Ronov nad Doubravou

Výlety

Zobrazeno 121-147 ze 147
Planeta Země – Indonésie - 1

Planeta Země – Indonésie

Datum: 11. 3. 2015

Jako každý rok, tak i letos se 7. a 8. třídy zúčastliny zeměpisného a přírodovědného vzdělácího pořadu v městském divadle Čáslav. Tématem letošní přednášky jim byla vzdálená Indonésie, kterou je provedl populární dobrodruh Adam.
Po zhlédnutí projekce následovala prohlídka historických staveb Čáslavi, zaměřená na jednotlivé umělecké slohy. Žáci si pečlivě prohlédli charakteristické znaky budov a vše ve skupinách zaznamenali do pracovních listů.

Lyžařský výcvik 2015 - 1

Lyžařský výcvik 2015

Datum: 10. 2. 2015

Letošní lyžařský kurz absolvovali žáci 7. ročníku a jeden žák 8. ročníku. Pobyt se konal v Jánských Lázních. Odjíždělo se v sobotu 31. 1. 2015 v 9 hodin od základní školy. Cesta ubíhala rychle, všichni byli natěšeni na to, co je čeká. Po příjezdu do hotelu Astoria byli všichni ubytováni. Odpoledne došlo k prohlídce města a děti dostaly instrukce k lyžařskému výcviku. Od druhého dne se již lyžovalo. Vznikla dvě družstva. První dva dny lyžovalo každé družstvo zvlášť na různých svazích, od třetího dne sjížděli všichni pohromadě. Žáci byli velice šikovní, třetí den již všichni zvládali slalomové oblouky a dokázali zvládnout i jízdu na vlecích. Každý večer se žáci bavili podle svého připraveného programu. Ve čtvrtek došlo i na závody.

Návštěva 6. tř. v Ekocentru PALETA Pardubice - 1

Návštěva 6. tř. v Ekocentru PALETA Pardubice

Datum: 9. 1. 2015

Dne 19. 12. se žáci 6. třídy v Ekocentru PALETA Pardubice aktivně zapojili do programu „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Cílem programu bylo pochopení nezbytnosti spolupráce a důvěry. Žáci si vyzkoušeli hry zaměřené na mezilidské vztahy, diskusi, hraní rolí, osobnostní a sociální výchovu, respektování názorů ostatních a pochopení výhody spolupráce. Celý program se díky vzornému chování žáků velmi vydařil.
Marie Kořínková, tř. uč.

Den středoškolákem - 1

Den středoškolákem

Datum: 18. 12. 2014

Jaké to je studovat na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav si dne 10. 12. 2014 od 8.00 do 12.00 hod. vyzkoušelo 31 žáků 8. a 9. třídy. Žáci se zúčastnili krátkých workshopů zaměřených na ekonomiku nebo techniku. Zájemci o ekonomické obory si mohli vyzkoušet interaktivní ukázky výuky účetnictví, ekonomiky, informačních technologií, cizích jazyků a psaní na klávesnici všemi deseti. Pro zájemce o technické obory byla připravena ukázka výuky automatizace, kreslení na počítači a počítačové programování strojů. Během této akce si žáci prohlédli budovu školy i odborné učebny a zjistili informace o možnostech studia. Akce byla pro žáky přínosná a všem se líbila.

739

Exkurze žáků 9. třídy na SOU Čáslav

Datum: 18. 12. 2014

Dne 15. 12. navštívili žáci 9. třídy Střední odborné učiliště Čáslav, ve kterém se seznámili s nabízenými obory pro příští školní rok. Paní zástupkyně Procházková jim vysvětlila kritéria přijímacího řízení a požadavky na uchazeče o studium. Poté žáci navštívili odborné dílny a viděli práci cukrářů, řezníků a zahradnic. V učňovské restauraci mohli ochutnat drobné vánoční cukroví, které připravily studentky oboru cukrář. Na odloučeném pracovišti zahradníků se nám líbily vánoční svícny a věnce, které učni v tuto dobu prodávají ve vestibulu školy. Chlapce zaujal traktor, který byl původně do šrotu a opraváři zemědělských strojů 3. ročníku jej opravili tak, že bude vystaven v muzeu.
Také tato exkurze měla napomoci žákům k výběru vhodné profese.

