Obsah

Webové stránky se v současné době upravují.

Aktuální epidemiologické situace - PES: Protiepidemický systém ČR

Návrat dětí do ZŠ: od pondělí 30. listopadu 2020 - 1. stupeň - prezenční výuka trvale

6. třída - prezenční výuka rotačně

8. třída - prezenční výuka rotačně

9. třída - prezenční výuka trvale

7. A, 7. B - distanční výuka rotačně

Střídání po týdnu 6., 8. / 7.A, 7.B

Školní družina pouze pro žáky 1. - 4. třídy

 

 

výuka na dálku

 

Žádost o ošetřovné

 

Prezentace školy

 

Organizace školního roku 2020/2021

 

O škole

 

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

 

 

 

Aktuálně

02.12.2020

Učení nemusí být mučením…

Učení nemusí být mučením…

Září je spojeno s nástupem do školy, a také s novými školními povinnostmi. Třeťáci využili posledních letních dnů a odpolední vyučování si zpestřili ve venkovní učebně. Roušky jsme vyměnili za originální úsměvy a práce ve dvojicích nám šla pěkně od ruky!

Detail

02.12.2020

Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan

Ve středu 11. 11. 2020 proběhla na naší škole on line soutěž Přírodovědný klokan pro žáky 8. a 9. třídy. Cílem této soutěže je vzbudit zájem žáků o technické obory. Celkem 46 žáků z 8. a 9. třídy řešilo 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. 1.místo René Gunár, 9. třída 77 bodů 2.místo Ester Vejvodová, 9. třída 70 bodů 3.místo Petr Roško, 8. třída 57 bodů 4.místo Nikola Šrámková,8. tř. a Tereza Vašíčková, 8.tř. 56 bodů 5.místo Jiří Chvojka, 8.tř. 55 bodů Nejlepším řešitelům gratulujeme a všem přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Detail

20.11.2020

Brambory 5x jinak

Brambory 5x jinak

V říjnu zavládlo na prvním stupni bramborové tvoření. Brambory se tak staly základem všech výtvarných i pracovních činností od první po pátou třídu. Někde se vařilo, jinde kreslilo, razítkovalo a také vyrábělo.

Detail

09.11.2020

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ještě před uzavřením škol kvůli pandemii covidu-19, jsme si ve školní družině hráli, malovali, vyráběli, modelovali. Často jsme chodili na vycházky nebo využívali venkovní prostory za školou, včetně hřiště s umělým povrchem.

Detail

05.10.2020

Jak se těží a těžilo v Železných horách

Jak se těží a těžilo v Železných horách

Žáci 8. třídy absolvovali pod odborným vedením Mgr. Jana Doucka z Vodních zdrojů Chrudim dne 30. 9. 2020 velmi zajímavou geologickou exkurzi v Geoparku Železné hory.

Detail

05.10.2020

Světový den jazyků na naší škole

Světový den jazyků na naší škole

V letošním roce jsme na naší škole uspořádali Den jazyků v souladu se současnými hygienickými požadavky tedy v rámci jednotlivých tříd. Připojujeme krátké video z této akce a děkujeme Tomášovi T. ze 6. třídy za pomoc při realizaci videa. Mgr. Petra Dvořáková

Detail