Základní škola Ronov nad Doubravou

Enviroment. výchova

Zobrazeno 31-54 ze 54
Zelený ParDoubek 2016 - 1

Zelený ParDoubek 2016

Datum: 5. 12. 2016

V loňském školním roce jsme se již po sedmé úspěšně zapojili do krajské soutěže Zelený ParDoubek. Jedná se o naprosto ojedinělou soutěž v ČR, která se koná ve dvouletém intervalu. Oceňuje nejlepší školy Pardubického kraje, které se věnují ekologické výchově žáků. Soutěžní práce zahrnovala soupis veškerých ekologických aktivit a ekologického provozu školy za rok 2015. Vyhodnocení této soutěže proběhlo 29. 11. 2016 na krajské konferenci EVVO v Pardubicích. Naše škola získala 2. místo mezi všemi 54 zapojenými školami Pardubického kraje od škol mateřských až po školy základní. Obhájila tak titul EKOLOGICKÉ ŠKOLY 1. STUPNĚ.

PODZIMNÍ FLORISTIKA - 1

PODZIMNÍ FLORISTIKA

Datum: 1. 11. 2016

Dívky si zaslouží velkou pochvalu nejen za výtvory, které vytvořily, ale i za to, že si musely obstarat spoustu potřebného materiálu.

bat

Sběr elektra a baterií na naší škole

Datum: 2. 9. 2016

Sběr elektra a baterií na naší škole

kač1

Káťa Zvolská je ozdobou titulní strany přílohy časopisu Zahrádkář

Datum: 2. 9. 2016

Káťa Zvolská se po zásluze stala tváří časopisu Zahrádkář. Této cti se jí dostalo díky 1. místu v zemském kole floristické soutěže. Toto umístění jí zajistilo postup do národního kola floristické soutěže, které proběhlo na výstavě „Květy 2016″v Lysé nad Labem. Soutěžním úkolem bylo vytvořit vázanou kytici a květinový náramek, oba výtvory měly být inspirovány atmosférou 30. let. Káťa zhotovila nádherná díla a umístila se na 2. místě v kategorii žáků základních škol. Moc jí k tomuto úspěchu blahopřejeme.

Poznávací přírodovědná soutěž - 1

Poznávací přírodovědná soutěž

Datum: 9. 6. 2016

Ve dnech 2. a 3. 6. 2016 proběhlo v Hlinsku okresní kolo přírodovědné poznávací soutěže. Této soutěže se z naší školy zúčastnilo 6 žáků z 1. stupně a 6 žáků z 2. stupně. Žáci poznávali celkem 60 až 140 různých druhů rostlin, živočichů, hub, hornin a nerostů. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V kategorii A (3. třída) obsadila Nikola Šrámková 7. místo, Tereza Ondrášková 11. místo a Adam Kopp 15. místo, v kategorii B (4.- 5. třída) se umístil Serhiy Lyashko na 2.místě, Nela Bochníčková na 4. místě a Simona Čevelová na 8. místě. V kategorii C (6.-7. třída) získala Sára Šimůnková 3. místo, Tereza Daruová 6. místo a Tereza Plevová 7. místo. V kategorii D (8.-9. třída) obsadila Anna Pazderková 1. místo, Aneta Belzová 2. místo a Monika Šmídová 3. místo. Naše škola získala 1. místa v kategoriích B a D, 2. místo v kategorii C a 4. místo v kategorii A. Děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci naší školy.
I. Spěváková a I. Trnková

Kateřina Zvolská hvězdou floristiky - 1

Kateřina Zvolská hvězdou floristiky

Datum: 3. 6. 2016

20. 5. 2016 se Káťa Zvolská z 9.tř. zúčastnila Zemského kola floristické soutěže, které se konalo v Praze. Soutěžilo se ve třech kategoriích: v kategorii žáků základních škol, v kategorii žáků středních škol a v kategorii seniorů. Káťa si vedla velice dobře, vytvořila krásnou vypichovanou misku i vázanou kytici a umístila se na 1. místě v kategorii žáků základních škol, které jí zajistilo postup do finálového republikového kola. Finále soutěže proběhne 15. 7. 2016 na výstavě „Květy 2016″v Lysé nad Labem. Iva Trnková

baterie

Sběr

Datum: 1. 9. 2015

Celoročně pokračujeme ve sběru baterií, elektrozařízení, tonerů, plastových víček, plast. kelímků a oleje v 1.5 l. PET lahvích. V měsíci říjnu proběhne sběr papíru.

osvět. kampaň

Třiďte a sbírejte s námi…

Datum: 17. 4. 2015

Sběr plastových kelímků
20. 4. – 24.4.
Kelímky odevzdejte panu školníkovi a jejich počet nahlaste třídnímu učiteli.

