Zážitkový kurz žáků 7. třídy

26. 09. 2016

dsc04754Ve dnech 20. – 21. září 2016 proběhl v autokempu „U Letadla“ na Seči již tradiční zážitkový kurz, který pořádá pro žáky 7. třídy ZŠ školní metodik prevence a výchovný poradce. Jedná se o dvoudenní kurz s fyzickým a psychickým zatížením. Navazuje na dlouhodobější práci s třídním kolektivem, umožňuje prožitky, které nelze zprostředkovat v rámci běžné výuky. Náplní kurzu byly protidrogové aktivity, hry na rozvoj verbální a neverbální komunikace a spolupráce v různě velkých a proměnlivých skupinách, činnosti, které rozvíjely schopnost domluvit se na společných pravidlech, umění prosadit si svůj názor a respektovat názory ostatních. V rámci kurzu se uskutečnila i beseda s příslušníkem Policie ČR – s por. Mgr. Jiřím Tesařem z oddělení tisku a prevence PČR Chrudim. Ten s sebou letos přivezl svého kolegu nprap. Aleše Hofera, který žáky seznámil s činností a nasazením pořádkových jednotek, ukázal žákům svou výzbroj a výstroj, umožnil jim, že si mohli na vlastním těle vyzkoušet, kolik to váží.

Káťa Zvolská je ozdobou titulní strany přílohy časopisu Zahrádkář

02. 09. 2016

kač1Káťa  Zvolská se po zásluze stala tváří časopisu Zahrádkář. Této cti se jí dostalo díky 1. místu v zemském kole floristické kač2soutěže. Toto umístění jí zajistilo postup do národního kola floristické soutěže, které proběhlo na výstavě „Květy 2016″v Lysé nad Labem. Soutěžním úkolem bylo vytvořit vázanou kytici a květinový náramek, oba výtvory měly být inspirovány atmosférou 30. let. Káťa zhotovila nádherná díla a umístila se na 2. místě v kategorii žáků základních škol. Moc jí k tomuto úspěchu blahopřejeme.

Slavnostní ocenění úspěšných žáků ZŠ Ronov nad Doubravou ve školním roce 2015/2016

30. 06. 2016

DSC00636I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do řady soutěží různých oborů a postupových úrovní. Soutěžili v oblastních, okresních, krajských a celostátních kolech. Na výsledkových listinách byla pak jména ronovských žáků v mnoha případech na nejpřednějších místech.

Velice si těchto úspěchů vážíme, a proto jsme dne 27. 6. 2016 uspořádali ve vyzdobené tělocvičně slavnost, na které byli úspěšní soutěžící představeni. Od ředitelky školy a starosty města převzalo ocenění 38 žáků, z nichž mnozí reprezentovali školu v několika soutěžích. Slavnostní odpoledne, na které byli pozváni rodiče i zaměstnanci školy, bylo obohaceno hudebními, pěveckými i recitačními vystoupeními.

Pasování čtenářů

24. 06. 2016

Pasování72Pondělí 13. 6. 2016 bylo pro žáčky 1. třídy dlouho očekávaným dnem, ke kterému směřovalo jejich celoroční snažení. Po krátkém pásmu říkanek a písniček zavítal mezi děti rytíř, který je po slavnostním slibu pasoval do řádu čtenářů. Děti dostaly pamětní stužku, knížku s věnováním a také kartičku s volnou registrací do místní knihovny. Pasování proběhlo ve spolupráci s místní knihovnou za což velice děkujeme.

 

 

Za divadlem do Třemošnice

24. 06. 2016

foto třemošniceV pátek 3. 6. 2016 žáci 1., 2. A, a 2. B třídy navštívili divadelní představení  v Kulturním domě v Třemošnici. Společně zhlédli pohádku ,,O bojácném Floriánkovi“, která se všem velice líbila, a tak herce odměnili nadšeným potleskem.

 

Výlet pro nejlepší sběrače víček

24. 06. 2016

20160623_092507Ve čtvrtek 23. 6. 2016 navštívilo 25 žáků 1. až 8. třídy prostory Diakonie Čáslav, jejímž posláním je pomáhat, podporovat a provázet člověka znevýhodněného mentálním, tělesným a duševním postižením.  Žáci měli možnost si prohlédnout denní stacionář, sociálně terapeutickou dílnu, oddělení sociální rehabilitace a veškeré vybavení, které mají klienti k dispozici. Na krásně upravené zahradě lemované čáslavskými hradbami předvedly dívky z 6. třídy pro klienty diakonie taneční a twirlingové vystoupení. V jejich kavárničce se mohli občerstvit, posedět a nakoupit si výrobky sociálně terapeutické dílny. Zbývající čas strávili žáci na dětském hřišti.

Mgr. Iva Trnková a Mgr. Marie Kořínková