Základní škola Ronov nad Doubravou

Akce proběhlé

Zobrazeno 361-390 ze 421
???????????????????????????????

Cyklovýlet Hostačov + Exkurze

Datum: 18. 11. 2013

Cyklovýlet Hostačov + Exkurze

???????????????????????????????

Sběr odpadků ve škarpách

Datum: 18. 11. 2013

V naší republice už v současnosti funguje poměrně propracovaný systém odpadového hospodářství, takže třídit je nám umožněno prakticky všechno. Přesto by museli být mnozí z nás slepí, aby neviděli ten nepořádek ve škarpách nebo na odpočívadlech.
U příležitosti Dne Země jsme se rozhodli s žáky 5. tř. a s paní Malou, že vyčistíme ve čtvrtek odpoledne škarpy z Ronova nad Doubravou do Kněžic. Poté, co jsme nasbírali plný přívěsný vozík odpadů, které jsme i podle možnosti roztřídili, ukončili jsme akci opékáním buřtů. Myslím, že to je jediná cesta, jak zlepšit přístup lidí k přírodě. Netolerovat nepořádek a ukázat dětem, že samy mohou něco změnit.

1. stupeň ZŠ

Datum: 18. 11. 2013

Žáci 1. stupně si též osvojovali vědomosti potřebné k ochraně člověka. Vzhledem k nepříznivému počasí tato akce proběhla 30. 5. ve třídách 1. stupně naší školy. Paní učitelky připravily program a praktické úkoly, které vedou děti k tomu, aby věděly, jak se mají při mimořádných situacích zachovat. Připravený člověk snáze překonává strach, nezmatkuje a neztěžuje práci záchranářům. Chrání své zdraví. Získané poznatky jsme se smíšenými pocity aktuálně využili při mimořádné události vyvolané přírodními živly (záplavy) a při pondělním požáru místního výrobního podniku.

???????????????????????????????

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Datum: 18. 11. 2013

Sbor dobrovolných hasičů Ronov nad Doubravou ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Třemošnice uspořádaly dne 9. května 2013 pro žáky 2. stupně naší školy preventivně informační akci „Ochrana člověka za mimořádných událostí“.
Celá akce se velice vydařila a měla příznivý ohlas u všech zúčastněných. Děkujeme hasičům obou sborů za její přípravu a realizaci, rovněž za příjemné odpoledne, které jsme s nimi mohli strávit.

???????????????????????????????

Setkání žákovských parlamentů

Datum: 18. 11. 2013

V další části semináře jsme zhlédli praktickou ukázku schůzky školního parlamentu. Vedla se zde živá diskuse k plánované soutěži. Ukázka vedení se nám moc líbila, žáci si vše zařizovali sami bez pomoci dospělých. V této oblasti se máme co učit.

Sbírka na pomoc občanskému sdružení Život dětem

Datum: 18. 11. 2013

I letos nás občanské sdružení Život dětem požádalo, abychom prodejem upomínkových předmětů na naší škole přispěli na veřejnou sbírku, která je určena pro nemocné děti. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc dětským oddělením nemocnic, zařízením, která se starají o nemocné, handicapované a opuštěné děti, sociálně slabým rodinám, které pečují o postižené či jinak dlouhodobě nemocné děti a k pořádání akcí pro děti z dětských domovů.
Za uspořádání sbírky zaslalo občanské sdružení poděkování nejen nám všem, ale také rodičům, kteří na nákup sbírkového předmětu přispěli. Velmi si váží naší pomoci a zároveň nám všem přejí hodně úspěchů v tomto roce.

???????????????????????????????

Zahradní slavnost

Datum: 18. 11. 2013

Zahradní slavnost

???????????????????????????????

Bramborový den

Datum: 18. 11. 2013

Možná si myslíte, že brambory jsou jen obyčejná potravina.Žáci 3. třídy však na základě své vlastní zkušenosti už dobře vědí, že se dají využít i jinak.

