Obsah

Vítejte na stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

 

 

eu

Název projektu: Stavební úpravy dílen – ZŠ Ronov nad Doubravou

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009252

Datum zahájení: 1. 11. 2017

Datum ukončení: 30. 6. 2020

 

 

 

Aktuálně

10.12.2019

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Žáci 9. třídy připravili program s mikulášskou nadílkou pro své mladší spolužáky.

Detail

10.12.2019

Zdravohrátky na Střední zdravotnické a sociální škole Chrudim

Zdravohrátky na Střední zdravotnické a sociální škole Chrudim

Ve středu 4. 12. Odjelo 8 dívek 7. a 8. třídy do Střední zdravotnické a sociální školy v Chrudimi. Po úvodním uvítání řadou významných hostů, mezi které patřil i radní Pardubického kraje pro školství pan Bohumil Bernášek, starosta Chrudimi pan František Pilný, ředitelka Centra pro celoživotní vzdělávání paní Monika Jirásková a další, odešly žákyně na stanoviště, kterých bylo na dopolední soutěž připraveno celkem 7. Děvčata si mohla vyzkoušet například resuscitaci nedýchajícího pacienta, zastavení žilního i tepenného krvácení, používání ochranných pomůcek, poznávání chirurgických nástrojů, správné mytí rukou před jakýmkoliv zákrokem, ale i práci Lékařů bez hranic a dorozumívání se v angličtině a anglické názvy orgánů. Všechna stanoviště byla velmi hezky připravená a dívkám byla mimo jiné doporučena aplikace Záchranka, kterou si každý může zdarma stáhnout do mobilu a v krizových situacích velmi pomůže například i s lokalizací místa, kam mají záchranáři jet.

Detail

28.11.2019

ČEPS CUP 2019/2020

ČEPS CUP 2019/2020

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola florbalového turnaje pro žáky 1. stupně základních škol ČEPS CUP ve sportovní hale v Chrudimi. Našimi soupeři byli ZŠ Slatiňany, ZŠ Bohemia Chrudim a ZŠ Tuněchody. Naše výkony se v průběhu turnaje zlepšovaly, ale i tak jsme odjeli 3x poraženi. Naši žáci ale bojovali v každém zápase a svým chováním a vystupováním vzorně reprezentovali naší školu, za což bychom jim tímto chtěli poděkovat. Byli to Antonín Oleksík, Michal Čepěl, Andrej Semrád, Tadeáš John, Zuzana Zvolská, Martin Roško a Samuel Šolc. Mgr. Milan Žďánský

Detail

28.11.2019

Ekovýchovný pobyt žáků V. a VII.tř. v Oucmanicích

Ekovýchovný pobyt žáků V. a VII.tř. v Oucmanicích

Žáci V. a VII.tř. se vydali od středy 13. 11. do pátku 15. 11. 2019 na třídenní ekovýchovný pobytový program propojený tvořivými a týmovými aktivitami. V průběhu pobytu se jim podařilo, společně se svými lektory a třídními učitelkami, osvojit si několik tradičních řemesel a dovedností. Poznali a vyzkoušeli si, jak se lidé připravovali na zimu, jaké udržovali tradice a zakusili, jak se na vsi v zimě žilo dříve. Vlastníma rukama si vyrobili řadu pěkných věcí. Pobyt po celou dobu dětem zpříjemňovala přítomnost hospodářských a domácích zvířat. Všichni žáci si nabitý program velmi užili a domů se vrátili spokojeni a se spoustou krásných zážitků.

Detail

28.11.2019

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Podzimní období ve školní družině se již tradičně neobejde bez přírodovědných vycházek, při kterých obdivujeme barevné proměny přírody. Čerpáme v ní inspiraci k výtvarným činnostem - vyrábíme z nasbíraných přírodnin, tvoříme různými technikami podzimní obrázky. Těmito díly pak zdobíme družiny. Posoudit naši šikovnost můžete ve fotogalerii, kde také uvidíte fotky z naší oblíbené tělocvičny.

Detail

28.11.2019

Primární prevence – listopad 2019

Primární prevence – listopad 2019

V rámci prevence rizikového chování proběhl v naší škole cyklus přednášek a besed pro žáky 2. stupně. V úterý 5. listopadu absolvovali žáci 6. třídy výukový pořad „Uganda – perla Afriky“, sedmáci se zamýšleli nad tématem „Moderní je nekouřit“. V úterý 12. listopadu zhlédli žáci 8. třídy film „Bolest – nemoc jménem šikana“, o jehož obsahu následně diskutovali. Deváťáci byli poučeni v oblasti rizikového sexuálního chování („Sex, AIDS a vztahy“).

Detail