Obsah

Na základě nařízení vlády je vstup do budovy a pohyb ve společných prostorách školy povolen pouze se zakrytím dýchacích cest!!!

Základní škola Ronov nad Doubravou zřizuje od 1. října 2020 elektronické žákovské knížky. Dne 30. září si proto prosím ve škole vyzvedněte osobně proti podpisu přístupové údaje k elektronické ŽK Vašeho dítěte, a to v čase od 13.00 do 18.00 hodin. Zde také obdržíte manuál, jak s elektronickou ŽK pracovat.

 

Prezentace školy

Organizace školního roku 2020/2021

eu

Název projektu: Stavební úpravy dílen – ZŠ Ronov nad Doubravou

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009252

Datum zahájení: 1. 11. 2017

Datum ukončení: 30. 6. 2020

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

 

 

 

Aktuálně

25.09.2020

Zážitkový kurz – podzim 2020

Zážitkový kurz – podzim 2020

Slovo zážitkový bylo utvořeno od slova zážitek. Doufáme, že žáci naší školy měli zážitků na kurzu dost a dost. Jedná se o akci v rámci prevence rizikového chování, kterou pořádá naše škola již řadu let, nejčastěji - kvůli dobrému zázemí - v Autokempu U Letadla na Seči. Ve dnech 17. – 18. září 2020 ho využilo 27 sedmáků.

Detail

21.09.2020

Podzimní floristika

Podzimní floristika

Květiny nás neustále okouzlují svou nádherou a pestrobarevností. Jsou ozdobou přírody a všeho kolem nás. Jejich krása přímo vybízí k tomu, abychom si je občas utrhli a vytvořili z nich něco pěkného, co zkrášlí náš domov a jiná místa. Někdy se to opravdu podaří a dvaceti žákům šesté až osmé třídy se to myslím povedlo náramně. Zhotovili velmi pěkná podzimní aranžmá z různorodé škály květů. Zaslouží si velkou pochvalu, nejen za tvůrčí přístup a nádherné výtvory, ale i za to, že si obstarali spoustu potřebného materiálu. Za ZŠ Iva Trnková

Detail

11.09.2020

Exkurze 9.třídy na ÚP Chrudim

Exkurze 9.třídy na ÚP Chrudim

V rámci volby povolání navštívili 4. 9. 2020 žáci deváté třídy IPS na Úřadu práce v Chrudimi. Tam je již očekávala Bc. Markéta Kynclová a Martina Velflová, s prezentací o trhu práce v České republice a o možnostech uplatnění absolventů škol. Po krátkém povídání se žáci měli zamyslet nad tím, co je baví, co jim jde a jak si představují svůj budoucí život. K tomu jim měly mimo jiné pomoci i karty s ptákem, který znázorňoval různé profese.

Detail

11.09.2020

Požární ochrana očima dětí 2020

Požární ochrana očima dětí 2020

Ještě před uzavřením škol dne 11. 3. se naše škola zapojila do soutěže Požární ochrana očima dětí. V září jsme obdrželi výsledkovou listinu a již tradičně byli naši žáci úspěšní. V okresním kole výtvarné části této soutěže (kategorie ZŠ 3) jsme získali tři přední místa. Nela Petrowská byla první, Klára Skokanová druhá a Nikola Šrámková třetí. Jejich výkresy postoupily do krajského kola, kde Nikola obsadila druhé a Nela třetí místo.

Detail

04.09.2020

Digitální stojanový teploměr

Digitální stojanový teploměr

Děkujeme firmě AV24.cz za zapůjčení digitálního stojanového teploměru. I díky tomuto zařízení jsme posílili hygienická opatření v naší škole.

Detail

31.03.2020

Voda na zahradě

Voda na zahradě

Ústředí Českého zahrádkářského svazu vyhlašuje každoročně celorepublikovou výtvarnou soutěž. Letošním tématem této soutěže byla „Voda na zahradě“. Celorepublikovému kolu soutěže vždy předchází kolo okresní. V chrudimském okrese ho organizuje Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Chrudim společně s Domem dětí a mládeže Hlinsko.

Detail