Základní škola Ronov nad Doubravou

Akce proběhlé

Zobrazeno 391-417 ze 417
DSC07608

Příjemné odpoledne s Boženou Němcovou

Datum: 14. 11. 2013

A tak jsme mohli v úterý 24. ledna poslouchat zajímavé vyprávění. Například o spisovatelčině původu, o jejím vztahu k Vysočině a rodícím se vlastenectví, o jejím těžkém osobním životě a předčasné smrti. Žáky zaujala zejména výstava různých vydání Babičky. Z 372 českých vydání této knihy vlastní pan Kreibich sbírku 273 výtisků včetně jednoho s vlastnoručním podpisem B. Němcové!

DSC07735

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ

Datum: 14. 11. 2013

Průběh zápisu
Ve čtvrtek 10. 2. 2012 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Protože se děti byly před zápisem v 1. třídě podívat, nebylo pro ně toto prostředí úplně nové.
Pohádka báječně navodila atmosféru a děti se vydaly na cestu po škole, kde na ně čekalo plnění úkolů. Za své výkony byly odměněny drobnými dárky z dílny žáků ZŠ.

P2200617

Lyžařský výcvik

Datum: 14. 11. 2013

Ve čtvrtek došlo i na závody. Ty probíhaly na Dumkánech, kde si děti mohly vyzkoušet závodit podle opravdické časomíry, která jim nezávisle prozradila jejich časy. Diplomy se rozdávaly v pátek při celkovém hodnocení kurzu.Medailových úspěchů dosáhli Petra Novotná, Veronika Široká, Klára Zvolská, Karel Infeld, Tomáš Procházka a Jakub Kozel. Gratulujeme.

1

DEN ZEMĚ

Datum: 14. 11. 2013

Ve čtvrtek 19. 4. se žáci 6. třídy zúčastnili oslav Dne Země v Prachovicích. Po příjezdu nás uvítal ředitel závodu M. Suter a vedoucí Ekocentra Koniklec. Poté jsme se vyfotili s ostatními žáky z okolních škol.
Za příjemně strávený den v cementárně Prachovice děkujeme organizátorům. Všechno bylo vzorně připravené, žáci dostali bezpečnostní vestu, občerstvení a na závěr balonek s logem Holcim.

DSC07891

Vybité baterie do koše nepatří!

Datum: 14. 11. 2013

K tomu, jak správně zacházet s vybitými bateriemi, aby se šetřilo životní prostředí, přírodní zdroje i energie, směřoval projekt realizovaný na naší škole ,,Vybité baterie do koše nepatří“. Žáci byli formou plnění různých úkolů a her motivováni k aktivnímu získávání informací v celé šíři problematiky nakládání s bateriemi. Prvňáčci si nastudovali a zahráli ,,Pohádku o zatoulané baterii“. Druháci si vytvořili a zahráli hru ,,BAT-XESO“. Třeťáci vyráběli baterie se sběrným boxem, čtvrťáci mapu sběrných míst baterií v našem městě. Páťáci provedli anketu mezi pedagogy a ostatními žáky, jak třídí baterie. Šesťáci vymýšleli otázky a odpovědi s tematikou baterií. Sedmáci vytvořili pro každou třídu obsáhlé BAToviny o historii a třídění baterií. Nechyběla v nich ani tajenka a pohádka pro nejmenší. Dále vyrobili hrací plochu pro hru Člověče nezlob se, kde byly figurky nahrazeny upravenými bateriemi. Osmáci sestavili prezentaci o spotřebičích na baterie pro minulé civilizace. Stěžejní akcí byl projektový den, na který si deváťáci připravili pro ostatní žáky školy orientační běh s plněním různých disciplín. Děti skládaly puzzle, básničku, obrázkový příběh baterie, luštily tajenku, trefovaly se do žabáka Bata, stavěly pyramidu, absolvovaly slalom s pálkou a baterkou a volily správnou cestu odpadů ke kontejnerům bludištěm. Všichni byli na závěr oceněni drobnými odměnami, které jsme získali v rámci projektu Recyklohraní.

Obraz1451

Kurz plavání

Datum: 14. 11. 2013

Druháci a třeťáci dokončili kurz plaveckého výcviku ve Středisku plavecké výuky v Chrudimi. V deseti lekcích, jež proběhly od 2.3.2012 – 17.5.2012, se žáci 2. tř. seznámili se základy plavání a žáci 3. tř. se zdokonalili v plavecké technice.

DSC07933

Projekt „Volba povolání“ 2011/ 2012

Datum: 14. 11. 2013

Okresního kola literární části se zúčastnilo celkem 24 žáků. Práce Jakuba Kozla s názvemNeštěstí nechodí po horách získala v této konkurenci 3. místo.