Projekt „Volba povolání“

Datum: 14. 11. 2013

I letos je podmínkou účasti v projektu přihláška do literární soutěže. Do této soutěže se v letošním školním roce zapojí žáci 8.třídy. Tři jejich nejlepší literární práce, které se mají zabývat problematikou technických profesí postoupí do krajského kola. Zároveň jsme žákům nabídli možnost přihlášení do soutěže o nejlepší výrobek. Také tyto výrobky mají možnost zabodovat v okresním a krajském kole soutěže.

CENA HOLCIM PRO ROZVOJ REGIONU

Datum: 14. 11. 2013

Holcim Prachovice dlouhodobě finančně podporuje aktivní přístup k tvorbě, rozvoji a ochraně životního prostředí svého okolí prostřednictvím soutěže CENA HOLCIM PRO ROZVOJ REGIONU. Do této soutěže se na začátku školního roku 2010/11 zapojila i naše základní škola s projektem ,, Rozšíření a zkvalitnění využití přírodní učebny“ a získala finanční podporu ve výši 40 000 Kč. Tato částka bude věnována na rozšíření přírodní učebny o další dřeviny a byliny, na zastřešení pergoly a zkvalitnění výuky vybudováním naučné tabule. Pro zpestření volného času dětí využijeme betonovou plochu k malbě obrazců pro hry a do volného prostoru umístíme trampolínu. Do přírodní učebny bychom chtěli zapojit nejen pracovníky školy, ale i žáky a jejich rodiče.
Iva Trnková a Ilona Spěváková

Strom míru a nenásilí

Datum: 14. 11. 2013

Základní škola v Ronově nad Doubravou zorganizovala 21. 9. 2011 u příležitosti Mezinárodního dne míru speciální akci. Vysadila strom míru společně s dalšími školami ve světě.
Jednalo se o kultivar ozdobné třešně, kterou si žáci základní školy umístili do venkovní přírodní učebny. Během jednoho otočení Země kolem své osy byly vysázeny tisíce stromků.
Tato akce má každým rokem velký úspěch. Vloni se zúčastnilo více jak 5 000 škol ze 132 zemí a během jediného dne se vysázelo 600 000 stromů.
Vysazování stromů je pro nás důležité. Je připomenutím přírody a životního prostředí. Mezinárodní den míru je symbolem nenásilí. Tento den je organizován organizacemi
LEAF – učení o lese a ENO – životní prostředí online. I naše škola tak svým dílem přispěla k většímu povědomí o udržitelném rozvoji a významu zeleně pro společnost.

DSC07550

Putování za zvířátky

Datum: 14. 11. 2013

21.12.2011 se konal 3.ročník putování žáků ZŠ v Ronově nad Doubravou za zvířátky do Železných hor.

DSC07414

Vánoční biopečení

Datum: 14. 11. 2013

Vánoční biopečení

Zelený ParDoubek

Datum: 14. 11. 2013

Naše škola se již počtvrté úspěšně zapojila do krajské soutěže Zelený ParDoubek. Jedná se o naprosto ojedinělou soutěž v ČR, kterás e koná ve dvouletém intervalu. Oceňuje nejlepší školy Pardubického kraje, které se věnují ekologické výchově žáků. Tato soutěž měla dvě části, pedagogickou a žákovskou. Pedagogická část zahrnovala soupis veškerých ekologických aktivit a ekologického provozu školy za rok 2009. Žákovská část obnášela tvorbu klipu o třídění odpadu a soupis výrobků z recyklovaného materiálu. Vyhodnocení této soutěže proběhlo 19. 10. 2010 na krajské konferenci EVVO v Pardubicích. Naše škola získala v pedagogické části v kategorii základních škol Pardubického kraje 1. místo a stala se také absolutním vítězem mezi všemi 63 zapojenými školami od škol mateřských až po školy střední. Obhájila tak titul EKOLOGICKÉ ŠKOLY 1. STUPNĚ. Stupeň 1 je určen školám, které mění své okolí a svět, výsledky jejich práce mají kladný dopad na město, uplatňují principy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň ekologické výchovy žáků a aktivní vzdělávání pedagogů. V žákovské části jsme uspěli na 3. místě. O tvorbu klipu se zasloužila především naše bývalá žákyně Aneta Zvolská a Tereza Bromová z 9. tř. Odměnou za toto umístění nám byl fotoaparát, trička s potiskem, 2 sady košů na tříděný odpad a dále pexesa, kvarteta a komiksy s tematikou odpadů.