divadlo

Blbec k večeři

Datum: 4. 12. 2014

Tak to je název představení, které zhlédli 20. 11. 2014 žáci 8. a 9. třídy ve Východočeském divadle v Pardubicích. Jedná se o komedii Francise Vebera založenou na kontrastu dvou protichůdných typů postav – na jedné straně bohatý nakladatel Pierre Brochant a na straně druhé zaměstnanec finančního úřadu a dobrosrdečný „blbec“ François Pignon. A právě ze střetu jejich dvou světů a mentalit vyvstává řada komediálních situací.
A jak se představení líbilo našim žákům?

Prvňáčci v knihovně - 1

Prvňáčci v knihovně

Datum: 4. 12. 2014

Dne 3. 12. 2014 si všichni prvňáčci vyšli do knihovny pozdravit Mikuláše a seznámit se ilustracemi Josefa Lady a Mikoláše Alše. Den před tím si všichni žáci „napsali“ dopis Ježíškovi, který pak odevzdali v knihovně. Mockrát děkujeme p. knihovnicím a Mikulášovi za hodinku plnou nápadů, pohádek, poučení a dárečků. L. Bombačová

Expozice k listopadu 89 - 1

Expozice k listopadu 89

Datum: 22. 10. 2014

Žáci VIII. třídy se ve středu 22. října vydali vlakem do vrdovské knihovny, aby zde zhlédli výstavu věnovanou listopadovým událostem roku 1989. Připravený pracovní list poté ověřil jejich vědomosti. Projekce dokumentu o sametové revoluci zakončila již tak povedený den.

Zážitkový kurz žáků 7. třídy - 1

Zážitkový kurz žáků 7. třídy

Datum: 6. 10. 2014

Ve dnech 18. – 19. září 2014 proběhl v autokempu „U Letadla“ na Seči již tradiční zážitkový kurz, který pořádá pro žáky 7. třídy ZŠ školní metodik prevence a výchovný poradce. Jedná se o dvoudenní kurz s fyzickým a psychickým zatížením. Navazuje na dlouhodobější práci s třídním kolektivem, umožňuje prožitky, které nelze zprostředkovat v rámci běžné výuky.
Součástí kurzu byly protidrogové aktivity, hry na rozvoj verbální a neverbální komunikace a spolupráce v různě velkých a proměnlivých skupinách, činnosti, které rozvíjely schopnost domluvit se na společných pravidlech, umění prosadit si svůj názor a respektovat názory ostatních.
V rámci kurzu se uskutečnila i beseda s příslušníkem Policie ČR – s por. Mgr. Jiřím Tesařem z oddělení tisku a prevence PČR Chrudim. Ten si pro žáky letos připravil modelovou situaci – zajišťování stop na místě činu, děti si vyzkoušely i snímání otisků prstů. Největší radost však sedmákům udělaly „opilé brýle“. Po jejich nasazení se člověk cítí tak, jako kdyby měl 1,6 promile alkoholu v krvi. I když překonání překážkové dráhy pod vlivem „alkoholu“ nebylo vůbec snadné, žáci se u toho dost vyřádili a nasmáli.

Exkurze 8.třídy na ÚP Chrudim

Datum: 27. 6. 2014

V rámci volby povolání navštívili 20. 6. 2014 žáci osmé třídy IPS na Úřadu práce v Chrudimi. Tam je již očekávala ing. Marcela Vychodilová s prezentací o trhu práce v České republice a o možnostech uplatnění absolventů jednotlivých škol. Po krátkém povídání dostal každý žák pracovní list, na kterém se měl zamyslet nad tím, co ho baví, co mu jde a co si od života představuje. Poté žáci zpracovávali ve skupinách odpovědi na otázky, které profese mají na trhu práce dobré uplatnění, které naopak a co mohou žáci udělat pro to, aby si vybrali co nejlépe. Od ing. Vychodilové se dozvěděli také spoustu důležitých informací pro rozhodování v příštím školním roce.
Mgr. I. Spěváková, Mgr. M. Kořínková