1

Sbírka na pomoc občanskému sdružení Život dětem

Datum: 14. 11. 2013

Výtěžek z prodeje je určen na pomoc dětský oddělením nemocnic, zařízením, která se starají o nemocné, handicapované a opuštěné děti, sociálně slabým rodinám, které pečují o postižené či jinak dlouhodobě nemocné děti, k pořádání akcí pro děti z dětských domovů a na další projekty a sdružení. Za uspořádání sbírky zaslalo občanské sdružení poděkování nejen nám všem, ale také rodičům, kteří na nákup sbírkového předmětu přispěli. Velmi si váží naší pomoci a zároveň nám všem přejí hodně úspěchů v tomto roce. Marie Kořínková

DSC08182

Sportovní dopoledne pro handicapované na ZŠ Ronov n. D.

Datum: 14. 11. 2013

V průběhu čtyř vyučovacích hodin se žáci vystřídali na pěti stanovištích. Zde si vyzkoušeli sportovní hry pro nevidomé s názvy Boccia a Goalball, dále sportovní hry na vozíku, prostorovou orientaci a mobilitu se slepeckou holí, také besedovali se sportovcem s tělesným postižením. Na stanovištích se jim věnovali Lucie Rybová, Radka Bartoňová, Tomáš „Ouško“ Vyhlídal, Honza Holzer a Damir Bešič, lektoři Centra APA.

P1050973

Pasování čtenářů

Datum: 14. 11. 2013

Prvňáčci nejprve předvedli rodičům, co se ve škole naučili, a poté následovalo samotné pasování. Spokojené děti si domů odnášely knihu prvního čtení, výuční list a odznak čtenáře. Přejeme jim, aby je chuť do čtení neopustila.

IMG_7191

Zahradní slavnost

Datum: 14. 11. 2013

V pozdním odpoledni prvního letního dne se na zahradě ZŠ v Ronově nad Doubravou postupně scházely skupinky lidí. Na pódiu byly rozestavěny hudební nástroje, malé i větší děti nervózně posedávaly na lavičkách. Proč ten ruch? Všichni očekávali, až bude zahájena akce k ukončení školního roku 2011/2012 – zahradní slavnost.
V 16 hodin před zaplněné „hlediště“ předstoupila ředitelka ZŠ v Ronově nad Doubravou a ředitel ZUŠ v Heřmanově Městci, aby přivítali návštěvníky a poté předali slovo účinkujícím.
Žáci 9. třídy Petra Turoňová a Jan Široký se chopili mikrofonu a jako moderátoři nás provázeli další částí programu, který s dětmi nacvičily učitelky základní školy. Na pódiu zněla čeština i angličtina. Hudbu střídala recitace, tanec i dramatizace pohádky. Kulturní vystoupení bylo doplněno oceňováním žáků, kteří v letošním školním roce dosáhli výrazných úspěchů v různých soutěžích – přírodovědných, literárních, výtvarných, recitačních, dále v anglické konverzaci a matematice. Oficiální program ukončily děti ze ZŠ písní a žáci ZUŠ tancem.

DSC08471

Vyřazení žáků 9. třídy

Datum: 14. 11. 2013

Vyřazení žáků 9. třídy

DSC08652

Prvňáčci

Datum: 14. 11. 2013

3. září 2012 zahájilo svoji školní docházku 28 žáků, 14 dívek a 14 chlapců. Před školou je přivítala třídní učitelka Mgr. Jana Auersvaldová. Po vlastním slavnostním zahájení ve třídě je přišli pozdravit a přivítat paní ředitelka Mgr. Jitka Miřejovská, paní zástupkyně ředitele Mgr.Marie Kořínková a zástupci obce pan starosta Mgr. Miroslav Žítek, paní místostarostka Hana Culková a paní Semrádová. Paní ředitelka přála dětem mnoho úspěchů ve školní práci, rodičům pak hodně radosti ze svých dětí, pan starosta připomněl nutnou spolupráci rodiny a školy.
Z 28 dětí se rázem stali školáci, kteří už každý den budou sami zvládat náročnou cestu k poznání.

Projekt Ovoce do škol ve školním roce 2012/ 2013

Datum: 14. 11. 2013

V letošním školním roce je naše škola znovu zapojena do projektu Ovoce do škol. Dotované ovoce a zeleninu tak bude 1x za 14 dní dostávat zcela zdarma 122 žáků 1. stupně. V rámci projektu je finanční podpora poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu, balené čerstvé ovoce a zeleninu (upravené krájením nebo strouháním) a na balené ovocné a zeleninové šťávy. Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Exotické ovoce lze dodávat pro zpestření a rozšíření znalostí. S přihlédnutím k výživovému doporučení Ministerstva zdravotnictví pro obyvatele ČR, se upřednostňují: jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotka, okurky salátové, ředkvičky, hrachové lusky a listové saláty. S projektem souvisí řada doprovodných opatření ve výuce, ale i mimo ni, která jsou uvedena v našem projektu pro 1. stupeň, ale která se projevují i ve výuce žáků 2.stupně (PČ, Vv, Př, Ov…). Dotované ovoce a zeleninu si žáci mohou sníst ve škole nebo si jej odnést domů. I letos ho do jednotlivých tříd rozděluje pan školník. V první dodávce žáci dostali dvě nektarinky, ve druhé dodávce se mohou těšit na dvě blumy.