Zážitkový kurz pro žáky 7. ročníku

Datum: 14. 11. 2013

Ve dnech 22. a 23. září se v rámci primární prevence uskutečnil na Seči zážitkový kurz pro žáky 7. ročníku. Jeho cílem bylo zejména posílit pozitivní sociální vztahy ve třídě, vzájemnou spolupráci a pomoc, zvýšit u žáků zdravé sebevědomí, rozvíjet schopnost řešit problémy a v neposlední řadě vytvářet odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům. Přitom si všichni užili krásného babího léta v okolí Sečské přehrady a při různých činnostech a hrách si ani neuvědomovali, že plní nějaké úkoly a výchovné cíle. Součástí programu byla i beseda s příslušníky Policie ČR, kterou zajistil por. Mgr. Jiří Tesař, komisař preventivně informační skupiny, a jeho spolupracovníci z dopravního oddělení a pořádkové skupiny.
Tento kurz je součástí dlouhodobé práce s třídním kolektivem. Tematicky zaměřené aktivity byly umocněny prožitky, které nelze zprostředkovat v rámci běžné výuky.

DSC07628

Animalfest 2012

Datum: 14. 11. 2013

Animalfest 2012

DSC08021

Besedy s příslušníkem Policie ČR

Datum: 14. 11. 2013

Besedy s příslušníkem Policie ČR

DSC08132

Exkurze na Úřad práce Chrudim

Datum: 14. 11. 2013

Exkurze na Úřad práce Chrudim

DSC00894

Cyklistický výlet na Pařížovskou přehradu

Datum: 14. 11. 2013

Cyklistický výlet na Pařížovskou přehradu

Výlet Všestary, V. + VI. třída

Datum: 14. 11. 2013

Jak se žilo lidem v pravěku se rozhodli vyzkoušet žáci 5. a 6. třídy v centru experimentální archeologie ve Všestarech. Pod dohledem p. učitele Havránka a p. učitelky Spěvákové také navštívili expozici pardubického muzea, věnovanou tropům 4 kontinentů.
A jejich ponaučení? Život v pravěku nebyl žádný MED.

19.-21.9. 2011, Oucmanice, II. a III. třída

Datum: 14. 11. 2013

Letošní pobyt v Ekocentru PALETAv Oucmanicích se nám vydařil ve všech směrech. Zažili jsme kulový blesk, bouřku, ale i sluníčko a spoustu legrace.
Naučili jsme se plno nových věcí . Například jak se dojí kráva, jak se pečou housky a zpracovává len. Posnídali jsme vlastnoručně vyrobený jogurt a tvaroh.
Zahráli jsme si hry našich pradědečků.
Uvědomili jsme si, jak je důležité třídění odpadu. Poznali jsme nové kamarády i pěkné prostředí.
Tř. uč. Mgr. Božena Průšová, Mgr. Libuše Bombačová

4. ročník halloweenských slavností v Ronově n. D. 3.11. 2011

Datum: 14. 11. 2013

Již počtvrté se rozzářil městský park v Ronově nad Doubravou záplavou halloweenských světýlek v podobě dýní a malovaných strašidýlek.
Slavnost začala úvodním proslovem žákyně 9.ročníku Kristýny Chudé, která přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem.
Dále uvedla, že se halloweenských slavností účastní všechny třídy ZŠ, a že společnými silami vytvořili přes 100 krásných exemplářů.
Následoval průvod masek, který zaplavil náměstí. V závěru mohl každý z přítomných hlasovat v soutěži o nejkrásnější dýně.
Na vítěze čekala krásná odměna. Po ukončení slavnosti byly všechny exempláře rozebrány, aby mohly potěšit svou krásou mnoho domovů.

