Obsah

Vítejte na nových stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

Aktuálně

16.11.2017

Obrázek, který udělá radost hned dvakrát 1

Obrázek, který udělá radost hned dvakrát

Poděkování od Fondu ohrožených dětí

Detail

09.11.2017

Spolupráce se slovenskou školou

I ve školním roce 2016/2017 jsme spolupracovali se slovenskou základní školou. Jeden z úkolů byl popsat v anglickém jazyce svou školu a následně svůj popis školy měli žáci zaslat do partnerské školy. Žáci partnerské školy si popis přeložili a snažili se podle něj si školu představit a svou představu namalovat. Jak to dopadlo, se můžete podívat sami.

Detail

08.11.2017

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve školním roce 2017 / 2018 pracuje družina i nadále ve třech odděleních, kapacita je naplněna. V září jsme ve školní družině uvítali naše nové začátečníky – prvňáčky a těšíme se na společné zážitky!

Detail

08.11.2017

Halloween

Naše škola pořádala 24. 10. 2017 desátý ročník halloweenských slavností. Tento večer probíhaly dvě soutěže. Pro první stupeň to byla soutěž o nejlepší halloweenskou masku a následovala soutěž mezi všemi třídami o nejlepší výstavu dýní. Rok od roku jsou vytvářeny krásnější výtvory se spoustou zdobných prvků.

Detail

31.10.2017

Podzimní výstavka

V týdnu od 16. do 19. 10 byl vyučujícími a dětmi z 1. stupně uskutečněn projekt „Krásy podzimu“. Projekt byl zaměřen na environmentální výchovu a estetické vnímání, proto žáci měli za úkol připravit výstavku s podzimní tématikou a tou prezentovat svoji třídu na školní výstavě, která je k vidění v chodbě v přízemí školy.

Detail

25.10.2017

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ 1

Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“

Dne 16.10.2017 proběhlo v deváté třídě školní kolo této chemické soutěže. Zúčastnilo se ho 22 přítomných žáků 9. třídy. Do oblastního kola v Pardubicích, které proběhne 12. prosince na SPŠCH, postupují tito 3 nejlepší žáci: 1. Martin Vančura – 64 bodů 2. Tereza Plevová – 59 bodů 3. Lukáš Skokan – 58 bodů Náhradníkem je Tereza Daruová , která obsadila 4. místo. Organizátorka školního kola: Ilona Spěváková

Detail