DSC08692

Zážitkový kurz pro žáky 7. ročníku

Datum: 14. 11. 2013

Všichni jistě známe heslo, které je spojováno s prací Policie ČR – „Pomáhat a chránit“. Že bylo minimálně z první poloviny naplněno, jsme se na základě vlastní zkušenosti přesvědčili.
Kurz poté pokračoval pestrými aktivitami, které rozvíjely různé stránky osobnosti žáků, vedly k zamyšlení nad sebou samým, učily děti vzájemné pomoci a spolupráci.

DSC08741

Besedy s okresním metodikem prevence

Datum: 14. 11. 2013

Ve dnech 8. a 10. října 2012 se v rámci prevence rizikového chování uskutečnily čtyři besedy s okresním metodikem prevence Mgr. Františkem Krampotou:
Uganda – 6. ročník
Moderní je nekouřit – 7. ročník
Bolest-nemoc jménem šikana – 8. ročník
Zajímavé a poučné povídání bylo vhodně doplněno prezentací na interaktivní tabuli a krátkými filmy. Na žáky zapůsobila i osobnost pana Krampoty.

DSC08775

5.ročník halloweenských slavností v Ronově n.D. 1.11.2012

Datum: 14. 11. 2013

5.ročník halloweenských slavností v Ronově n.D. 1.11.2012

???????????????????????????????

Vánoční prodejní výstava

Datum: 14. 11. 2013

K vytvoření krásné vánoční atmosféry přispěli i žáci školy, kteří zazpívali koledy a nabízeli k ochutnávce napečené perníčky.

DSC09185

Zápis dětí do 1. třídy

Datum: 14. 11. 2013

V pátek 25. ledna 2013 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy.
Děti byly uvítány paní ředitelkou Mgr. Jitkou Miřejovskou, pozdravit je přišel i starosta města pan Mgr. Miroslav Žítek.
Pohádka báječně navodila atmosféru a děti se vydaly na cestu po škole, kde na ně čekalo plnění úkolů. Za své výkony byly odměněny drobnými dárky z dílny žáků ZŠ.

Výsledky minisčítání

Datum: 14. 11. 2013

Cílem je zlepšení vnímání statistiky a zvýšení obecných znalostí tohoto oboru. Projekt je určen pro žáky 4. – 9. třídy základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií První Minisčítání proběhlo v roce 2010. Letošní Minisčítání přišlo se zcela novými otázkami, které přinesly spoustu zajímavých a překvapivých informací, stejně jako přede dvěma lety. Veškeré výsledky Minisčítání 2012 jsou určeny pouze pro vzdělávací a propagační účely. Získané údaje z vyplněných on-line dotazníků budou podléhat standardní ochraně dat jako při běžném statistickém šetření.

DSC09407

Projekt Trojlístek – zvýšení zájmu žáků základních škol o přírodovědné obory

Datum: 14. 11. 2013

V letošním školním roce jsme se zapojili se žáky 6. a 7. ročníku do projektu Trojlístek, který má prohloubit jejich zájem o přírodní vědy. V rámci tohoto projektu proběhla na naší škole ve čtvrtek 14. 2. 2013 beseda s vědeckými odborníky na téma „ Co je věda? “ PhDr. Ivan Rynda besedoval s dětmi o tom, jak vzniká poznání a věda, čím se vědec zabývá a jak náročná je jeho práce.

???????????????????????????????

Zdravá Pětka

Datum: 14. 11. 2013

Během února absolvovala většina tříd naší školy program Zdravá Pětka, který je unikátním celorepublikovým vzdělávacím programem pro základní školy, zaměřeným na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.
Výtvory, které se žákům podařilo připravit i průběh programu, jsou k nahlédnutí ve fotogalerii –

DSC09696

Netradiční výuka v rámci projektu Trojlístek

Datum: 14. 11. 2013

Práce na projektu se žákům i vyučujícím velmi líbila, byla přínosným doplněním a zpestřením výuky.

DSC09856

Spaní ve škole

Datum: 14. 11. 2013

Spaní ve škole

DSC09433

Lyžařský výcvik

Datum: 14. 11. 2013

Každý večer se žáci bavili podle svého připraveného programu.

Zápis dětí do 1. třídy

Datum: 14. 10. 2013

Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční v pátek 17. ledna 2014 od 15:00

Sběr papíru

Datum: 14. 10. 2013

SBĚR PAPÍRU (7.10.-11.10.)

Zobrazeno 391-417 ze 417

Naše škola

Rychlé zprávy

Rozhodnutí o přijetí 24/25

Organizace šk. roku 23/24

 
Pro školní rok 2024/2025 byly do školní družiny přijaty všechny přihlášené děti.  

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29 30

Zvonění

1. hodina 07:50 – 08:35

2. hodina 08:45 – 09:30

velká přestávka

3. hodina 09:45 – 10:30

4. hodina 10:35 – 11:20

5. hodina 11:30 – 12:15

6. hodina 12:25 – 13:10

polední přestávka          

7. hodina 12:50 – 13:35

8. hodina 13:40 – 14:25

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Rodiče vítáni

logo

Školský portál PCE

logo

Podpora žáků cizinců

logo

Ronov nad Doubravou

logo

Projekty

Mapa

O škole

Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.