Obsah

Vítejte na nových stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

Aktuálně

20.11.2018

Soutěž ve sběru kaštanů

Soutěž ve sběru kaštanů

V říjnu opět probíhala v naší škole soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Cílem je pomoci při krmení lesních zvířat v zimním období. Do soutěže se zapojilo 40 žáků celkem z osmi tříd. Dohromady nasbírali neuvěřitelných 715 kg plodů.

Detail

16.11.2018

Primární prevence rizikového chování – listopad 2018

Primární prevence rizikového chování – listopad 2018

V rámci prevence rizikového chování proběhl v naší škole cyklus přednášek a besed pro žáky 2. stupně, které připravil a realizoval Mgr. František Krampota, okresní metodik prevence rizikového chování a ředitel společnosti ACET ČR, z. s.

Detail

12.11.2018

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Tak jako podzim hýří všemi barvami, tak i výtvarné práce dětí ve školní družině září barevností a nápaditostí. Děti si vyzkoušely různé výtvarné a pracovní techniky. Vyráběly zvířátka z přírodnin, „zavařovaly ovoce do sklenic“, malovaly barevné stromy a listy, na papíře se jim proháněli nakreslení draci…

Detail

08.11.2018

Zelený ParDoubek 2018

Zelený ParDoubek 2018

Naše základní škola se i letos již po osmé zapojila do krajské soutěže Zelený ParDoubek. Soutěž je určena koordinátorům EVVO nebo jiným zástupcům škol mateřských, základních a středních se sídlem v Pardubickém kraji a KONÁ SE VE DVOULETÉM INTERVALU. OCEŇUJE NEJLEPŠÍ ŠKOLY PARDUBICKÉHO KRAJE, KTERÉ SE VĚNUJÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVĚ ŽÁKŮ. Letos probíhala netradičně pomocí vyplnění rozsáhlého soutěžního dotazníku, který zahrnoval výsledky celoroční práce školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a hodnotil také práci a osobnost koordinátora EVVO.

Detail

08.11.2018

Den jablek ve školní jídelně

Den jablek ve školní jídelně

Dne 24. října přichystaly paní kuchařky nejen pro žáky naší školy, ale i pro cizí strávníky akci ke Dni jablek. Připravily výstavku různých odrůd jablek, napekly jablečný závin a žemlovku s tvarohem, uvařily kompot z jablek, vylisovaly jablečný mošt, usušily křížaly a pozvaly prostřednictvím třídních učitelek všechny děti i zaměstnance na ochutnávku. Není to jejich první akce, v minulosti paní kuchařky uspořádaly např. Den čaje, Den mléka a mléčných výrobků, Den luštěnin a podobně.

Detail

06.11.2018

Setkání v mateřské školce

Setkání v mateřské školce

Před podzimními prázdninami prvňáčci strávili příjemné dopoledne v MŠ V Ronově nad Doubravou, kde se potkali se svými kamarády. Paní učitelky ze školky připravily všem zajímavé aktivity s podzimní tématikou. Završením příjemného dopoledne byla „Drakiáda“ u Nového rybníka. Počasí nám přálo, draci létali. Vrátili jsme se plni zážitků.

Detail