Lyžařský kurz

20. 02. 2017

Letošní lyžařský kurz společně absolvovala sedmá a osmá třída. Pobyt se konal v Janských Lázních. Odjížděli jsme v sobotu 11. 2. 2017 v 9:30 hodin od základní školy. Cesta ubíhala rychle, všichni byli natěšeni na to, co je čeká. Po příjezdu do hotelu Astoria se všichni ubytovali a absolvovali vycházku po lázních. Večer byli seznámeni s režimem dne a zahráli si několik společenských her.  A pak se již celý týden lyžovalo a lyžovalo. Letos jsme využívali 3 lyžařských zařízení. Začínali jsme na cvičné sjezdovce Formánek, kde jsme se roztřídili do družstev. Začátečníci zde nacvičovali základní lyžařské prvky, pokročilí využili druhého zařízení Na Košťálce, kde probíhal veškerý další výcvik. Ti nejzdatnější se ve čtvrtek podívali na Černou horu, kterou sjížděli s vedoucí kurzu Mgr. Boženkou Průšovou. Ve čtvrtek se konaly závody. Jejich vyhodnocení proběhlo v závěrečném večeru spolu s hodnocením celého kurzu.

Veselé zoubky

20. 02. 2017

Žáci prvních ročníků se v letošním roce poprvé zapojili do dm preventivního programu „Veselé zoubky“. Ve čtvrtek 16. 2. proběhla pod vedením paní učitelky Krulišové projektová hodina. Žáci nejprve zhlédli motivační pohádku, ze které se dozvěděli spoustu zajímavých a důležitých informací – například, jak se správně pečuje o dětský chrup, jak dlouho se mají zoubky čistit, kolik je zoubků celkem a jejich názvy, jak vzniká zubní kaz a jak se léčí. Následně plnili jednotlivé úkoly – odpovídali na otázky, hledali správné obrázky, pracovali na interaktivní tabuli. Za splnění jednotlivých úkolů si každý nesl domů taštičku plnou dárečků od pořádající společnosti.

 

Dopoledne s Ferdou Mravencem

14. 02. 2017

Žáci 3. třídy prožili pondělí  13. 2. pod názvem „Dopoledne s Ferdou Mravencem“.

Ráno děti  po skupinách navštívili městskou knihovnu, kde paní knihovnice uspořádala zajímavou přednášku. Žáci tam měli možnost si prohlédnout knihy, seznámit se s autorem Ondřejem Sekorou, plnit různé úkoly.

Ve třídě jsme s Ferdou počítali v matematice, zpívali v hudební výchově, zapůjčili jsme si knihy ze školní knihovny, které v hodinách čtení budeme číst na pokračování.

Technohrátky ve SOŠ a SOU technickém Třemošnice

14. 02. 2017

V úterý 7. 2. 2017 navštívili žáci 8. třídy při akci s názvem Technorátky  SOŠ a SOU technické Třemošnice. TECHNOhrátky Pardubického kraje znovu zamířily do Třemošnice po čtyřech letech a shledání se základnou budoucích strojařů a truhlářů bylo opravdu stylové. Akci ve zdejší Střední odborné škole a Středním odborném učilišti technickém si nenechalo ujít 140 žáků z deseti základních škol z celého regionu. Setkali se zde s dílnami vybavenými moderní technikou a především poznali atraktivní profese, v současnosti tolik žádané na pracovním trhu.

 

AnimalFEST

10. 02. 2017

AnimalFEST je benefiční hudební festival, který se koná každoročně v Pardubicích v L-klubu na Olšinkách a jehož výtěžek je věnován na podporu handicapovaných živočichů v záchranné stanici Lipec. V souvislosti s festivalem byla uspořádána soutěž o ceny, která by pomohla obrátit pozornost veřejnosti k problematice handicapovaných zvířat. Cílem soutěže bylo vytvořit koláž s tématikou ZÁCHRANY HANDICAPOVANÝCH DIVOKÝCH ZVÍŘAT. Do této soutěže se zapojili i naši žáci z 2. stupně. Samotný festival proběhl 2. 2. 2017 a jeho návštěvníci mohli hodnotit vystavené soutěžní koláže pomocí hlasovacích lístků. A teď tedy k výsledkům: 1. místo a výhra dvou programů Ekocentra PALETA patřila naší 9. třídě (hlava lišky) s jednoznačnou převahou hlasů a 2. místo a výhra jednoho

Ohlédnutí za adventem ve školní družině

20. 01. 2017

I my ve školní družině jsme netrpělivě očekávali příchod Vánoc. V adventním období jsme tvořili různé vánoční dekorace, kterými jsme vyzdobili nejen prostory ŠD, ale také jsme vlastnoručně vyrobenými ozdobami zkrášlili vánoční stromeček ve školní jídelně. Velmi nás potěšilo, že na ronovském adventním jarmarku měly úspěch všechny námi zhotovené výrobky a podařilo se nám tak přispět na dobrou věc.

Nejvíc jsme se těšili na besídky, které jsme si patřičně užili. Ochutnávali jsme cukroví, zpívali koledy…a nakonec nás čekalo překvapení – dostali jsme do školní družiny nové stolní hry a stavebnice!

 

Návštěva kostela

11. 01. 2017

Díky panu faráři a paní uč. Andršové mohli ve středu 22.12. druháčci navštívit místní kostel sv. Vavřince. Zde si děti  na vlastní oči prohlédly zrestaurované varhany a za jejich doprovodu si zazpívaly vánoční koledy. tř. uč. J. Sedláková