Obsah

Třídní stránky III. třídy Mgr. Irmy Krulišové

Třídní pravidla:

  • Nevyrušujeme, nasloucháme.
  • Hlásíme se.
  • Nezapomínáme
  • Pracujeme potichu.
  • Pomáháme si.
  • Mluví jenom jeden.
  • Zdravíme
  • Udržujeme pořádek.
  • Umíme se omluvit, poprosit, poděkovat.
  • Chodíme pomalu s ohledem na bezpečnost.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Prv M Tv Čj Čj        
Út M1/2 M1/2 Čj Aj Čj        
St M Čj Prv Aj          
Čt Čj M Tv Čj Hv   Vv  
Čj1/2 Čj1/2 Aj M Čj