Základní škola Ronov nad Doubravou

Družina

  • Pro školní rok 2021/2022 byly do školní družiny přijaty všechny přihlášené děti.

Vychovatelky:

  • Romana Lebdušková
  • Anděla Daruová
  • Lenka Karlíková

Provozní doba: 

Po-Pa 
6:00 – 7:30, 11:20 – 16:00

Kontakt

773 580 533

Kapacita

85 dětí – 3 oddělení

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 40
#

Školní družina v pohybu…

Datum: 22. 6. 2021

V letošním školním roce jsme do školní družiny pořídili spoustu nových sportovních a motorických pomůcek, které děti hojně s oblibou využívají na školním hřišti i v tělocvičně.

#

Zima ve ŠD

Datum: 7. 4. 2021

Letošní zima nám nadělila sníh, kterého jsme si užívali dosyta. Byl nám i inspirací pro tvůrčí činnost ve školní družině.

#

PROJEKTOVÉ DNY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 8. 2. 2021

V rámci projektu OP VVV Šablony II, do něhož je zapojena i naše školní družina, proběhly v I. a II. oddělení dne 2. a 4. února projektové dny s názvem Stopy lesních zvířat.

#

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 13. 1. 2021

Abychom si s dětmi ve školní družině zkrátili zdlouhavé čekání na příchod Ježíška, zpestřili jsme si adventní čas různými vánočními aktivitami. Pustili jsme se do výroby vánočních přáníček a dekorací, svátečně jsme si vyzdobili družiny.
Vánoční besídky se tentokrát kvůli zvýšeným hygienickým opatřením musely obejít bez tradiční ochutnávky cukroví, ale i tak jsme si je patřičně užili. Velikou radost nám udělala vánoční nadílka – dostali jsme krásné nové hry a stavebnice, se kterými si teď velmi rádi hrajeme.

#

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 9. 11. 2020

Ještě před uzavřením škol kvůli pandemii covidu-19, jsme si ve školní družině hráli, malovali, vyráběli, modelovali. Často jsme chodili na vycházky nebo využívali venkovní prostory za školou, včetně hřiště s umělým povrchem.

#

ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 14. 1. 2020

Vánoce nám utekly jako voda, my se ale na chvíli vrátíme v čase. Co jsme v družině dělali v období adventu? Jako každoročně jsme vytvořili výrobky určené na Adventní jarmark. Co myslíte, prodaly se? Ano, v družině přece máme samé šikulky a šikuly!

#

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 28. 11. 2019

Podzimní období ve školní družině se již tradičně neobejde bez přírodovědných vycházek, při kterých obdivujeme barevné proměny přírody. Čerpáme v ní inspiraci k výtvarným činnostem - vyrábíme z nasbíraných přírodnin, tvoříme různými technikami podzimní obrázky. Těmito díly pak zdobíme družiny. Posoudit naši šikovnost můžete ve fotogalerii, kde také uvidíte fotky z naší oblíbené tělocvičny.

#

Jaro ve školní družině

Datum: 24. 6. 2019

Jarní dny byly ve školní družině zaplněny rozmanitými aktivitami, které jsme si všichni patřičně užili.
Barevné a hravé – takové bylo naše jarní tvoření. Vyráběli jsme různé jarní dekorace. Maminky byli jistě potěšeny přáníčky zhotovenými ke Svátku matek.
Nadále jsme pravidelně sportovali v tělocvičně, ale hlavně jsme s nadšením pobývali venku na procházkách v přírodě, a především na školním hřišti.

#

PŘÍRODOVĚDNÁ PŘEDNÁŠKA „SMYSLY ZVÍŘAT“ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 17. 4. 2019

Dne 9. dubna se ve školní družině uskutečnila přednáška „Smysly zvířat“, se kterou k nám zavítali pan Pelikán a paní Pelikánová ze žlebské obory (záchranná stanice).
Poutavým způsobem dětem představili, jaké výjimečné dovednosti používají zvířata ve volné přírodě k tomu, aby si obstarala potravu a sama se co nejlépe ubránila nebezpečí a nástrahám divočiny. Děti viděly živé a ochočené zástupce plazů, hmyzu, savců a ptáků. Dokonce si na zvířátka mohly sáhnout, což byl pro ně nezapomenutelný zážitek.

