Základní škola Ronov nad Doubravou

Akce

Zobrazeno 1-30 ze 286
#

Velikonoční virtuální výstava žákovských prací

Datum: 12. 4. 2021

Podnět k uspořádání virtuální výstavy vzešel při jedné schůzce školního parlamentu z diskuse nad možnostmi realizace pracovního vyučování v on-line režimu. Dobrou záminkou pro rozmanité formy tvůrčí činnosti se staly blížící Velikonoce.

#

Dějiny v komiksu

Datum: 12. 4. 2021

V rámci výuky dějepisu žáci sedmé třídy vytvářeli komiksy reflektující události z českého středověku.
Na webu školy si můžete prohlédnout nejvýstižnější práce na témata „Jak byly založeny Karlovy Vary“ a „Osudy Johana z Pomuku – Jana Nepomuckého“.

Organizace návratu žáků do školy 1

Organizace návratu žáků do školy

Datum: 9. 4. 2021

1. týden – od 12. 4. do 16. 4.

1. a 2. třída – prezenčně dle normálního rozvrhu
3., 4., 5. třída distančně dle dosavadního distančního rozvrhu

#

Hledání velikonočního zajíčka

Datum: 7. 4. 2021

V neděli 4. 4. 2021 si žáci 2. třídy zahráli hru, která měla dva aspekty. Jeden vzdělávací a druhý sociální. Ve čtvrtek všichni žáci obdrželi velikonoční vajíčko, na kterém byly dva rébusy. Po rozkódování se jim otevřela hra a znali vše potřebné ke splnění. Pak si již v neděli došli do Bažantnice,

#

Ukliďme Česko

Datum: 25. 3. 2021

Vážení rodiče,
v těchto dnech probíhá celostátní akce „Ukliďme Česko". Zapojte se také a vyrazte se svými dětmi do přírody uklidit odpadky. Pomozte přírodě i sobě. O své úlovky se s námi podělte prostřednictvím fotografií. Pozor na bezpečnost!

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 1

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Datum: 2. 3. 2021

Pátek 16. dubna a pondělí 19. dubna.
Dopoledne od 8.00 hodin do 11.00 hodin, odpoledne od 15.00 hodin do 17.00 hodin.

#

Na procházce

Datum: 21. 1. 2021

V hodině prvouky využili žáci 1. ročníku vhodného počasí a vyrazili na procházku. Cílem bylo dojít k řece, kde budou pozorovat a krmit divoké kachny. Krmení přilákalo i nutrie a labutě, což bylo příjemné zpestření. Děti si všímaly rozdílů mezi ptáky, měly spoustu dotazů. Cestou do školy si povídaly a sdílely své dojmy. Dnešní hodina se prostě vydařila.
Mgr. Irma Krulišová

#

Mezinárodní projekt Záložka do knihy spojuje školy: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze

Datum: 14. 12. 2020

Také v tomto školním roce se naši žáci s paními učitelkami a vychovatelkami zapojili do mezinárodního projektu Záložka do knihy spojuje školy, tentokrát na téma: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze

#

Učení nemusí být mučením…

Datum: 2. 12. 2020

Září je spojeno s nástupem do školy, a také s novými školními povinnostmi.
Třeťáci využili posledních letních dnů a odpolední vyučování si zpestřili ve venkovní učebně.
Roušky jsme vyměnili za originální úsměvy a práce ve dvojicích nám šla pěkně od ruky!

#

Brambory 5x jinak

Datum: 20. 11. 2020

V říjnu zavládlo na prvním stupni bramborové tvoření. Brambory se tak staly základem všech výtvarných i pracovních činností od první po pátou třídu. Někde se vařilo, jinde kreslilo, razítkovalo a také vyrábělo.

#

Světový den jazyků na naší škole

Datum: 5. 10. 2020

V letošním roce jsme na naší škole uspořádali Den jazyků v souladu se současnými hygienickými požadavky tedy v rámci jednotlivých tříd. Připojujeme krátké video z této akce a děkujeme Tomášovi T. ze 6. třídy za pomoc při realizaci videa. Mgr. Petra Dvořáková

#

Digitální stojanový teploměr

Datum: 4. 9. 2020

Děkujeme firmě AV24.cz za zapůjčení digitálního stojanového teploměru. I díky tomuto zařízení jsme posílili hygienická opatření v naší škole.

#

Návštěva Ekocentra Paleta Chrudim a beseda se starostou ing. Marcelem Lesákem

Datum: 18. 2. 2020

V úterý 28. 1. odjeli žáci 6. A. do Chrudimi na akci s názvem „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Po úvodním milém přivítání paní lektorkou Lídou začal program tím, že každý z nás měl ostatní pobavit předvedením legrační grimasy. Tak snadný úkol, a přesto byl pro některé zpočátku téměř nepřekonatelný. Nakonec všichni dokázali odhodit ostych či obavu z toho, že se zesměšní, a úkol splnili.

