Obsah

Vítejte na nových stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

Aktuálně

24.05.2018

Od jara do zimy 1

Od jara do zimy

Klára Skokanová z 5. tř. získala 2. místo v kategorii žáků 4. a 5. třídy v regionální výtvarné soutěži „ Od jara do zimy“, kterou vyhlásila Základní škola Třemošnice. Vernisáž výstavy soutěže a slavnostní vyhodnocení proběhlo 9. 5. 2018 v Galerii v Třemošnici. Klárce blahopřejeme.

Detail

24.05.2018

Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice

Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice

Blahopřejeme Tereze Daruové z 9. tř., která získala čestné uznání v Mezinárodní výtvarné soutěži Lidice. Protože mezinárodní organizace UNESCO vyhlásila desetiletí 2018-2028 Mezinárodní dekádou vody pro trvale udržitelný rozvoj, rozhodli se organizátoři soutěže zvolit jako hlavní téma 46. ročníku soutěže: VODA (nad zlato). Terezka uspěla v obrovské konkurenci, neboť do soutěže bylo zasláno 27 000 plošných prací. K nahlédnutí přikládáme i některé ostatní zaslané výtvory žáků naší školy.

Detail

24.05.2018

Víčka pomáhají v letošním školním roce podruhé

Víčka pomáhají v letošním školním roce podruhé

Pro víčka, která pomáhají rodičům Míši Terezky hradit nákladnou rehabilitační péči, si tentokráte přijela Míšova maminka spolu s Míšou v posledním dubnovém týdnu dokonce dvakrát, protože se jí 30 pytlů, které naši žáci nasbírali od října, do jednoho auta nevešlo. Míša teď navštěvuje každý týden rehabilitační centrum v Kutné Hoře, má tedy naši školu při cestě a proto přijel s maminkou. Při nakládání auta pomáhali kromě pana školníka opět žáci 9. třídy.

Detail

24.05.2018

Sběr papíru

Sběr papíru

V letošním školním roce se nám podařilo nashromáždit 4 660 kg papíru a utržili jsme za něj 5 870 Kč. Tento výdělek bude převeden na účet SRPDŠ a bude využit na akce pro žáky. Všem sběračům moc děkujeme.

Detail

24.05.2018

Mladý zahrádkář 1

Mladý zahrádkář

3. 5. 2018 se 6 žáků naší školy účastnilo okresního kola soutěže „Mladý zahrádkář“, které se konalo v Hlinsku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii A mohli soutěžit žáci 2. až 6. ročníku a v kategorii B žáci 7. až 9. ročníku. Soutěžící museli řešit písemný test a měli za úkol poznat 40 až 60 planě rostoucích, okrasných, léčivých, ovocných, či zelinářských druhů rostlin. Soutěžní otázky vycházely z pěstitelské teorie a praxe, ze základů botaniky, ovocnářství, zelinářství, květinářství, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Naši žáci reprezentovali ronovskou školu opravdu vzorně.

Detail

26.04.2018

Dílnička

Dílnička

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 se 5 tříd z 1. stupně zúčastnilo výtvarně – pracovní dílny ,,Hoblinka“. Dílna byla zaměřena na práci se dřevem s použitím rozličných druhů nářadí a rozvoj zručnosti žáků.

Detail