Technohrátky na Střední škole zemědělské v Chrudimi

16. 05. 2017

Ve středu 10. 5. se žáci 8. třídy při akci Technohrátky seznamovali s možností studia na Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole v Chrudimi. Akce se zúčastnila celá řada krajských politiků, město Chrudim zastupoval starosta Petr Řezníček. Akce se účastnilo 149 žáků z deseti základních škol Chrudimska, Pardubicka i Svitavska. Organizátoři přichystali pro žáky řadu stanovišť s velmi zajímavým zaměřením. Největší ohlas mělo dojení makety krávy, při kterém měli žáci na 9 maketách v časovém limitu nadojit potřebné množství vody. Na tomto stanovišti patřili naši žáci společně se žáky z Kameniček k nejlepším. Také na stanovišti v chemické laboratoři, kde měli žáci určovat kationty, získala naše družstva maximální počet bodů.

Němčina nekouše

15. 05. 2017

V pátek 12. 5. 2017 se žáci 6., 7. a 8. třídy zapojili do projektu „Němčina nekouše“. Cílem tohoto motivačního programu je zvýšení zájmu o výuku němčiny formou jazykových animací. Pořádá ho Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem jako projekt, který úspěšně běží již šestým rokem a je financován Česko-německým fondem budoucnosti a německým velvyslanectvím v Praze. K nám do Ronova přijela zkušená jazyková animátorka, paní Markéta Razáková. Během 45 minut hráli žáci jazykové hry, zábavnou formou se dozvěděli základy o německy mluvících zemích, osmáci při pohybových hrách upevňovali již známé učivo. Všichni se do zadaných aktivit s chutí zapojili a celý program hodnotili pozitivně.

Plavecký výcvik

12. 05. 2017

Žáci 2. a 3. třídy ukončili k 10. 5. 2017 plavecký výcvik. V rámci hodin tělesné výchovy s úspěchem absolvovali 10 lekcí. Kromě plaveckých stylů se děti učily také základům záchrany tonoucího. Byly velice šikovné, i počáteční neplavci v závěrečné hodině dokázali překonat bazén bez plaveckých pomůcek. V průběhu výuky se všichni zvládli připravit na závěrečné závody a byli odměněni „mokrým vysvědčením“.

 

 

Zážitkový pobyt čtvrťáků a páťáků

12. 05. 2017

Od 2.5. – 5.5. 2017 se 44 žáků vypravilo na zážitkový pobyt do Žďárského Potoka v CHKO Jeseníky. Společnost I-Stan pro ně přichystala outdoorový program v zařízení Relaxa. Ve třech dnech si žáci vyzkoušeli několik netradičních adrenalinových aktivit, týmových her a užili si i bohatý večerní program. Vyzkoušeli si své síly ve vysokolanovém centru, svoji šikovnost na bungee – trampolíně, obratnost v armygame aréně, přesnost při lukostřelbě, odpočinek v bazénu, sílu v bungee – runningu a odvahu na vysoké horolezecké stěně. V době osobního volna jim bylo k dispozici unikátní dětské hřiště Outdoor Point. Svou fyzickou zdatnost si žáci ověřili i během cesty, kterou absolvovali s baťohem na zádech a 5 přestupy.

Ronovský slavík

03. 05. 2017

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 se konal 5. ročník pěvecké soutěže ,,Ronovský slavík“ a školou se opět rozléhaly tóny písní z české i zahraniční tvorby. Soutěže se zúčastnilo 14 soutěžících z 1. a 2. stupně, kteří předvedli svoje pěvecké nadání. V letošním roce měli početní převahu zpěváci z prvního stupně.

 

Jména nejlepších soutěžících uvádíme v následujícím přehledu:

03. 05. 2017

Do areálu naší školy přijel vojenský transportér. Posádka tohoto vozu připravila dětem zajímavý program, při kterém si žáci mohli také vozidlo prohlédnout.

 

 

 

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ

03. 05. 2017

Dne 26. 4. 2017 proběhlo v Hlinsku okresní kolo floristické soutěže. Z naší školy se této soutěže zúčastnilo 5 děvčat z 8. a 9. tř. – Tereza Daruová, Anna Zajícová, Monika Šmídová, Jana Petrowská a Veronika Šindelářová. Dívky měly za úkol vytvořit dvě kytice, jednu vázanou do ruky a druhou naaranžovanou do floristické hmoty. Děvčata se zhostila své role velmi dobře. Porotci to neměli s hodnocením vůbec jednoduché, protože rozdíly mezi jednotlivými výtvory byly minimální a opravdu záleželo na subjektivním názoru každého z nich. Všem dívkám se jejich díla moc podařila, ale každá soutěž má svého vítěze.

DEN ZEMĚ

26. 04. 2017

Ve čtvrtek 20. 4. se žáci 6. třídy zúčastnili oslav Dne Země v Prachovicích. Po příjezdu jsme se shromáždili ve velkém sále školicího střediska. Úvodní slovo přednesl ředitel cementárny Karol Czubara a vedoucí pardubického Ekocentra Paleta pan Bureš. Poté jsme se vyfotili s ostatními žáky z okolních škol a přesunuli na jednotlivá stanoviště. Během celého dne byly pro žáky připraveny různé ekologické soutěže a exkurze cementárny a ecowasteenergy. Žáci poznávali rostliny našeho regionu a také sázeli keř svídu. Další aktivity byly zaměřeny na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. Nechyběly ani tvořivé dílny, kde si žáci vyrobili svíčky, papír a utkali si náramek.