Obsah

Vítejte na nových stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

Aktuálně

09.10.2018

Pomáháme zvířatům

Pomáháme zvířatům

Žáci 4. až 9. třídy se zapojili do celostátní výtvarné soutěže „POMÁHÁME ZVÍŘATŮM“ . Velmi nás potěšilo, že dva naše obrázky dokonce získaly ocenění. V kategorii žáků 7-11 let byl odměněn 2. místem výtvor Matyáše Mence ze 4. třídy a 3. místem práce Rozárie Němcové ze 6. třídy. Moc jim k tomuto úspěchu blahopřejeme. Vernisáž výstavy výtvarných prací proběhla 4. října 2018 v Toulcově dvoře v Praze právě na Světový den zvířat. Nejlepší obrázky byly nabídnuty k aukčnímu prodeji. Výtěžek z prodeje bude použit na zajištění krmení pro zvířata z farmy v Toulcově dvoře.

Detail

27.09.2018

Zážitkový kurz žáků 7. třídy

Zážitkový kurz žáků 7. třídy

Ve dnech 20. – 21. září 2018 proběhl v autokempu „U Letadla“ na Seči již tradiční zážitkový kurz, který pořádá pro žáky 7. třídy ZŠ školní metodik prevence a výchovný poradce. Jedná se o dvoudenní kurz s fyzickým a psychickým zatížením. Navazuje na dlouhodobější práci s třídním kolektivem, umožňuje prožitky, které nelze zprostředkovat v rámci běžné výuky.

Detail

13.09.2018

O počasí máme jasno

O počasí máme jasno

To je název badatelského programu, který absolvovali žáci 6. třídy. Za programem se vydali dne 6. 9. do Základní školy J. Palacha do Kutné Hory a byl zaměřený na praktickou meteorologii.

Detail

27.07.2018

Slavnostní vyřazování žáků 9. třídy

Slavnostní vyřazování žáků 9. třídy

Vyřazování žáků 9. třídy se na ronovské škole uskutečnilo dne 28. 6. 2018. Bohužel nám počasí nepřálo, a tak se akce musela přesunout do nové, krásné tělocvičny. Slavnostní atmosféru umocnily neopakovatelným způsobem krásné šaty dívek, které se v nich okamžitě staly dámami a většinou tmavé obleky chlapců, z nichž mnozí vypadali „jak vystřižení z módního časopisu“. Celá akce byla prodchnuta příjemným vzpomínáním, ale hlavně spoustou poděkování všem, kteří si to za 9. let školní docházky zasloužili.

Detail

28.06.2018

Školní slavnost 2018

Školní slavnost 2018

V úterý 26. června v odpoledních hodinách se ze zahrady naší školy linuly překrásné tóny houslí, zvuky kláves, zpěvné dětské hlasy a občasný bouřlivý potlesk. Na školní slavnosti zde byli představeni žáci, kteří se ve školním roce 2017/2018 zúčastnili mnoha soutěží v různých oborech a získali přední umístění v okresních, krajských, zemských i celostátních kolech, v jednom případě se jednalo dokonce o soutěž mezinárodní.

Detail

14.06.2018

Prevence 1

Prevence

Poslední akcí v letošním školním roce v oblasti primární prevence byla beseda žáků 9. třídy s MUDr. Provazníkovou. Tématem byla sexuální výchova se zaměřením na pohlavně přenosné choroby. Paní doktorka zaujala nejen svými odbornými znalostmi, ale i citlivým přístupem k žákům. Ti s ní vhodným způsobem komunikovali, dotazovali se, ale i uměli odpovědět na její otázky. Beseda tedy splnila naše očekávání.

Detail