Tonda obal na cestách - 1

Tonda obal na cestách

Datum: 15. 12. 2014

Ve středu 10. 12. 2014 se žáci naší školy zúčastnili ekologického programu s názvem Tonda obal na cestách, který se týkal třídění a recyklace odpadu.

Dýňová výzva - 1

Dýňová výzva

Datum: 31. 10. 2014

Sedmáci si letos s dýněmi opravdu vyhráli. Kromě dýňových výtvorů na Halloween malovali dýňové zátiší a vařili dýňovou polévku.

Zelený ParDoubek 2014 - 1

Zelený ParDoubek 2014

Datum: 30. 10. 2014

V loňském školním roce jsme se již pošesté úspěšně zapojili do krajské soutěže Zelený ParDoubek. Jedná se o naprosto ojedinělou soutěž v ČR, která se koná ve dvouletém intervalu. Oceňuje nejlepší školy Pardubického kraje, které se věnují ekologické výchově žáků. Soutěžní práce zahrnovala soupis veškerých ekologických aktivit a ekologického provozu školy za rok 2013. Vyhodnocení této soutěže proběhlo 21. 10. 2014 na krajské konferenci EVVO v Pardubicích. Naše škola získala 2. místo mezi všemi 63 zapojenými školami Pardubického kraje od škol mateřských až po školy střední. Obhájila tak titul EKOLOGICKÉ ŠKOLY 1. STUPNĚ. Stupeň 1 je určen školám a zařízením, které mění své okolí a svět, výsledky jejich práce mají kladný dopad na přírodu a město, uplatňují principy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň ekologické výchovy žáků a aktivní vzdělávání pedagogů.
Iva Trnková

Sběr papíru - 1

Sběr papíru

Datum: 30. 10. 2014

V letošním školním roce jsme nasbírali 3 580 kg papíru a na účet SRPDŠ přibylo tak 6 860 Kč. Tato částka bude věnována na pokrytí ekologických aktivit školy. Děkujeme všem, kteří se do sběru papíru zapojili.

Bramborová baterie - 1

Bramborová baterie

Datum: 13. 10. 2014

Bramborová baterie

papír

Sběr starého papíru 29. 9. – 3. 10.

Datum: 22. 9. 2014

Pondělí 13:00 – 15:00
Úterý 11:30 – 12:15, 13:45 – 15:00
Středa 10:45 – 11:15
Čtvrtek 12:30 – 13:00
Pátek 11:30 – 12:15
Svázaný papír (zvlášť novinový a kartonový) odevzdejte do školního dvora ke garáži. Můžete i ráno a během dopoledne. Sběr nahlaste třídnímu učiteli.

Iva Trnková – EKOUČITEL roku 2013/2014 - 1

Iva Trnková – EKOUČITEL roku 2013/2014

Datum: 21. 8. 2014

Ronovská škola je dlouhodobě zaměřená na environmentální výchovu, což znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím.
Koordinátorkou environmentální výchovy v naší škole je paní učitelka Iva Trnková. Každoročně vytváří ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sjednocující plán pro EVVO, který je rozpracovaný do čtyř tematických oblastí pro jednotlivé třídy.
EVVO se však realizuje mimo jiné i v zájmové a mimoškolní činnosti žáků formou různých krajských i celostátních soutěží, do kterých se naši žáci pod vedením paní učitelky zapojují a dosahují vynikajících výsledků.

