Matematická olympiáda

19. 04. 2017

Úspěšnými řešiteli školního kola matematické olympiády se v tomto školním roce stali Martin Brynych, Radka Šindelářová a Serhiy Lyashko z 6. třídy, Lukáš Skokan z 8. třídy a Vladimír Chudý z 9. třídy, kteří zároveň postoupili do okresního kola. Okresní kolo MO pro 9. ročník se konalo 24. 1. 2017 a Vladimír Chudý obsadil nádherné 1. místo a zároveň si vybojoval postup do krajského kola, které proběhlo 21. 3.2017 v Pardubicích. V krajském kole obsadil Vláďa třetí místo, ale získal stejný počet bodů, jako žáci na 1. a 2. místě, pořadí těchto tří žáků bylo upraveno podle počtu bodů v okresním kole.

Mezinárodní matematická soutěž Klokan 2017

19. 04. 2017

V pátek 18. 3. proběhl na naší škole další ročník mezinárodní matematické soutěže Klokan.

I v letošním roce se do soutěže zapojili všichni žáci od 2. do 9. třídy.

V kategorii Cvrček, která je vyhlášena pro 2. a 3. třídu se na 1. místě umístil Ondřej Růžička s 54 body, na 2. místě Anna Šmídová s 54 body a na 3. místě Tomáš Karlík se 49 body, všichni z 3. třídy. V této kategorii bylo možné získat maximálně 90 bodů.

Ochrana člověka za mimořádných událostí

11. 04. 2017

Ve dnech 4. a 6. dubna 2017 navštívili naši školu zástupci HZS Pardubického kraje – územního odboru Chrudim, kteří pro žáky 3. – 9. třídy uspořádali přednášky vztahující se k ochraně člověka za mimořádných událostí. Žáci se dozvěděli, co je mimořádná událost, jak se při ní zachovat, co je to evakuace obyvatel, které věci patří do evakuačního zavazadla. Byli informováni o práci integrovaných záchranných složek a získali základní vědomosti z oblasti požární prevence. Přednášky byly doplněné statistickými údaji, ilustračními videonahrávkami a výukovými prezentacemi. Žáci aktivně spolupracovali, dotazovali se a měli zájem o daná témata. Přednášky spojené s besedami byly velice zajímavé a hlavně přínosné. Děkujeme tímto zaměstnancům HZS v Chrudimi za jejich práci a za čas, který nám věnovali, a také za spoustu dárků – vzdělávacích a propagačních materiálů.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

07. 04. 2017

V naší republice už v současnosti funguje poměrně propracovaný systém odpadového hospodářství, takže třídit je nám umožněno prakticky všechno. Přesto by museli být mnozí z nás slepí, aby neviděli ten nepořádek ve škarpách nebo na jiných místech v přírodě, kam odpadky vůbec nepatří. V každé obci jsou dnes kontejnery a na mnoha místech sběrné dvory. Proč musí být škarpy plné plastových i skleněných lahví či zbytků střešních krytin? Proč si občas někdo splete přírodu s popelnicí a vyhodí tam tašky s odpadem, televizi, pneumatiku? Takovéto chování je určitě trestuhodné. V rámci úklidové akce „ULIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“jsme vyrazili ve středu 5. 4. po vyučování s 30 dobrovolníky ze školy vyčistit škarpy z Ronova nad Doubravou směrem do Kněžic, Biskupic a Žlebských Chvalovic.

COOLINAŘENÍ SE ZDRAVOU PĚTKOU

07. 04. 2017

A. Zajícová, S. Bílková z 9. třídy, T. Plevová z 8. třídy, T. Herberová, T. Hazuková a S. Chromková z 5. tř.se zapojily do celostátní kuchařské soutěže COOLINAŘENÍ SE ZDRAVOU PĚTKOU.. V místním kole měly za úkol připravit pokrm a darovat ho někomu, komu chceme udělat radost. Odborná porota bude hodnotit nejen zdravé složení pokrmu, ale i lákavý vzhled, jednoduchost přípravy a finanční nenáročnost surovin. Doufejme, že nápadité výtvory našich dívek zaujme nejen porotu, ale i vás.

 

Líhnutí kuřátek

07. 04. 2017

Jaro je už v plném proudu, a tak se druháčci v pátek 31. 3. 2017 rozhodli přesvědčit o kouzlu jara na vlastní oči. Cílem jejich pěšího výletu byla líheň kuřátek v sousedních Kněžicích. Cestou děti obdivovaly rašící stromy a květiny, sledovaly práce na poli, ale největší nadšení vzbudilo líhnutí kuřátek v umělé líhni. Všichni pozorně sledovali každý krok vedoucí k vylíhnutí nového kuřátka. Našemu výletu přálo i nádherné slunečné počasí, a tak se děti vracely domů zdravě unavené a plné nových zážitků.

 

Velikonoční dílnička

07. 04. 2017

V úterý 4. 4. 2017 se na naší škole uskutečnila dílnička malování velikonočních kraslic voskovou technikou. Této dílny se zúčastnili žáci druhé, třetí a čtvrté třídy. Po pilné dvouhodinové práci si děti odnášely domů nádherně vyzdobená vajíčka, jako symbol nadcházejících velikonočních svátků.