Exkurze do Prahy

Datum: 14. 11. 2013

19. října zažili žáci 4. třídy nevšední den. Vlakem jeli navštívit hlavní město Prahu a prozkoumat některé pamětihodnosti. Celý den je provázel hustý déšť a tak hledali úkryty před deštěm, kde se dalo. Navštívili Království železnic, kde přes dvě hodiny plnili úkoly pracovního listu o naši infrastruktuře dopravy. Dále se schovali v petřínském bludišti a rozhledně a pak jejich kroky směřovaly do planetária na pořad „Pozorujeme oblohu“. Mezi kapkami deště prošli i Královskou cestu a shlédli Pražský Hrad a Malostranské náměstí.
Po strastiplné cestě byli odměněni návštěvou u McDonalda. A pak, promáčení a unavení zpět do náručí maminek.

DSC08869

Etická výchova

Datum: 14. 11. 2013

Etická výchova

PB0808041

Prvňáci zasadili svůj vzpomínkový strom

Datum: 14. 11. 2013

Prvňáci zasadili svůj vzpomínkový strom

jitka

Třídní strom druháčků

Datum: 14. 11. 2013

Třídní strom druháčků

zv12

Putování za zvířátky

Datum: 14. 11. 2013

Putování za zvířátky

Projekt „Volba povolání“ 2011/ 2012

Datum: 14. 11. 2013

Protože exkurze, na které jsme díky tomuto projektu mohli žáky zdarma dopravit, měly u žáků kladný ohlas, poslali jsme přihlášku do tohoto projektu letos znovu. Bude-li naše přihláška schválena, uskuteční se během školního roku celkem 5 exkurzí pro žáky 8. třídy a 2 exkurze pro žáky 9.třídy.

Příběhy bezpráví

Datum: 14. 11. 2013

V měsíci listopadu se žáci 9. třídy zapojili do programu společnosti Člověk v tísni, příběhy bezpráví. Žáci zhlédli dokument Ztráta tradice, týkající se kolektivizace zemědělství. Po projekci následovala beseda s hostem, soukromě hospodařícím rolníkem p. Vomáčkou. P. Vomáčkovi za jeho čas děkujeme a těšíme se, že nás do budoucna ještě navštíví.

Ronovští žáci pomáhají

Datum: 14. 11. 2013

Naše škola se také znova přihlásila do projektu „Červená stužka“. Jedná se o preventivně informační akci spojenou s veřejnou sbírkou. Koupí odznáčku s červenou stužkou vyjadřujeme solidaritu s lidmi, kteří jsou nakažení virem HIV nebo trpí nemocí AIDS.

Zobrazeno 361-390 ze 421

Naše škola

Rychlé zprávy

Seznam školních sešitů 

Pro školní rok 2024/2025 byly do školní družiny přijaty všechny přihlášené děti.  

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zvonění

1. hodina 07:50 – 08:35

2. hodina 08:45 – 09:30

velká přestávka

3. hodina 09:45 – 10:30

4. hodina 10:35 – 11:20

5. hodina 11:30 – 12:15

6. hodina 12:25 – 13:10

polední přestávka          

7. hodina 12:50 – 13:35

8. hodina 13:40 – 14:25

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Rodiče vítáni

logo

Školský portál PCE

logo

Podpora žáků cizinců

logo

Ronov nad Doubravou

logo

Projekty

Mapa

O škole

Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.