#

ZIMA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 13. 3. 2019

V lednu a únoru byla námětem našich činností zimní tematika. K naší velké radosti napadlo dostatek sněhu, který jsme si patřičně užili. V únoru jsme se zaměřili na téma masopust a karnevaly – výroba masek, kresba šašků a klaunů…

#

Advent ve školní družině

Datum: 17. 1. 2019

Pro mnohé z nás jsou Vánoce nejkrásnější svátky v roce, u dětí to platí dvojnásob. Ve školní družině jsme si čekání na Ježíška zpříjemňovali tvořením vánočních ozdob a obrázků, výrobou dárků a přáníček pro naše blízké.

#

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 12. 11. 2018

Tak jako podzim hýří všemi barvami, tak i výtvarné práce dětí ve školní družině září barevností a nápaditostí. Děti si vyzkoušely různé výtvarné a pracovní techniky. Vyráběly zvířátka z přírodnin, „zavařovaly ovoce do sklenic“, malovaly barevné stromy a listy, na papíře se jim proháněli nakreslení draci…

#

ŠKOLNÍ DRUŽINA NA VÝLETĚ

Datum: 7. 6. 2018

Dne 29. 5. jsme se školní družinou navštívili Keltský archeoskanzen v Nasavrkách. Čekal nás zde bohatý program, který zahrnoval prohlídku skanzenu a herní aktivity. Od našich průvodců jsme se dozvěděli, jak Keltové stavěli svá obydlí, v čem si vařili, co jedli, jak vypadalo tradiční keltské oblečení. Předvedli nám, jak se dřív razily mince a jakým způsobem se česala vlna. Každý z nás si mohl vyzkoušet lukostřelbu, hod oštěpem, boj s měkčenými meči a další herní aktivity. Nakonec jsme si zakoupili suvenýry na památku a se spoustou nových zážitků jsme se vrátili domů.

#

Zima ve školní družině

Datum: 9. 4. 2018

Na konci prvního pololetí se školní družina konečně mohla vrátit z dočasného pobytu ve třídách zpátky do svých prostor. Radost z návratu znásobily nové hry a stavebnice, které na nás v každém oddělení čekaly jako překvapení. Pustili jsme se do výtvarného tvoření a vyzdobili jsme naše družiny obrázky se zimní tématikou. Pokud počasí dovolilo, užívali jsme si pobyt v zimní přírodě při vycházkách a pohybových hrách. Teď už se ale nemůžeme dočkat jara! Mimo jiné proto, že se těšíme, až si zase užijeme dovádění na školním hřišti.

#

Advent

Datum: 25. 1. 2018

Advent ve školní družině

#

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 8. 11. 2017

Ve školním roce 2017 / 2018 pracuje družina i nadále ve třech odděleních, kapacita je naplněna.
V září jsme ve školní družině uvítali naše nové začátečníky – prvňáčky a těšíme se na společné zážitky!

DEN DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 1

DEN DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 19. 6. 2017

Děti ve školní družině oslavily svůj svátek celodružinovou hrou Cesta za pokladem. V této hře si děti musely podle šipek a fáborů zvolit správnou trasu, která je vedla k ukrytému pokladu. Po cestě byla umístěna stanoviště, na kterých si prověřovaly svoji paměť, pohybové dovednosti a smysl pro spolupráci. I poslední úkol – najít poklad – byl úspěšně splněn a děti si tak mohly pochutnat na sladké odměně.

Jaro ve školní družině - 1

Jaro ve školní družině

Datum: 19. 6. 2017

Děti se v družině rozhodně nenudily. Věnovaly se tradicím, jako je malování velikonočních vajíček, výroba dárků pro děti k zápisu do 1. třídy a ke Dni matek. Zhotovily si beránka z vaty, 3D létající balon, berušky, prostorový strom aj. Navštěvovaly počítačovou učebnu, kde nejen hrály hry, ale také se učily vyhledávat různé zajímavé informace, např. světová nej, méně známá zvířata … Soutěžily v poznávání nových neobvyklých předmětů ( albízie růžová, čínské hůlky aj). Sportovaly v tělocvičně či na venkovním hřišti a samozřejmě hrály různé hry venku i v družině. Doufáme, že chvíle strávené v družině byly pro děti zábavné.

