Obsah

Novinky

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

#

Divadelní představení

V pátek dne 18. 10. 2019 navštívili žáci 8. a 9. třídy divadelní představení ve Východočeském divadle v Pardubicích nazvané „Zamilovaný Shakespeare“.
Fiktivní příběh vypráví o jednom z nejslavnějších dramatiků všech dob – Williamu Shakespearovi, kterému se nedaří psaní hry na objednávku. Nečekaná láska k Lady Viole vyvolá však gejzír inspirace a navzdory všem překážkám i časové tísni vzniká nesmrtelné dílo Romeo a Julie.
Poměrně dlouhé, ale velmi zdařilé představení naše žáky zaujalo, takže si odvezli z divadla krásný kulturní zážitek.
celý text

ostatní | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Klub mladých diváků

Klub má za sebou první ze tří představení. Ve středu 2. 10. 2019 jsme navštívili Divadlo v Dlouhé a zhlédli představení Nebe – Peklo. Představení bylo pěkné, zobrazovalo dnešní dobu a vztahy. celý text

ostatní | 8. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Školní výlet 3. třídy

Ve čtvrtek 13. června vyrazili žáci třetího ročníku na výlet do Hradce Králové.
Cílem byl zábavný park Tongo, kam se všichni moc těšili. Po příjezdu a příchodu
do areálu se děti nadšeně vrhly na různé atrakce. Užívaly si skluzavky, skákací hrady a trampolíny, prolézačky i jízdu na různých šlapadlech. Vydechly si a odpočinuly až při občerstvení. Po načerpání nových sil vyrazily opět do víru skvělé zábavy. Ani se jim nechtělo odjíždět. Výlet se moc vydařil. Děti se vracely plné nových zážitků a dojmů.
Žáky doprovázeli třídní učitelka Mgr. I. Krulišová a asistent pedagoga Mgr. M. Žitek.
celý text

ostatní | 26. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Pobyt v přírodě

Třída 5. B absolvovala v termínu od 10. – 13. 6. 2019 pobyt v Krkonoších. Za 4 dny jsme přešli velký hřeben v Krkonoších, od Velké Úpy do Špindlerova Mlýna. Každý den jsme se ubytovávali na jiné chatě. Urazili jsme 30 km s převýšením 800 m. Celá výprava byla úspěšná, všichni jsme hřeben přešli ve zdraví a pohodě. Pěkný výkon, gratulujeme. celý text

ostatní | 19. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Návštěva Ekocentra Paleta

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se žáci 7. třídy vypravili do Ekocentra v Chrudimi, kde se zúčastnili programu o mezilidských vztazích – Jeden za všechny, všichni za jednoho. Žáci si zahráli různé hry zaměřené na posílení dobrých vztahů v kolektivu, pochopení výhod spolupráce a pomoc druhým. Celý program se vydařil, všichni byli vzorní a pěkně spolupracovali. celý text

ostatní | 17. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Poznávací přírodovědná soutěž

Na přírodovědném kroužku se 23 žáků 3. - 9. ročníku připravovalo na poznávací přírodovědnou soutěž. V polovině května se konalo školní kolo. Soutěžící měli za úkol poznat 80 -213 druhů rostlin, živočichů, hub, nerostů, hornin a určit chráněné druhy. celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Návštěva Pardubic

V pondělí 20. 5. 2019 děti ze čtvrté třídy a pátých tříd navštívily krajské město Pardubice. První zastavení bylo na významné dominantě města- Zelené bráně. Zde si děti prohlédly výstavu obrazů, vyslechly zajímavé pověsti, které se vztahují k historii Pardubic, a vystoupaly na věž. I přes nepřízeň počasí si užily krásnou vyhlídku. celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Výlet žáků 5. A a 7. Třídy

Ve středu 15. 5. se žáci 5. A. a 7. třídy vydali na výlet do Kutné Hory a na zámek Kačina. Přestože bylo velmi chladné a později i deštivé počasí, zvládli žáci 5. A. program s názvem Brouci, který probíhal v zámeckém parku. Nejdříve si vyzkoušeli venkovní pexeso, poté nasbírali do kelímků s lupou různé druhy brouků a pavouků a zjišťovali o nich zajímavosti na venkovních panelech. celý text

ostatní | 28. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Školní výlet žáků VI. a VIII. třídy