#

Novoroční vinšování

Datum: 24. 1. 2020

Žáci 6. A, 6. B a 7. tř. absolvovali pod vedením paní Jitky Rosické v prvním lednovém týdnu program Novoroční vinšování z cyklu Český rok. Tento program nám přiblížil kdo a proč chodíval na Nový rok po koledě, proč si lidé dodnes posílají novoroční blahopřání a jak se vyrábělo novoroční štěstí.

#

Školní vánoční koncert

Datum: 14. 1. 2020

Na poslední školní den před vánočními prázdninami připravila p. uč. Kateřina Andršová
pro žáky a pedagogické pracovníky vánoční koncert. K slyšení byly známé koledy
a vánoční skladby nejen zpívané, ale i hrané na různé hudební nástroje.
Koncert se všem líbil a zpříjemnil nám předvánoční čas. Moc děkujeme účinkujícím žákům a jejich pedagogům za přípravu celé akce.

#

SNĚHOVÉ VLOČKY

Datum: 14. 1. 2020

V úterý 17. 12. 2019 si žáci páté třídy krátili svoje předvánoční těšení zajímavou dílnou. Vyzkoušeli si novou výtvarnou techniku s netradičním materiálem, tzv. „sypání barevných písků“, při které bylo zapotřebí trochu zručnosti a pečlivosti. Tento způsob tvorby originálních vánočních přání děti zaujal, a tak po celou dobu pracovaly s velkým zaujetím a nadšením.

#

Vánoční jarmark

Datum: 19. 12. 2019

V předvečer první adventní neděle se na Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou rozsvítil vánoční strom. Tomu předcházely vánoční trhy, které se uskutečnily pod záštitou městského úřadu. Prodávaly se výrobky tradičních řemesel a své zastoupení tady měla i naše základní škola a školní jídelna.

#

Druháci a Mikuláš

Datum: 12. 12. 2019

K období adventu patří také setkání s Mikulášem. Jedno takové zažili druháčci. A protože nás je moc a do knihovny bychom se všichni nevešli, namířili jsme si to rovnou do zasedací místnosti na Městském úřadě v Ronově nad Doubravou.
Tam nám paní knihovnice vyprávěla o vánočních tradicích. Poté děti zavolaly Mikuláše, který je vyslyšel a přišel mezi ně do místnosti…
Za krásnou písničku nebo básničku byli všichni odměněni malou sladkostí.
Se spokojeností ve tvářích si společně s Mikulášem děti vytvořily krásnou vánoční dekoraci a zazpívaly vánoční koledy.

#

Mikulášská nadílka

Datum: 10. 12. 2019

Žáci 9. třídy připravili program s mikulášskou nadílkou pro své mladší spolužáky.

#

Zdravohrátky na Střední zdravotnické a sociální škole Chrudim

Datum: 10. 12. 2019

Ve středu 4. 12. odjelo 8 dívek 7. a 8. třídy do Střední zdravotnické a sociální školy v Chrudimi. Po úvodním uvítání řadou významných hostů, mezi které patřil i radní Pardubického kraje pro školství pan Bohumil Bernášek, starosta Chrudimi pan František Pilný, ředitelka Centra pro celoživotní vzdělávání paní Monika Jirásková a další, odešly žákyně na stanoviště, kterých bylo na dopolední soutěž připraveno celkem 7. Děvčata si mohla vyzkoušet například resuscitaci nedýchajícího pacienta, zastavení žilního i tepenného krvácení, používání ochranných pomůcek, poznávání chirurgických nástrojů, správné mytí rukou před jakýmkoliv zákrokem, ale i práci Lékařů bez hranic a dorozumívání se v angličtině a anglické názvy orgánů. Všechna stanoviště byla velmi hezky připravená a dívkám byla mimo jiné doporučena aplikace Záchranka, kterou si každý může zdarma stáhnout do mobilu a v krizových situacích velmi pomůže například i s lokalizací místa, kam mají záchranáři jet.

#

Primární prevence – listopad 2019

Datum: 28. 11. 2019

V rámci prevence rizikového chování proběhl v naší škole cyklus přednášek a besed pro žáky 2. stupně. V úterý 5. listopadu absolvovali žáci 6. třídy výukový pořad „Uganda – perla Afriky“, sedmáci se zamýšleli nad tématem „Moderní je nekouřit“. V úterý 12. listopadu zhlédli žáci 8. třídy film „Bolest – nemoc jménem šikana“, o jehož obsahu následně diskutovali. Deváťáci byli poučeni v oblasti rizikového sexuálního chování („Sex, AIDS a vztahy“).

#

Medové snídaně

Datum: 11. 11. 2019

Ve dnech 5. a 7. 11. se žáci prvního stupně zúčastnili programu Medové snídaně. Děti zažily snídani či svačinku trochu jinak – pojedly chléb namazaný máslem a medem. Někteří žáci jedli chléb s medem poprvé v životě. K jídlu jim zkušená včelařka vyprávěla o včelkách a medu. Celý program seznámil děti s procesem vzniku medu, informoval je o významu chovu včel pro zemědělství a také o včelařství jako o samostatném profesionálním oboru. Součástí prezentace byly pomůcky, které používají včelaři během péče o včelstvo a při stáčení medu.

