Obsah

Vítejte na nových stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

Aktuálně

26.09.2017

Celostátní kolo floristické soutěže

Dne 14. 7. 2017 reprezentovala Monika Šmídová z 9. třídy naši školu v celostátním kole floristické soutěže. Finále se konalo v Lysé nad Labem u příležitosti výstavy Květy 2017 a bylo inspirováno tematikou zemského ráje. Monika měla za úkol vytvořit kulatou kytici a věneček z lučních květin pro Evu z ráje. Oba výtvory se jí velmi zdařily a Monika se umístila na krásném 2. místě a stala se tak hvězdou floristiky. Monice k tomuto úspěchu moc gratulujeme. Iva Trnková

Detail

26.09.2017

PODZIMNÍ FLORISTIKA

Dne 25. 9. proběhlo na naší škole krásné odpoledne s podzimní floristikou. Zájemkyně z řad dívek 6. - 9. ročníku předvedly své dovednosti v aranžování podzimních květin a plodů. Všechny jejich výtvory byly obdivuhodné a vynikaly svou zdařilostí a originalitou. Vybrat opravdu tu nejlepší vazbu či vypichované aranžmá nebylo tak jednoduché a všechny výrobky si zasloužily ocenění. Děvčata soutěžila ve dvou kategoriích. Z dívek 6. -7. ročníku získala 1. místo Nikola Kučerová, 2. místa byla dvě, pro Sáru Chromkovou a Terezu Koubovou, 3. místa také a obdržely je Adéla Skokanová a Tereza Hazuková. Z děvčat 8. - 9. ročníku získaly 1. místa dokonce tři dívky, Lucie Bromová, Tereza Daruová a Tereza Plevová. Dívky si zaslouží velkou pochvalu nejen za výtvory, které vytvořily, ale i za to, že si musely obstarat spoustu potřebného materiálu. Za ZŠ Iva Trnková

Detail

26.09.2017

Poděkování Aničce Zajícové 1

Poděkování Aničce Zajícové

Díky iniciativě Aničky Zajícové byl oživen interiér budovy základní školy nádhernou nástěnnou malbou. Obrázek byl inspirován tematikou tropického deštného lesa a vytvořila jej Anička Zajícová ve spolupráci s Natálkou Lebduškovou, Janou Petrowskou, Monikou Šmídovou, Soňou Bílkovou, Veronikou Šindelářovou, Zdeňkou Kutílkovou a Michalem Hazukou z 9. třídy. Z obrázku je patrné, že Anička bude mistryní ve svém oboru, nastupuje totiž na Uměleckou a průmyslovou akademii do Světlé nad Sázavou. Aničko, děkujeme a ať se Ti daří.

Detail

26.09.2017

Zážitkový kurz na Seči

Ve dnech 20. a 21. září se naše třída zúčastnila zážitkového kurzu v Autokempu U letadla na Seči. Po celou dobu jsme vykonávali různé připravené aktivity a hráli jsme spoustu zábavných her a soutěží. Jejich cílem bylo, abychom se navzájem lépe poznali, pomáhali si, naslouchali si a utužili třídní vztahy. Většinu úkolů jsme zvládli s přehledem, některé nám však činily menší potíže.

Detail

26.09.2017

Žáci IX. třídy přivítali prvňáčky

V pondělí 4. 9. čekalo na nové prvňáčky před školou milé překvapení. Kromě paní učitelky Mgr. Dity Jirákové, která si je přišla vyzvednout, čekali na ně před školou i současní žáci IX. třídy. Ti jim předali drobné dárky a poté je odvedli do jejich krásně připravené třídy. Teprve pak se deváťáci přesunuli do své učebny. Letošní školní rok je pro ně na naší škole rokem posledním, a proto jim přeji, aby byl úspěšný a všichni si vybrali takovou školu, která bude co nejvíce odpovídat jejich předpokladům a zájmům. Mgr. Marie Kořínková

Detail

21.09.2017

běh

Přespolní běh

Žáci deváté třídy se ve čtvrtek 21. září zúčastnili okresního kola v přespolním běhu. V Chrudimi v konkurenci osmi týmů nezklamali a obsadili páté místo. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme

Detail