Zima a předjaří ve školní družině - 1

Zima a předjaří ve školní družině

Datum: 20. 3. 2017

Letos jsme se konečně dočkali bohaté sněhové nadílky, kterou jsme si patřičně užívali. Po zbytek času jsme zimní tématiku využívali k výtvarným činnostem. Připomněli jsme si tradici masopustních průvodů a čas karnevalů. Stejně jako sněhová nadílka nás později potěšily první jarní paprsky, které nás provázely při vycházkách přírodou.

Ohlédnutí za adventem ve školní družině - 1

Ohlédnutí za adventem ve školní družině

Datum: 20. 1. 2017

I my ve školní družině jsme netrpělivě očekávali příchod Vánoc. V adventním období jsme tvořili různé vánoční dekorace, kterými jsme vyzdobili nejen prostory ŠD, ale také jsme vlastnoručně vyrobenými ozdobami zkrášlili vánoční stromeček ve školní jídelně. Velmi nás potěšilo, že na ronovském adventním jarmarku měly úspěch všechny námi zhotovené výrobky a podařilo se nám tak přispět na dobrou věc.
Nejvíc jsme se těšili na besídky, které jsme si patřičně užili. Ochutnávali jsme cukroví, zpívali koledy…a nakonec nás čekalo překvapení – dostali jsme do školní družiny nové stolní hry a stavebnice!

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2016 - 1

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2016

Datum: 3. 11. 2016

V letošním školním roce se naše družina rozšířila již na tři oddělení. Uvítali jsme naše nové začátečníky – prvňáčky a těšíme se na společné zážitky! Náplní našich činností byla převážně podzimní tématika. Podnikali jsme výpravy do barevné přírody a sbírali listy, šišky a kaštany, které jsme následně využili k výtvarnému tvoření. Dalším námětem byl také Halloween. Pravidelně jsme se věnovali sportovním hrám, ať už v tělocvičně nebo na víceúčelovém hřišti.

PĚŠÍ VÝPRAVA ŠKOLNÍ DRUŽINY - 1

PĚŠÍ VÝPRAVA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Datum: 24. 6. 2016

Na závěr školního roku jsme se se školní družinou vydali na pěší výpravu spojenou s opékáním špekáčků. Počasí nám přálo a připomínalo příchod prázdninových dnů. U táboráku jsme si všichni pochutnali na vlastnoručně opečené uzenině, povídali si a hráli společenské hry. Příjemné odpoledne jsme zakončili výpravou po lesních stezkách „Křížem krážem Bažantnicí“.
Děkujeme místnímu středisku Junák za zapůjčení ohniště v areálu klubovny.

Den dětí ve školní družině - 1

Den dětí ve školní družině

Datum: 10. 6. 2016

Ve školní družině jsme oslavili Mezinárodní den dětí. Hravé, sportovní odpoledne se odehrálo ve středu 1. června v tělocvičně školy. Děti, ozdobené barvami na obličej, se zúčastnily soutěží na několika stanovištích. Soutěžilo se s nafukovacími balónky, v procházení slalomu s pingpongovým míčkem na lžíci, ve skákání v pytlích atd. Po absolvování všech stanovišť čekala na všechny děti sladká odměna. Celé odpoledne se vydařilo a všichni si ho užili.

OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOCEMI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 1

OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOCEMI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 27. 4. 2016

Velikonoce jsou hned po Vánocích dalším oblíbeným svátkem. Děti ve školní družině nadšeně zdobily vyfouknutá vajíčka různými technikami a připravily si tak hezkou dekoraci, kterou si nejenom mohly odnést domů, ale svými kraslicemi přispěly také na akci Ronovský Skořápkovník.
Dalšími výrobky s velikonočními motivy děti zkrášlily prostory školní družiny.
Ve fotogalerii se také můžete podívat, jak děti tvořily na téma „Příroda na jaře“ a na naši další výpravu za daňky.

