Obsah

Vítejte na nových stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

Aktuálně

26.04.2018

Dílnička

Dílnička

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 se 5 tříd z 1. stupně zúčastnilo výtvarně – pracovní dílny ,,Hoblinka“. Dílna byla zaměřena na práci se dřevem s použitím rozličných druhů nářadí a rozvoj zručnosti žáků.

Detail

26.04.2018

Ruční výroba papíru

Ruční výroba papíru

Třeťáci si v rámci hodin českého jazyka a pracovních činností zkusili vyrobit vlastní arch papíru. Nejdříve si podle obrázkové osnovy sestavili pracovní postup a pak se společně pustili do práce. Na svůj výtvor si na závěr každý zapsal svoje jméno.

Detail

26.04.2018

Jirkovská paleta

Jirkovská paleta

Nikoleta Ciobanu z 9. třídy získala 1. místo v kategorii žáků 6. – 9. třídy ZŠ v XXVI. ročníku celostátní výtvarné soutěže JIRKOVSKÁ PALETA. Kromě Nikolety byly do soutěže zaslány práce Dáši Kuželové z 9. třídy a Terezy Novotné z 5. třídy. Pro tento ročník bylo vybráno velmi aktuální téma „Lidé všech národů“. Letošní ročník obeslalo 31 škol, které zaslaly 323 výtvarných prací plošných, prostorových a keramiku.

Detail

17.04.2018

Ovoce a zelenina, které rádi jíme

Ovoce a zelenina, které rádi jíme

Žáci 5. třídy se úspěšně zapojili do regionální výtvarné soutěže Chrudimska a Hlinecka „Ovoce a zelenina, které rádi jíme“. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 19. 4. 2018 v Kulturním domě Zaječice. V kategorii žáků 4.-5. ročníku se z naší školy na 1. místě umístila Tereza Novotná, na 2. místě Nikola Šrámková a čestné uznání získala Klára Skokanová. Dívkám blahopřejeme a děkujeme jim za zdařilé výtvory.

Detail

17.04.2018

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ

FLORISTICKÁ SOUTĚŽ

Dne 11. 4. 2018 proběhlo v Hlinsku okresní kolo floristické soutěže. Z naší školy se této soutěže zúčastnilo 6 děvčat z 2. stupně – Tereza Plevová, Tereza Daruová, Lucie Bromová, Nikola Kučerová, Sára Chromková a Tereza Koubová. Dívky měly za úkol vytvořit dvě kytice, jednu vázanou do ruky a druhou naaranžovanou do floristické hmoty.

Detail

12.04.2018

Eurorebus

Eurorebus

Žáci VII. třídy se v průběhu školního roku zapojili do zeměpisné soutěže Eurorebus. Odměnou jim za to byl postup do krajského kola, které se konalo společně pro Pardubický a Hradecký kraj 5. dubna v budově pedagogické fakulty univerzity Hradec Králové.

Detail