Obsah

Vítejte na stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

Zápis do ŠD

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve šk. roce 2019/2020

eu

Název projektu: Stavební úpravy dílen – ZŠ Ronov nad Doubravou

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009252

Datum zahájení: 1. 11. 2017

Datum ukončení: 30. 6. 2020

 

 

 

Aktuálně

17.05.2019

Mladý zahrádkář

Mladý zahrádkář

Dne 15. 5. 2019 se 6 žáků naší školy účastnilo okresního kola soutěže „Mladý zahrádkář“, které se konalo v Hlinsku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii A mohli soutěžit žáci 2. až 6. ročníku a v kategorii B žáci 7. až 9. ročníku. Soutěžící museli řešit písemný test a měli za úkol poznat 40 až 60 planě rostoucích, okrasných, léčivých, ovocných, či zelinářských druhů rostlin.

Detail

17.05.2019

Sběr plastových kelímků

Sběr plastových kelímků

Na začátku školního roku vždy vyhlašujeme SOUTĚŽ VE SBĚRU PLASTOVÝCH KELÍMKŮ. Žáci si kelímky shromažďují po celý rok doma a u příležitosti Dne Země je přinesou do školy. Množství kelímků každý rok přibývá, takže třídění těchto plastových obalů se díky této akci rozšířilo do povědomí široké veřejnosti. Letos jich bylo téměř 104 000 kusů a vážily 1100 kg. Nejlepším sběračem byla Magda Kabeláčová z 5.A třídy, která nasbírala 5650 kelímků. Kelímky nám odvezla zdarma místní firma Culka a Sádlík do Transformu Bohdaneč k dalšímu zpracování. Výtěžek ze sběru činil 2 200 Kč. Všichni sběrači pojedou za odměnu do kina do Čáslavi. Všem sběračům velmi děkujeme.

Detail

16.05.2019

MÁM  CHYTRÉ TĚLO

MÁM CHYTRÉ TĚLO

V úterý 7. května proběhl na naší škole fyzikálně-přírodopisný pořad Mám chytré tělo. Velké pohyblivé modely (srdce, plíce, trávicí ústrojí, játra, ledviny, svaly a kosti) byly propojené v jeden celek a žáci názorně viděli, jak funguje naše tělo. Kromě toho se dozvěděli, co se odehrává v našem těle při stresu a jak se mu bránit. Děti se aktivně zapojovaly do představení a obdržely odměnu. Celý program se nám líbil a vhodnou formou doplnil učivo o našem těle.

Detail

03.05.2019

Plavání na 1. stupni

Plavání na 1. stupni

Žáci druhé a třetí třídy i v letošním školním roce úspěšně dokončili 10 lekcí plaveckého výcviku. Některé děti se plavat teprve učily, jiné se zdokonalovaly ve svém plaveckém stylu. Pod dohledem zkušených pracovníků bazénu v Chrudimi žáci splývali, plavali, skákali do vody, poznali základy první pomoci. Nejvíce se vždy líbily vodní hrátky a jízda na tobogánu. Děti své nové dovednosti jistě zúročí při koupání o letních prázdninách. Doprava byla hrazena z dotace MŠMT.

Detail

02.05.2019

Školní výlet žáků VI. a VIII. třídy

Školní výlet žáků VI. a VIII. třídy

Dne 29. dubna 2019 se žáci VI. a VIII. třídy vydali na školní výlet na zámek Kačina. Kvůli nepřízni počasí byla nutná změna programu, takže místo plánovaných brouků a prohlídky historických památek v Kutné Hoře jsme absolvovali programy „Jak se žilo služebnictvu“ a „ Letem včelím světem“.

Detail

02.05.2019

Den Země v Cemexu Prachovice

Den Země v Cemexu Prachovice

Žáci 6. tř. se 25. 4. 2019 u příležitosti Dne Země zúčastnili ekologické akce, kterou pořádal Cemex Prachovice. Po úvodním slovu ředitele Cemexu pro nás bylo připraveno sedm stanovišť s různými aktivitami. Vyráběli jsme si parafínové svíčky, ruční papír a utkali si náramky a pásky z vlny. Zasadili jsme ovocný keř, učili jsme se třídit odpad a vydali jsme se na exkurzi do výroby. Výbornou aktivitou zaměřenou na spolupráci a utužení třídního kolektivu byly kooperativní hry. Celý program jsme si moc užili.

Detail