#

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst

Datum: 11. 11. 2019

Naše základní škola se zapojila do 10. ročníku mezinárodního česko-slovenského
projektu Záložka do knihy spojuje školy, který spolupořádají Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci měli za úkol vytvořit záložky, na nichž libovolnou technikou ztvárnili letošní projektové téma List za listem – baví mě číst, a vyměnit si je se slovenskou školou. Jako partnerská škola nám byla vybraná Základná škola s materskou školou Prievidza.

#

Příběhy bezpráví

Datum: 8. 11. 2019

Žáci 9. třídy a částečně také žáci 7. třídy naší školy se zapojili do projektu „Příběhy bezpráví“. V rámci projektu shlédli tyto filmy:
1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu / Karel Strachota / ČR / 2019 / 44 min.,
1989: Největší přání 1989 / Jan Špáta / ČR / 1989, 2019 / 30 min.
1989: Z deníku Ivany A. / Karel Strachota / ČR / 2014 / 42 min.
V prostorách školy byla instalována plakátová výstava 1989 - Rok zázraků, do níž žáci dotvořili dva plakáty zabývajícími se dobovými prožitky pamětníků z naší obce a průběhem revoluce na naší škole na základě záznamu ve školní kronice.

#

Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

Datum: 8. 11. 2019

Ve čtvrtek 31. 10. mezi děti páté třídy zavítala sestřička Gratia z Hoješína, aby je seznámila se zvyky a symboly spojovanými se svátkem ,, Dušičky“ a Halloween. Děti se dozvěděly o jejich původu a porovnaly si současnou podobu slavení těchto svátků, které jsou součástí naší a anglosaské kultury.

#

Projekt LES

Datum: 4. 11. 2019

V průběhu dílny žáci 5. a 7. třídy měřili, rýsovali, skládali a potahovali desky leporela ubrouskovou technikou. Postupně si vyzkoušeli jednoduché knihařské postupy a práci s kartonem včetně polepu.

#

K podzimu patří pouštění draků…..

Datum: 23. 10. 2019

Proto se žáci druhé třídy domluvili, přinesli si draky různých velikostí, barev a tvarů a vydali se spolu s p. učitelkou a s p. asistentkou na hráz Nového rybníka. Díky úžasně větrnému a slunečnému počasí jsme si dopoledne náramně užili.

#

Zážitkový kurz žáků 7. třídy 2019

Datum: 25. 9. 2019

Aktivity v rámci prevence rizikového chování jsme zahájili ve dnech 19. – 20. září zážitkovým kurzem, který pro žáky 7. třídy připravuje školní metodik prevence a výchovný poradce. Ubytovaní jsme byli v autokempu „U Letadla“ na Seči, kde nám pan vedoucí poskytuje pro naše činnosti výborné zázemí.

#

Zahradní slavnost

Datum: 27. 6. 2019

Žáci naší školy se každoročně zapojují do různých soutěží – přírodopisných výtvarných, literárních, recitačních, matematických, floristických, chemických, sportovních – a velmi často jsou úspěšní nejen na okresní a krajské úrovni, ale i v celostátních kolech. Škola pro tyto žáky uspořádala v úterý 25. června zahradní slavnost jako poděkování za to, že dělají dobré jméno naší škole i našemu městu. Z rukou pana ředitele Havránka a pana starosty Lesáka žáci převzali drobné ceny a diplomy.

#

Doprovodná opatření 2019 – 2. část

Datum: 24. 6. 2019

Protože naší škole ještě zbývaly body k využití Doprovodných opatření – Mléko do škol, objednali jsme dalších sedm ochutnávkových košů mléčných výrobků. Paní kuchařky všechno zpracovaly a připravily pro žáky na svačinu různé dobrůtky – pomazánky z tvarohu, obložené sýrové mísy, mozzarellu s rajčaty a bylinkami, dipy z bílých jogurtů – nebo si žáci jen pochutnali na chlazeném mlíčku. Bylo to všechno nejen moc dobré, ale i vkusně upravené a na pohled přitažlivé. Můžete posoudit podle fotografií.
Děkujeme paním kuchařkám, že i přes náročnou svoji práci přichystaly dětem chutné a zdravé menu.

Zobrazeno 1-30 ze 286

Naše škola

Zvonění

1. hodina 07:50 – 08:35

2. hodina 08:45 – 09:30

velká přestávka

3. hodina 09:45 – 10:30

4. hodina 10:35 – 11:20

5. hodina 11:30 – 12:15

6. hodina 12:25 – 13:10

polední přestávka          

7. hodina 12:50 – 13:35

8. hodina 13:40 – 14:25

Rychlé zprávy

Informace MŠMT k nošení ochranných prostředků

Organizace školního roku 2020/2021

Setkání třídních důvěrníků 19.4.

Třídní schůzky 20.4.

Individuální konzultace 21. a 22.4.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rodiče vítáni

logo

Školský portál PCE

logo

Podpora žáků cizinců

logo

Ronov nad Doubravou

logo

Projekty

Mapa

O škole

Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.