Besedy v rámci prevence rizikového chování

18. 10. 2016

dsc04853V rámci prevence rizikového chování pokračoval na naší škole cyklus přednášek a besed pro žáky 2. stupně, které realizuje okresní metodik prevence rizikového chování Mgr. František Krampota. Dne 4. října 2016 proběhla v 8. třídě beseda s názvem: Bolest – nemoc jménem šikana a v 9. třídě Sex, AIDS a vztahy. Dne 12. října 2016 se žáci 6. třídy ve dvouhodinovém programu dozvěděli o životě na Filipínách, sedmáci „absolvovali“ kurz nekuřáctví Moderní je nekouřit.

Besedy, které byly doplněny i tematickými videoukázkami či fotografiemi, byly velice poučné a záživné. Pan Krampota dokázal děti zaktivizovat a zapojit diskuse. V neposlední řadě žáky pozitivně ovlivnil silou své osobnosti.

Dýňový svět

12. 10. 2016

20161006_100445Ve čtvrtek 6. 10. navštívili žáci druhé a třetí třídy statek v Nové Vsi u Leštiny. I přes nepřízeň počasí si děti užily nádhernou výstavu dýní všech možných barev a velikostí. Nikdo se neztratil v dýňovém labyrintu a děti si s nadšením prohlédly a vyzkoušely nejenom stavby a hravé aktivity z dýní, ale také zvířecí obyvatele statku.  Domů se děti vracely obtěžkané zakoupenými dýněmi, jež využijí pro oslavy Halloweenu a s dárečkem od firmy Laktea, která dětem tento výlet zprostředkovala.

 

Orientační běh

12. 10. 2016

dsc04836Dne 5. 10. 2016 pořádal žákovský parlament orientační běh v bažantnici. Běhu se zúčastnilo 35 žáků, z kterých bylo sestaveno 14 hlídek. I přes nepřízeň počasí žáci podávali skvělé výkony, běh se zrychlil o 4 min. oproti loňskému ročníku. Všem gratulujeme a těšíme se na větší účast v příštím ročníku.

 

 

Evropský den jazyků v ZŠ Ronov nad Doubravou

05. 10. 2016

zpev-anglickych-pisnicekDen 26. září se slaví jako Evropský den jazyků. Na ronovské ZŠ se k oslavám připojili žáci celé školy. Na druhém stupni si žáci připravili a v rámci výuky předvedli prezentace ze života anglicky a německy mluvících zemí. Pro žáky prvního stupně nastudovali žáci 5. a 9. třídy krátký program. Žáci 5. třídy zazpívali písničky v angličtině za hudebního doprovodu na zobcovou flétnu Kláry Hlaváčové, pak žáci obou tříd přednesli pozdravy v osmi jazycích. Tina Erbenová a Karolína Trávničková předvedly rozhovor v němčině a na závěr zazpívaly žákyně 9. třídy německou píseň Grün, grün sind alle meine Kleider. Dík patří všem, kteří se na přípravě projektu podíleli, žákům i vyučujícím Bc. Kláře Stýblové, Mgr. Marii Vomáčkové a Mgr. Kateřině Andršové.


zakyne-9-tridy-zazpivaly-nemeckou-pisnicku zakyne-9-tridy-predvedly-rozhovor-v-anglictine zaci-5-tridy-zazpivali-anglicke-pisnicky zpev-anglickych-pisnicek posluchaci-z-1-tridy kdo-poznal-v-jakem-jazyce-nas-deti-zdravily 2-a-4-trida 3-trida

Zážitkový kurz žáků 7. třídy

26. 09. 2016

dsc04754Ve dnech 20. – 21. září 2016 proběhl v autokempu „U Letadla“ na Seči již tradiční zážitkový kurz, který pořádá pro žáky 7. třídy ZŠ školní metodik prevence a výchovný poradce. Jedná se o dvoudenní kurz s fyzickým a psychickým zatížením. Navazuje na dlouhodobější práci s třídním kolektivem, umožňuje prožitky, které nelze zprostředkovat v rámci běžné výuky. Náplní kurzu byly protidrogové aktivity, hry na rozvoj verbální a neverbální komunikace a spolupráce v různě velkých a proměnlivých skupinách, činnosti, které rozvíjely schopnost domluvit se na společných pravidlech, umění prosadit si svůj názor a respektovat názory ostatních. V rámci kurzu se uskutečnila i beseda s příslušníkem Policie ČR – s por. Mgr. Jiřím Tesařem z oddělení tisku a prevence PČR Chrudim. Ten s sebou letos přivezl svého kolegu nprap. Aleše Hofera, který žáky seznámil s činností a nasazením pořádkových jednotek, ukázal žákům svou výzbroj a výstroj, umožnil jim, že si mohli na vlastním těle vyzkoušet, kolik to váží.

Káťa Zvolská je ozdobou titulní strany přílohy časopisu Zahrádkář

02. 09. 2016

kač1Káťa  Zvolská se po zásluze stala tváří časopisu Zahrádkář. Této cti se jí dostalo díky 1. místu v zemském kole floristické kač2soutěže. Toto umístění jí zajistilo postup do národního kola floristické soutěže, které proběhlo na výstavě „Květy 2016″v Lysé nad Labem. Soutěžním úkolem bylo vytvořit vázanou kytici a květinový náramek, oba výtvory měly být inspirovány atmosférou 30. let. Káťa zhotovila nádherná díla a umístila se na 2. místě v kategorii žáků základních škol. Moc jí k tomuto úspěchu blahopřejeme.