Obsah

Školní parlament

Školní parlament je orgán, který řeší na škole aktuální problémy týkající se provozu školy, organizace výuky. Zabývá se i vzájemnými vztahy všech zúčastněných. Vymýšlí a pořádá některé celoškolní akce.

Parlament se skládá ze dvou zástupců žáků každé třídy a dvou zástupců z řad pedagogů. Setkání se uskutečňuje 1x za měsíc. Nastolené problémy se řeší s vedením školy, zpětně jsou žáci informováni o řešení situace školním rozhlasem a třídními zástupci.

Zástupci pedagogického sboru Mgr. Dita Jiráková aMgr. Kateřina Andršová

 

 

 

Parlament