Dne 29. dubna 2019 se žáci VI. a VIII. třídy vydali na školní výlet na zámek Kačina. Kvůli nepřízni počasí byla nutná změna programu, takže místo plánovaných brouků a prohlídky historických památek v Kutné Hoře jsme absolvovali programy „Jak se žilo služebnictvu“ a „ Letem včelím světem“. celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

o malé hastrmance

V pátek 29. 3. 2019 se všichni žáci 1. stupně vlakem vydali do Třemošnice, kde v místním kulturním domě zhlédli krásnou pohádku ,,O malé hastrmance“ zpracovanou třemošnickými ochotníky. Pohádka se líbila dětem i dospělým. celý text

ostatní | 12. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Exkurze ve Všestarech

Dne 26. 3. 2019 navštívili žáci V. A a VI. tř. Archeopark ve Všestarech. První část prohlídky se konala uvnitř areálu. Prohlídka byla doprovázena výkladem, ze kterého jsme se dozvěděli zajímavé informace o depotech, jeskynních malbách, pravěké zvěři, pohřbívání a stravě pravěkých obyvatel. Mohli jsme si prohlédnout oštěpy, kopí, pěstní klín, štíty, sekeru a další pravěké zbraně a nástroje z různých období. celý text

ostatní | 12. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Klub mladých diváků v Praze

Ve čtvrtek 4.4.2019 navštívil Klub mladých diváků své poslední představení v letošním školním roce. Zavítali jsme do Divadla Spejbla a Hurvínka. Představení bylo velice zvláštní, domů jsme odjížděli se smíšenými pocity. celý text

ostatní | 12. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Lyžařský kurz

Letošní lyžařský kurz absolvovali žáci 7. a 8. ročníku. Pobyt se konal v Jánských Lázních v hotelu Astoria. Výcvik probíhal od 16. do 22. 2. 2019 a byl zaměřen na sjezdové lyžování. Kurzu se účastnilo 25 žáků, 15 z nich už mělo s lyžováním zkušenosti, 10 jich začínalo od začátku. Po dvou dnech odděleného výcviku se již sešli na jednom svahu a sjížděli ho společně. Žáci se vzájemně povzbuzovali a pomáhali si. Třetí den již všichni zvládali slalomové oblouky a dokázali zvládnout i jízdu na vlecích. celý text

ostatní | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Klub mladých diváků 1

Klub mladých diváků

V neděli 13. 1. členové Klubu mladého diváka navštívili Národní divadlo a zhlédli činohru s názvem Sen čarovné noci. Všechny zaujalo moderní a netradiční zpracování klasického díla Williama Shakespeara. celý text

ostatní | 12. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Exkurze do Planetária v Praze

Ve čtvrtek 29.11. 2018 se žáci 5. tříd účastnili exkurze do planetária, kde shlédli pořad Vesmír kolem nás. V hodinovém programu si shrnuli učivo o vesmíru.
Ve čtyřhodinové vycházce také poznávali historii hlavního města a události, které přinesla určitá historická doba.
celý text

ostatní | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Chvaletická elektrárna

Dne 15.11. 2018 se 8. a 9. třída společně zúčastnily exkurze ve chvaletické elektrárně. Hned po příjezdu byli žáci seznámeni s funkcí elektrárny, poté se rozdělili na dvě skupiny a vydali se na prohlídku. Na první pohled žáky zaujala 4. nejvyšší stavba v ČR, kterou je nejvyšší komín s výškou 300 metrů. Dozvěděli se také spoustu nových informací. Například jak celá elektrárna funguje, jaká je spotřeba uhlí a další zajímavosti. Prohlídka byla zakončena v rozvodně. Všichni si výlet užili a těší se na další exkurzi. celý text

ostatní | 23. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Anglie 2018

Naše škola pořádala ve dnech 8. – 13. 10. 2018 poznávací zájezd do jižní Anglie s výletem do Londýna. Zájezdu se účastnilo 41 žáků z páté až deváté třídy. Žáci byli ubytováni v anglických rodinách, tedy mimo poznávání nové krajiny byli nuceni komunikovat v anglickém jazyce. Anglicky hovořili při večerech strávených v rodinách, ale i při nakupování v obchodech a ve chvilkách osobního volna. Zájezd byl velice vhodně koncipován, důraz byl dán na poznávání historie, ale i na běžný život současně žijících lidi. Poděkování patří CK B. Dokoupilová, dopravci Lechner, všem pedagogům a žákům naší školy, kteří přispěli ke krásné atmosféře celého zájezdu. celý text

ostatní | 22. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Jak se žilo dříve