Pochodové cvičení - 1

Pochodové cvičení

Datum: 26. 6. 2014

Pochodové cvičení

Třeťáci v Železných horách - 1

Třeťáci v Železných horách

Datum: 24. 6. 2014

Po školním roce plném pilné práce se třeťáci rozhodli potrápit místo hlavy také svoje těla a v úterý 17. 6. 2014 vyrazili na pěší výlet. Trasa vedla přes Lhotku a Krkaňku až na zříceninu hradu Lichnice, kde si děti prohlédly podzemí a vyslechly krátký výklad o historii hradu. Někteří se proměnili ve středověké rytíře a vlastnoručně si vyzkoušeli historické zbraně, jiní si vychutnávali nádherné rozhledy po okolí. Cestu si děti zpříjemnily také zpěvem, opékáním buřtíků a zmrzlinou. Pěší okruh skončil v Třemošnici a zpět do Ronova je dovezl vlak. Výlet se velmi vydařil, počasí dětem přálo a pořádně unavení se rozešly do svých domovů. J. Sedláková

VI. a VII. třída v parku Mirákulum - 1

VI. a VII. třída v parku Mirákulum

Datum: 10. 6. 2014

V úterý 10. června navštívili žáci naší školy nový zábavní park v Milovicích, vybudovaný v bývalých kasárnách okupačních vojsk. Děti celý den skotačily na trampolínách, probíhaly systémem podzemních chodeb a bloudily v bludišti. Na pokoji je nenechala ani naučná lesní stezka s mini zoo či lanové centrum, které prověřilo jejich mrštnost a sílu.
Výlet se nám navzdory velmi horkému počasí vydařil a my se tak se spoustou zážitků ve zdraví navrátili do svých domovů.

Zážitkový kurz 7. třídy - 1

Zážitkový kurz 7. třídy

Datum: 2. 6. 2014

Od 22. do 23. 5. 2014 se naše 7. třída zúčastnila v rámci prevence rizikového chování Zážitkového kurzu na Seči. Ubytovali jsme se v autokempu U Letadla. Paní učitelky si pro nás připravily velmi zábavný a nabitý program. Do něho patřily i různé hry, které měly za úkol, abychom se mezi sebou dokázali dohodnout a nebyli rozhádaní, abychom se naučili spolupracovat a poradili si v obtížných situacích. Nechybělo ani nezbytné poučení o návykových látkách a jejich škodlivosti. Také jsme chodili na túry. Navštívili jsme například zříceninu hradu Oheb nebo Sečskou přehradu. Ale naším největším zážitkem se stalo setkání se zmijí a jinými hady.
Druhý den dopoledne si na nás udělali čas páni policisté, kteří nás poučili o tom, jak se máme chovat v dopravě, a připravili si pro nás i vědomostní test. Dokonce jsme měli i možnost prohlédnout si policejní auto.

„Sbírá celá rodina“ - 1

„Sbírá celá rodina“

Datum: 28. 5. 2014

I takto by se dalo nazvat celoroční sbírání plastových kelímků…
50 nejpilnějších žáků naší školy bylo odměněno výletem na Bambiriádu 2014 v Chrudimi.
Žáci zhlédli kulturní vystoupení, společně si zazpívali, I zasoutěžili. Celé páteční dopoledne umocnilo krásné letní počasí.
Všem zúčastněným i odměněným děkujeme.

Výlet IV. třídy do hlavního města - 1

Výlet IV. třídy do hlavního města

Datum: 28. 5. 2014

Dne 27.5.02014 žáci 4. tř. vyrazili vlakem do Planetária v Praze. Pod názvem: „Pozorujeme oblohu“ , jsme se v projekci dozvěděli spoustu nových věcí o Slunci, planetách, hvězdách a souhvězdích.
V hlavním městě jsme se projeli metrem i tramvají. Prošli Prašnou branou, Staroměstským náměstím, Václavským náměstím. Pořídili jsme spoustu fotografií, potkali velmi mnoho zajímavých lidí. Spokojeni a hlavně všichni jsme se ve zdraví vrátili domů. Děkujeme mamince Markétky za org.pomoc., v neposlední řadě všem rodičům za důvěru…

