Tematický pobyt „PRUHOVANÁ PLAVBA“

11. 07. 2017

V týdnu od 5. 6. do 9. 6. 2017 žáci 2. a 3. třídy vyrazili do Trhové Kamenice, kde společně strávili týden na čerstvém vzduchu. Celých pět dní se neslo v duchu námořní plavby, při které nechyběly sportovní aktivity, výlety do okolí, táborák ani diskotéka. Pro odpolední činnosti byly děti rozděleny do třech družstev. Hned první úkol (vytvoření erbu, názvu a prezentace svojí skupiny) ronovské děti úspěšně splnily i v nelehké konkurenci starších dětí z Hradce Králové, ubytovaných také v RZ Sluníčko.

Slavnostní vyřazování žáků 9. třídy

30. 06. 2017

Dne 28. 6. 2017 se konalo na ronovské škole slavnostní vyřazování žáků 9. třídy. Obřad proběhl v kouzelném prostředí přírodní učebny za hojné účasti hostů a byl tím nejkrásnějším ukončením povinné školní docházky. Důstojnost a výjimečnost celého aktu byla umocněna úžasnou proměnou dívek a hochů na mladé slečny a mladé muže. Byla to nejen pro mne, ale věřím, že i pro mé deváťáky a pro ostatní zúčastněné, nádherná chvilka vzájemného vzpomínání, vyznání, poděkování, plná vřelých a laskavých slov a milých překvapení. Milí žáci, děkuji. Třídní učitelka Iva Trnková

 

Školní slavnost

29. 06. 2017

Také ve školním roce 2016/2017 se žáci naší školy účastnili mnoha soutěží v různých oborech a získali přední umístění v okresních, krajských, zemských i celostátních kolech. Velice si těchto úspěchů vážíme, a proto jsme dne 27. června 2017 uspořádali v areálu za školou slavnost, na které byli ti nejúspěšnější žáci představeni a odměněni za vzornou reprezentaci školy malým dárkem, který jim předali Mgr. Jitka Miřejovská, ředitelka ZŠ, a Ing. Marcel Lesák, starosta města. Slavnost, na kterou byli pozváni také rodiče a zaměstnanci školy, byla provázena kulturním programem, v němž vystoupili i někteří ocenění žáci. Příjemné odpoledne bylo zakončeno malým pohoštěním. Děkujeme všem žákům, kteří se do soutěží zapojili, všem učitelům, kteří žáky vhodným způsobem motivovali, podporovali je ve snaze dělat něco navíc a do soutěží je připravovali, i rodičům, kteří pro své děti vytvářejí vhodné zázemí.

Výlet do Slatiňan pro nejlepší sběrače víček

28. 06. 2017

Čtyřicet žáků, kteří v průběhu školního roku nasbírali nejvíce víček, na podporu Míši Teresky postiženého dětskou mozkovou obrnou, navštívilo v pátek 23. 6. 2017 za odměnu zámek a rozhlednu ve Slatiňanech. Po prohlídce zámku, jehož posledními vlastníky byli Auerspergové, kteří patřili k nejstarším, nejurozenějším a nejbohatším šlechtickým rodům v celé habsburské monarchii, jsme si prošli zámecký park a vydali se na Kočičí hrádek. Tam si žáci mohli vyzkoušet pocit, který zažívali středověcí rytíři, když dobývali hrad, ztečí vzali hradby a z věže zachránili princeznu.

OČMU – zdravověda

28. 06. 2017

Projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ byl zakončen praktickým výcvikem žáků 2. stupně z oblasti zdravovědy. Dne 27. června přijeli do školy členové SDH Třemošnice, kteří si pro žáky připravili ukázky 1. pomoci – úkony zachraňující život. Žáci byli nejen pasivními pozorovateli, ale všichni si vyzkoušeli manipulaci se zraněným a masáž srdce. Byli také poučeni o využití čísel tísňového volání a provedli simulovaný rozhovor se záchrannou službou s uvedením všech potřebných údajů.

Den tvořivosti na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

28. 06. 2017

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se žáci 8. třídy účastnili na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora akce s názvem Den tvořivosti. Po krátkém přivítání v jídelně školy se žáci rozdělili na dvě skupiny. Dívky si měli možnost prohlédnout kadeřnický a kosmetický salón. Během dopoledne si vyzkoušely, jak se vytváří účes s pomocí žehličky na vlasy a kónické kulmy, staly se modely pro různé druhy copů a v kosmetickém salónu si mohli nechat upravit obličej i nehty. Chlapci si vyzkoušeli pájení drátů, nahazování zdiva, pilování a prohlédli si i školní posilovnu.

Poznávací přírodovědná soutěž

26. 06. 2017

Na přírodovědném kroužku se 29 žáků 3. – 8. ročníku připravovalo na poznávací přírodovědnou soutěž. Ke konci května se konalo školní kolo. Soutěžící měli za úkol poznat 80 -210 druhů rostlin, živočichů, hub, nerostů, hornin a určit chráněné druhy. Ve dnech 8. a 9. 6. 2017 proběhlo v Hlinsku okresní kolo přírodovědné poznávací soutěže. Této soutěže se z naší školy zúčastnilo 6 žáků z 1. stupně a 6 žáků z 2. stupně. Žáci poznávali celkem 60 až 140 různých druhů rostlin, živočichů, hub, hornin a nerostů.