Obsah

Vítejte na stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

 

 

eu

Název projektu: Stavební úpravy dílen – ZŠ Ronov nad Doubravou

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009252

Datum zahájení: 1. 11. 2017

Datum ukončení: 30. 6. 2020

 

 

 

Aktuálně

24.01.2020

Novoroční vinšování

Novoroční vinšování

Žáci 6. A, 6. B a 7. tř. absolvovali pod vedením paní Jitky Rosické v prvním lednovém týdnu program Novoroční vinšování z cyklu Český rok. Tento program nám přiblížil kdo a proč chodíval na Nový rok po koledě, proč si lidé dodnes posílají novoroční blahopřání a jak se vyrábělo novoroční štěstí.

Detail

14.01.2020

ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vánoce nám utekly jako voda, my se ale na chvíli vrátíme v čase. Co jsme v družině dělali v období adventu? Jako každoročně jsme vytvořili výrobky určené na Adventní jarmark. Co myslíte, prodaly se? Ano, v družině přece máme samé šikulky a šikuly!

Detail

14.01.2020

Školní vánoční koncert

Školní vánoční koncert

Na poslední školní den před vánočními prázdninami připravila p. uč. Kateřina Andršová pro žáky a pedagogické pracovníky vánoční koncert. K slyšení byly známé koledy a vánoční skladby nejen zpívané, ale i hrané na různé hudební nástroje. Koncert se všem líbil a zpříjemnil nám předvánoční čas. Moc děkujeme účinkujícím žákům a jejich pedagogům za přípravu celé akce.

Detail

14.01.2020

SNĚHOVÉ VLOČKY

SNĚHOVÉ VLOČKY

V úterý 17. 12. 2019 si žáci páté třídy krátili svoje předvánoční těšení zajímavou dílnou. Vyzkoušeli si novou výtvarnou techniku s netradičním materiálem, tzv. „sypání barevných písků“, při které bylo zapotřebí trochu zručnosti a pečlivosti. Tento způsob tvorby originálních vánočních přání děti zaujal, a tak po celou dobu pracovaly s velkým zaujetím a nadšením.

Detail

08.01.2020

Lyžařské odpoledne 1

Lyžařské odpoledne

Naše škola pořádá pro žáky 5. - 9. třídy odpolední lyžování ve Ski areálu Hluboká. Této akce se mohou zúčastnit žáci, kteří umí lyžovat. Za výzbroj, výstroj, seřízení lyží zodpovídají rodiče. Helma je povinná. Akce se uskuteční ve středu 15. 1. 2020. Odjezd od školy ve 13 hodin. Příjezd ke škole kolem 18 hodiny. Skipas: 9 jízd 100 Kč, 20 jízd 200 Kč, 32 jízd 300 Kč. V areálu je možné si zakoupit občerstvení. Autobus hrazen Spolkem rodičů a přátel ZŠ. Více informací u p. učitelky Mgr. Jany Auersvaldové

Detail

20.12.2019

Zpomal, prosím

Zpomal, prosím

Žáci 6., 7. a 9. třídy se zapojili do krajské výtvarné a literární soutěže „Zpomal, prosím“. Tuto soutěž uspořádal Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky. Hlavním důvodem bylo upozornit řidiče, že nehoda se může stát kdykoli, kdekoli a komukoli. Čtyři kategorie byly určené pro mateřské školky, první stupeň základních škol, druhý stupeň základních škol a literární navíc pro žáky základních škol. V každé kategorii se vyhlašovala první tři místa. Slavnostní vyhlášení této soutěže proběhlo 18. prosince 2019 na Krajském ředitelství Policie ČR v Pardubicích. Velmi nás potěšilo, že mezi výherce patřily i žákyně naší školy, a to Nela Bochníčková z 9. třídy, která se umístila v literární kategorii žáků 8. a 9. tříd na 2. místě, a Nikola Šrámková ze 7. třídy, která získala ve výtvarné kategorii žáků 6. a 7. tříd 3. místo.

Detail