Den Země v Holcimu Prachovice - 1

Den Země v Holcimu Prachovice

Datum: 6. 5. 2014

Žáci 6. tř. se 24. 4. zúčastnili u příležitosti Dne Země velmi pěkné ekologické akce, kterou pořádal HOLCIM Prachovice. Děti si vyzkoušely aktivity zaměřené na třídění a recyklaci odpadu, na obnovitelné zdroje energie, zdobily květináče a sely si do nich semena květin, zasadily si strom, poznávaly bylinky a podle stop různé druhy zvěře. Dále byli žáci seznámeni formou exkurze a odborného výkladu s ekologickým provozem cementárny. Akce se zdařila a nám všem se velmi líbila.
Iva Trnková

sberny dvur

Práce žáků: Sběrný dvůr v Ronově nad Doubravou

Datum: 13. 11. 2013

d) Rozměry sběrného dvora

Velká podzimní soutěž ve sběru elektrozařízení

Datum: 13. 11. 2013

Společnost Asekol navyšuje v době od 1. 9. do 30. 11. 2011 body za sběr elektrozařízení na dvojnásobek! Za 1 kg drobného elektra získáte v tomto období místo stávajících tří tedy 6 bodů. Ostatní elektrozařízení, do kterého spadají také tiskárny, kopírky a faxy, bude hodnoceno rovněž místo 3 nyní 6 body za 1 kg. Za PC
monitory a TV obrazovky získá vaše škola nyní 2 body za 1 kg! Bez bodového hodnocení zůstává „velká bílá elektronika“ (ledničky, mrazáky, pračky, myčky, trouby…), kterou ale může vaše škola sbírat, navýšit si tak množství odevzdaných kg a tím také šanci na zajímavou výhru v regionálním či celorepublikovém kole!

hnzdnpodporavelm

Recyklohraní

Datum: 13. 11. 2013

Mezi naše nejzdařilejší práce patřil návrh titulní stranu časopisu Zpětný odběr na téma ,, Učíme se recyklovat naše elektronické kamarády“. Úkolu se zúčastnilo celkem 494 škol a vítězný obrázek, který zdobí titulní stranu časopisu, patří právě naší škole. Autory zdařilé ilustrace, kterou vidíte na úvodní stránce školy jsou Tomáš Procházka a Josef Dolejš ze 7.tř. Úkoly Sešlápni, ušetříš a Recyklace papíru získaly maximální bodové ohodnocení.

Podzimní výšlap žáků 5.tř. podél Doubravy - 1

Podzimní výšlap žáků 5.tř. podél Doubravy

Datum: 13. 11. 2013

Podzimní výšlap žáků 5.tř. podél Doubravy

Sběr papíru - 1

Sběr papíru

Datum: 13. 11. 2013

Sběr papíru

diplom

Dokončení přírodní učebny

Datum: 13. 11. 2013

Cílem tohoto projektu je vybudovat v přírodní učebně odpovídající chodníky, zplanýrovat a osadit zbývající neudržovanou část a opravit opěrné zídky pod záhony. Realizovat jej budeme v jarních měsících příštího roku s dokončením v červnu 2013.

Podzimní vycházka 3. třída - 1

Podzimní vycházka 3. třída

Datum: 13. 11. 2013

Podzimní vycházka 3. třída

Zelený ParDoubek 2012

Datum: 13. 11. 2013

V loňském školním roce jsme se již popáté úspěšně zapojili do krajské soutěže Zelený ParDoubek. Jedná se o naprosto ojedinělou soutěž v ČR,kteráse koná ve dvouletém intervalu.Oceňuje nejlepší školy Pardubického kraje, které se věnují ekologické výchově žáků.Soutěžní práce zahrnovala soupis veškerých ekologických aktivit a ekologického provozu školy za rok 2011. Vyhodnocení této soutěže proběhlo 20. 11. 2012 na krajské konferenci EVVO v Pardubicích. Naše škola získala v pedagogické části v kategorii základních a středních škol Pardubického kraje1. místo a navíc 2. místo mezi všemi 57 zapojenými školami od škol mateřských až po školy střední. Obhájila tak titul EKOLOGICKÉ ŠKOLY 1. STUPNĚ. Stupeň 1 je určen školám, které mění své okolí a svět, výsledky jejich práce mají kladný dopad na přírodu, město, uplatňují principy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň ekologické výchovy žáků a aktivní vzdělávání pedagogů.

Zobrazeno 31-54 ze 54

Naše škola

Zvonění

1. hodina 07:50 – 08:35

2. hodina 08:45 – 09:30

velká přestávka

3. hodina 09:45 – 10:30

4. hodina 10:35 – 11:20

5. hodina 11:30 – 12:15

6. hodina 12:25 – 13:10

polední přestávka          

7. hodina 12:50 – 13:35

8. hodina 13:40 – 14:25

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Rodiče vítáni

logo

Školský portál PCE

logo

Podpora žáků cizinců

logo

Ronov nad Doubravou

logo

Projekty

Mapa

O škole

Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.