Výlet 8. třídy - 1

Výlet 8. třídy

Datum: 23. 5. 2014

Výlet 8. třídy

Školní výlet 9. třídy - 1

Školní výlet 9. třídy

Datum: 21. 5. 2014

Dne 14. 5. 2014 v 6 hodin ráno jsme se vydali na svůj poslední školní výlet, tentokrát dvoudenní. Cílem naší cesty se stala moravská metropole – Brno.
Protože se v tomto městě vůbec nevyznáme a protože jsme se chtěli také něco dozvědět, objednali jsme si průvodce, tedy spíše průvodkyni. Byla to velice milá a usměvavá paní, která nás vedla procházkou po historicky nejvýznamnějších částech Brna a po cestě nám vyprávěla příběhy skutečné i pověsti, které se váží k tomuto městu.
Po ukončení okružní cesty jsme se museli nutně občerstvit, abychom byli zase schopní vstřebat nové informace, tentokrát o Kapucínské hrobce, kterou jsme navštívili. Vzhledem k tomu, že nám počasí moc nepřálo, zavrhli jsme projížďku lodí po přehradě a raději jsme sestoupili do brněnského podzemí. Rázem jsme se ocitli až o 200 let zpátky v čase.
Ale pak už jsme se těšili na internát, kde jsme byli ubytovaní, a na teplou večeři.
Po částečně probdělé noci jsme pokračovali v našem poznávání, tentokrát to byla zvířata v brněnské zoologické zahradě. Měli jsme na to celé dopoledne, abychom si všechno pozorně prošli a prozkoumali.
Když jsme se vrátili do města, zbýval už jen čas na zakoupení dárečků pro naše blízké a na občerstvení, abychom vydrželi zpáteční cestu.
Výlet byl fajn, myslíme, že jsme ani my, ani paní učitelky nezlobili, že jsme si to prostě pěkně užili.
Žáci 9. třídy, H. Mojžíšová, I. Spěváková

Z deníku kocoura Modroočka - 1

Z deníku kocoura Modroočka

Datum: 30. 3. 2014

Z deníku kocoura Modroočka

Volba povolání žáků 8. třídy - 1

Volba povolání žáků 8. třídy

Datum: 13. 3. 2014

Přestože mají žáci 8. třídy na rozhodování o vhodné střední škole či učilišti ještě rok čas, potřebují si již nyní začít dělat představu o tom, které povolání by pro ně bylo to pravé. Z toho důvodu jsme 21. 2. navštívili firmu DAKO – cz, a. s. v Třemošnici. Tato firma s mnohaletou tradicí vyrábí pneumatický brzdový systém pro lokomotivy, železniční osobní a nákladní vozy a metra a nabízí i v současné době velké pracovní příležitosti. Žáci měli možnost projít celou výrobní halou a shlédnout práci nejen na soustruhu, ale i na nejmodernějších strojích. Seznámili se s požadavky na jednotlivé profese, ke kterým patří například seřizovač, soustružník, frézař, svářeč i programátor NC strojů.
O týden později, tedy 28. 2., jsme si prohlédli Hotelovou školu Bohemia Chrudim. Pan ředitel Mgr. Jaromír Pecina se nám věnoval celé dopoledne. V pěkném interiéru školy jsme viděli vedle klasických učeben také dvě laboratorní kuchyně, kavárnu s barem, školní restauraci, moderně vybavenou PC učebnu, jazykové učebny a cvičný apartmán. Žáci si měli možnost vyzkoušet základy stolničení, shlédli barmanskou show. Kromě oborů hotelové školy je pan ředitel seznámil s možnostmi studia na Stření škole Bohemia Chrudim, s požadavky na přijímací zkoušky a požadavky na studenty v průběhu studia. Příjemné dopoledne bylo zakončeno ukázkami flambování, které předvedli žáci 1. a 3. ročníku.

