Obsah

Vítejte na stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve šk. roce 2019/2020

eu

Název projektu: Stavební úpravy dílen – ZŠ Ronov nad Doubravou

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009252

Datum zahájení: 1. 11. 2017

Datum ukončení: 30. 6. 2020

 

 

 

Aktuálně

17.04.2019

PŘÍRODOVĚDNÁ PŘEDNÁŠKA „SMYSLY ZVÍŘAT“ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PŘÍRODOVĚDNÁ PŘEDNÁŠKA „SMYSLY ZVÍŘAT“ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Dne 9. dubna se ve školní družině uskutečnila přednáška „Smysly zvířat“, se kterou k nám zavítali pan Pelikán a paní Pelikánová ze žlebské obory (záchranná stanice). Poutavým způsobem dětem představili, jaké výjimečné dovednosti používají zvířata ve volné přírodě k tomu, aby si obstarala potravu a sama se co nejlépe ubránila nebezpečí a nástrahám divočiny. Děti viděly živé a ochočené zástupce plazů, hmyzu, savců a ptáků. Dokonce si na zvířátka mohly sáhnout, což byl pro ně nezapomenutelný zážitek.

Detail

16.04.2019

Besedy s Policií ČR

Besedy s Policií ČR

Ve čtvrtek dne 11. 4. 2019 proběhly v několika třídách besedy, které přispěly k naplňování cílů školního preventivního programu. Paní prap. Štěpánková, preventistka Oddělení tisku a prevence Policie Chrudim, si připravila pro žáky 8. třídy téma Alkohol, děti a zákon. Žáci se dozvěděli o účincích požívání alkoholu, zejména na mladistvé, o změnách osobnosti a vzhledu lidí, kteří dlouhodobě pijí alkohol, o dopravních nehodách způsobených lidmi pod vlivem alkoholu a dalších tragédiích spojených s alkoholismem. Prezentaci doplňovala paní praporčice vhodnými příklady ze skutečného života.

Detail

16.04.2019

Mezinárodní matematická soutěž Klokan 2019

Mezinárodní matematická soutěž Klokan 2019

V pátek 22. 3. proběhl na naší škole další ročník mezinárodní matematické soutěže Klokan. I v letošním roce se do soutěže zapojili všichni žáci od 2. do 9. třídy. V kategorii Cvrček, která je vyhlášena pro 2. a 3. třídu se na 1. místě umístil Jan Áron Drášil s 72 body, na 2. místě Agáta Hanzlíková s 57 body a na 3. místě Vojtěch Hrdlička s 56 body, všichni jsou žáky 3. třídy. V této kategorii bylo možné získat maximálně 90 bodů.

Detail

16.04.2019

Veletrh škol a pracovních příležitostí

Veletrh škol a pracovních příležitostí

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 navštívili žáci 8. třídy Grand hotel Čáslav, ve kterém se konal Veletrh středních škol a pracovních příležitostí. Měli možnost seznámit se nejen se středními školami a učilišti okresu Kutná Hora a Chrudim, ale mohli se také informovat u významných zaměstnavatelů, mezi které patří například firma Kovolis Hedvikov, Dako Třemošnice, Foxkonn, Houfek, Goldbeck a dalších, o které zaměstnance je na trhu práce velký zájem, jaké jsou možnosti brigád po ukončení ZŠ a jaké finanční ohodnocení mají absolventi jednotlivých oborů. Poté byla pro žáky připravena prezentace o tom, podle čeho by si žáci měli vybrat nejvhodnější studijní obor a jaké informace mohou na IPS ÚP Kutná Hora získat. Mgr. Marie Kořínková

Detail

12.04.2019

o malé hastrmance

o malé hastrmance

V pátek 29. 3. 2019 se všichni žáci 1. stupně vlakem vydali do Třemošnice, kde v místním kulturním domě zhlédli krásnou pohádku ,,O malé hastrmance“ zpracovanou třemošnickými ochotníky. Pohádka se líbila dětem i dospělým.

Detail

12.04.2019

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

V rámci úklidové akce „UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“jsme vyrazili ve středu 3. 4. po vyučování s 60 žáky z naší školy vyčistit příkopy z Ronova nad Doubravou do Kněžic, Biskupic, Mladotic a Žlebských Chvalovic. Uklízeli jsme i okolo řeky, částečně jsme odstranili starou černou skládku v úvozové cestě za mostem u skautů a posbírali jsme nepořádek okolo Nového rybníka. Nasbírali jsme 20 plných pytlů odpadu.

Detail