Naši žáci i v letošním školním roce pomáhají Míšovi Tereskovi

24. 03. 2017

Osmnáct velkých pytlů plastových víček si ve středu 1. 3. 2017 odvezla z naší školy paní Teresková, maminka Míši, který trpí od narození dětskou mozkovou obrnou. Ve velkém autě nezůstal po naložení všech plastových pytlů ani kousíček místa. Při nakládání pytlů pomáhalo pět chlapců osmé třídy, protože velké pytle byly pořádně těžké. Po zvážení všech ukázala váha 257,3 kg a také letos se tato víčka promění na peníze na Míšovu rehabilitaci. Více informací o léčbě najdete na webových stránkách www.obrna.eu. Všem našim žákům a jejich rodinným příslušníkům, kteří jim se sběrem pomáhají, patří velké poděkování.

Preventivně výchovné akce

24. 03. 2017

Primární prevence se ve škole realizuje na základě Preventivního programu. Na začátku 2. pololetí zde proběhlo několik preventivně výchovných akcí. Navázali jsme spolupráci s Šancí pro Tebe, z.s. Tato organizace kromě jiného realizuje i přednášky s využitím interaktivních technik věnované různým tématům. V 1. a 2. třídě si paní učitelky vybraly téma Vzájemné vztahy ve třídě. Cílem programu bylo především pracovat na tom, aby se všichni členové v kolektivu cítili dobře. Téma bylo založeno na činnostech, do kterých se žáci aktivně zapojovali. Navzájem si pomáhali a nebylo jim lhostejné, co říkali a dělali ostatní spolužáci. Program se stejným tématem proběhl i v 8. třídě. Žáci sami cítí, co je potřeba ve třídě zlepšit, a nebojí se to říci nahlas.

Okresní přehlídka dětských recitátorů 2017

24. 03. 2017

Ve dnech 15. a 16. března 2017 proběhla v  Divadle Karla Pippicha v Chrudimi okresní přehlídka dětských recitátorů. Naši školu reprezentovali Vojtěch Rajchrt, Magdaléna Kabeláčová, Martina Adámková (I. kategorie), Martin Fulín (II. kategorie), Aneta Nepovímová, Nela Bochníčková, Radka Šindelářová (III. kategorie), Lukáš Skokan, Monika Šmídová, Tereza Plevová (IV. kategorie). V této soutěži se neuděluje klasicky první, druhé a třetí místo, ale nejlepší děti dostanou buď Čestné uznání s postupem do krajského kola, nebo Čestné uznání bez postupu.

Vláďa Chudý mezi nejlepšími v soutěži Hledáme Mladého chemika ČR

23. 03. 2017

První kolo této soutěže proběhlo 25. 10. 2016 na naší škole. Celkem 24 žáků z 9. třídy vypracovalo při hodině chemie vědomostní test. Trojice nejúspěšnějších (V. Chudý, V. Šindelářová, M. Minaříková) postoupila do kola druhého, které náročnější formou prověřilo jejich teoretické znalosti. Toto kolo se konalo 13. 12. 2016 v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích a zúčastnilo se ho 355 žáků z 5 krajů ČR. Vláďa Chudý se umístil mezi 30 nejlepšími mladými chemiky a postoupil do 3. kola – regionálního finále.

Regionální finále Mladého chemika se konalo 19. ledna 2017 v laboratořích SPŠCH v Pardubicích a prověřilo praktické dovednosti soutěžících.

Zima a předjaří ve školní družině

20. 03. 2017

Letos jsme se konečně dočkali bohaté sněhové nadílky, kterou jsme si patřičně užívali. Po zbytek času jsme zimní tématiku využívali k výtvarným činnostem. Připomněli jsme si tradici masopustních průvodů a čas karnevalů. Stejně jako sněhová nadílka nás později potěšily první jarní paprsky, které nás provázely při vycházkách přírodou.

 

 

Výtvarná soutěž Zelenina plná vitamínů

20. 03. 2017

Naši žáci se úspěšně zapojili do okresního kola výtvarné soutěže Zelenina plná vitamínů, kterou vyhlásil Ústřední výbor Českého zahrádkářského svazu. Výstava těchto prací se uskutečnila ve dnech 2. – 4. března 2017 v Multifunkčním centru v Hlinsku. Návštěvníci výstavy byli vyzvání, aby formou anketních lístků vybrali nejlepší práce. 10 nejlepších výtvorů z každé kategorie bude odměněno diplomem a věcnou cenou a práce budou odeslány do Prahy na Ústředí Českého zahrádkářského svazu, kde budou zahrnuty do celorepublikové soutěže. Výtvory dětí i výsledková listina jsou k nahlédnutí.

Duhová pohádka

19. 03. 2017

Ve čtvrtek 2. března viděli žáci 1. – 4. třídy divadelní představení pod názvem „ Duhová pohádka“. Příběh byl o Slunci, Měsíci a hvězdách. Pohádka děti velmi zaujala, líbila se. Největší ohlas měla pohybová aktivita – přidávání hvězd na noční oblohu. Část o Slunci navodila atmosféru blížícího se jara.