PŘÍRODOVĚDNÁ PŘEDNÁŠKA „SMYSLY ZVÍŘAT“ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ - 1

PŘÍRODOVĚDNÁ PŘEDNÁŠKA „SMYSLY ZVÍŘAT“ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Datum: 27. 4. 2016

21. dubna se ve školní družině uskutečnila přednáška „Smysly zvířat“, se kterou k nám zavítal pan Pelikán ze žlebské obory (záchranná stanice). V zábavné přednášce se děti dozvěděly, jaké zvláštní schopnosti využívají zvířata kolem nás, jak si obstarávají potravu a jak se brání v ohrožení. Děti viděly živé a ochočené zástupce plazů, hmyzu, savců a ptáků. Dokonce si na zvířátka mohly sáhnout, což byl pro ně nezapomenutelný zážitek.

Jak jsme se měli ve školní družině v lednu a únoru - 1

Jak jsme se měli ve školní družině v lednu a únoru

Datum: 3. 3. 2016

Celý leden a únor jsme netrpělivě čekali na pořádnou sněhovou nadílku. Bohužel – sněhu bylo velmi pomálu. A tak, když se konečně na zem sneslo alespoň trochu sněhových vloček, hned jsme tu nádheru běželi ven využít. Po zbytek času jsme zimní tématiku využívali k výtvarným činnostem. Připomněli jsme si svátek Tří králů, tradici masopustních průvodů a čas karnevalů. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na naše budoucí prvňáčky a k zápisu jsme pro ně vyrobili drobné dárky na památku.
Teď už se moc těšíme na Velikonoce, ale o tom zase příště!

Vánoce ve školní družině - 1

Vánoce ve školní družině

Datum: 6. 1. 2016

Období před Vánocemi je pro všechny děti plné očekávání. A nejinak tomu bylo ve školní družině. Užívali jsme si adventní čas, zpívali koledy, povídali si o vánočních zvycích, vyzdobili jsme prostory školní družiny. Vyrobili jsme s dětmi výrobky na vánoční jarmark, také přáníčka i dárečky pro naše nejbližší.
Adventní období jsme zakončili vánoční besídkou. Každoroční ochutnávka cukroví měla opět úspěch a velká byla i radost z nových hraček, které nám do školní družiny donesl Ježíšek.

Podzim ve školní družině - 1

Podzim ve školní družině

Datum: 6. 11. 2015

Podzim je jedno ze čtyř období, které nám nabízí svou pestrostí možnost tvořit rozmanité výrobky.
Hezké počasí jsme využívali k různým pohybovým hrám a vycházkám do přírody, kde jsme nacházeli inspiraci k výtvarným činnostem.
Na hřišti s umělým povrchem a v tělocvičně jsme se věnovali sportovním hrám a soutěžím.

Jaro ve školní družině - 1

Jaro ve školní družině

Datum: 16. 6. 2015

Nahlédnutí do činností školní družiny v jarním období.

Turistická výprava šk. družiny - 1

Turistická výprava šk. družiny

Datum: 8. 6. 2015

Dne 3. 6. 2015 jsme byli na pěším výletě. Cestou jsme viděli střelnici střelců, poznávali jsme různé luční rostliny. Odpočinuli jsme si ve stínu stromů u chovného rybníka nedaleko Bousova.
Z Bousova jsme se vydali cestou do Žlebské Lhotky, kde si děti mohly zakoupit drobné občerstvení. Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat panu Liboru Hamsovi z Penzionu Žlebská Lhotka za ochotu, vstřícnost a občerstvení zdarma.
Zpáteční cestou do Ronova jsme si užívali krásného výhledu na naše městečko. Do ŠD jsme se vraceli unaveni, ale se spoustou nových zážitků a poznatků.

Zobrazeno 1-30 ze 40

Družina

Zvonění

1. hodina 07:50 – 08:35

2. hodina 08:45 – 09:30

velká přestávka

3. hodina 09:45 – 10:30

4. hodina 10:35 – 11:20

5. hodina 11:30 – 12:15

6. hodina 12:25 – 13:10

polední přestávka          

7. hodina 12:50 – 13:35

8. hodina 13:40 – 14:25

Rychlé zprávy

Školní sešity pro šk. rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 byly do školní družiny přijaty všechny přihlášené děti.

Pomůcky do 1. třídy

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rodiče vítáni

logo

Školský portál PCE

logo

Podpora žáků cizinců

logo

Ronov nad Doubravou

logo

Projekty

Mapa

O škole

Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.