Lyžařský výcvik 2014 - 1

Lyžařský výcvik 2014

Datum: 4. 3. 2014

Letošní lyžařský kurs společně absolvovala sedmá a osmá třída. Pobyt se konal v Janských Lázních. Odjížděli jsme v sobotu 22. 2. 2014 v 9 hodin od základní školy. Cesta ubíhala rychle, všichni byli natěšeni na to, co je čeká. Po příjezdu do hotelu Astoria se všichni ubytovali a absolvovali vycházku po lázních. Večer byli seznámeni s režimem dne a dozvěděli se, co vše je čeká. A pak se již celý týden lyžovalo a lyžovalo. Z důvodu špatných sněhových podmínek jsme krátili lyžařský výcvik na dopolední lyžování a odpolední turistiku. Žáci mimo poznání všech sjezdovek poznali i okolí Janských Lázní a dostali se na místa, která na lyžařském kurzu jinak nenavštěvujeme. Poznali Hoffmanovy boudy, Modrokamenskou chatu, viděli krásné pohledy z vršků hor nad Janskými Lázněmi. Žáci byli velice šikovní, druhý den již téměř všichni sjížděli sjezdovky a dokázali zvládnout i jízdu na vlecích. První družstvo se dostalo dvakrát na Černou horu, kde si mohlo vyzkoušet sjezd náročnějších tratí. Každý večer se žáci bavili podle svého připraveného programu. Sjednotili se v jednu velikou partu .
Bohužel v letošním roce se nemohly uskutečnit závody, kde každoročně všichni poměřují své síly a lyžařské umění. Sněhové podmínky nedovolily na žádné sjezdovce tyto závody uskutečnit. Ve čtvrtek večer proběhlo zhodnocení celého kurzu. Vedoucí kurzu paní učitelka Boženka Průšová konstatovala, že se jí kurz líbil, žáci plnili dané instrukce, v ubytovacím prostoru se chovali slušně a především všichni se naučili základům sjezdového lyžování, což je největší úspěch.
V pátek 28. 2. 2014 kurs skončil. Všichni se vraceli domů trošku unaveni, ale spokojeni, protože každý překonal sám sebe.

Ekovýchovný program ZDRAVÍ NA TALÍŘI - 1

Ekovýchovný program ZDRAVÍ NA TALÍŘI

Datum: 5. 12. 2013

5. 12. se žáci 9. tř. zúčastnili velmi pěkného programu v Ekocentru Paleta Chrudim ZDRAVÍ NA TALÍŘI. Výchova ke zdraví včetně zdravé výživy je součástí ŠVP naší školy. Žáci si mohli v rámci tohoto programu zkusit připravit jednoduché pokrmy ze zdravých surovin a biopotravin a pak vše zkonzumovat při závěrečné hostině. Připravená jídla byla nejen chutná, ale i na pohled velmi lákavá. Děti si navíc mohly odnést recepty, které nabízíme k nahlédnutí. I. Spěváková a I. Trnková

II. +III. třída v Oucmanicích - 1

II. +III. třída v Oucmanicích

Datum: 14. 11. 2013

II. +III. třída v Oucmanicích

Výlet I. třídy na Lichnici - 1

Výlet I. třídy na Lichnici

Datum: 14. 11. 2013

Výlet I. třídy na Lichnici

III. a IV. třída vyrazila po stopách Keltů - 1

III. a IV. třída vyrazila po stopách Keltů

Datum: 14. 11. 2013

III. a IV. třída vyrazila po stopách Keltů

Druháci poznávali přírodu našich Železných hor - 1

Druháci poznávali přírodu našich Železných hor

Datum: 14. 11. 2013

Druháci poznávali přírodu našich Železných hor

Školní výlet 8. třídy - 1

Školní výlet 8. třídy

Datum: 13. 11. 2013

Výlety jsou známkou toho, že se blíží konec školního roku, a před nadcházejícími závěrečnými prověrkami si žáci zaslouží trochu povyražení. Osmáci v úterý 21. 5. 2013 navštívili zámek Konopiště.

Zobrazeno 121-147 ze 147

Naše škola

Rychlé zprávy

Pololetní prázdniny -        pátek 3. února 2023

 

Zvonění

1. hodina 07:50 – 08:35

2. hodina 08:45 – 09:30

velká přestávka

3. hodina 09:45 – 10:30

4. hodina 10:35 – 11:20

5. hodina 11:30 – 12:15

6. hodina 12:25 – 13:10

polední přestávka          

7. hodina 12:50 – 13:35

8. hodina 13:40 – 14:25

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Rodiče vítáni

logo

Školský portál PCE

logo

Podpora žáků cizinců

logo

Ronov nad Doubravou

logo

Projekty

Mapa

O škole

Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.