V úterý 25. 9. 2018 děti ze čtvrté třídy a pátých tříd vyměnily školní lavice za autobus a vyrazily za výukou na zámek Kačina. Společně se svými průvodkyněmi nahlédly do způsobu života služebnictva v minulých stoletích. celý text

ostatní | 18. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Zážitkový kurz žáků 7. třídy

Ve dnech 20. – 21. září 2018 proběhl v autokempu „U Letadla“ na Seči již tradiční zážitkový kurz, který pořádá pro žáky 7. třídy ZŠ školní metodik prevence a výchovný poradce. Jedná se o dvoudenní kurz s fyzickým a psychickým zatížením. Navazuje na dlouhodobější práci s třídním kolektivem, umožňuje prožitky, které nelze zprostředkovat v rámci běžné výuky. celý text

ostatní | 27. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Čtenářský klub v přírodě

Ve středu 6. 6. 2018 čtenáři ze třetí třídy zakončili svoje celoroční snažení výletem. Také při tomto posledním setkání děti procvičovaly své čtenářské dovednosti. S pomocí odborných textů, rozmístěných podél trasy, žáci získali nové informace o historii našeho města i o krásách okolní přírody. Mezi dětmi panovala dobrá nálada, a tak jsme si užili příjemné odpoledne a ještě zlepšili svoji fyzičku. celý text

ostatní | 13. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Turistický pochod žáků 1. a 2.třídy

Dne 1.června se žáci 1. a 2. třídy vydali na turistický pochod. Nejprve dojeli autobusem
do Licoměřic, odkud byl začátek jejich pochodu. Po krátké úvodní trase čekalo děti překvapení ve formě ovocného občerstvení, které paní učitelky spolu s paní asistentkou připravily z dotačního programu Ovoce do škol – Ochutnávkový koš. celý text

ostatní | 7. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Škola v přírodě

Od úterý 15. 5. do pátku 18. 5. 2018 žáci třetí, čtvrté a šesté třídy vyměnili školní lavice za pobyt v přírodě u řeky Sázavy, v Chřenovicích. Zde pro ně bylo připraveno mnoho sportovních aktivit, do kterých se všichni zapojovali s velkým nadšením. Poznali horolezeckou stěnu, střílení z luku, sjíždění na raftech, paintball ….
I přes nepřízeň počasí si děti přivezly mnoho zážitků.
celý text

ostatní | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Technohrátky na SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi

Dne 28. 3. se naše VIII. třída účastnila akce Technohrátky na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti obchodu a služeb Chrudim. Škola nabízí tyto studijní obory: informační technologie s rozšířenou výukou jazyků, gastronomie a hotelnictví, kuchař - catering, kuchař - číšník, číšník - barman - barista, cukrář, prodavač - aranžér, prodavač - specialista prodeje. celý text

ostatní | 9. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Technohrátky

Dne 7. 3. jsme se zúčastnili akce Technohrátky na Střední průmyslové škole potravinářství a služeb Pardubice, která nabízí tyto studijní obory: pekař, cukrář, číšník, kuchař, prodavač, výživový poradce a analýzu potravin. Na stanovištích, kterými nás provázely studentky zdejší školy, jsme si vyzkoušeli různé aktivity od pečení housek a koláčů po zdobení dortů. Naučili jsme se používat pipety, vyhledat různé druhy škrobů pod mikroskopem, balit krabice a správně prostírat slavnostní stůl. Během programu jsme sbírali body, které nám dopomohly umístit se na desátém místě v soutěži praktických dovedností. Ovšem ve vědomostní soutěži jsme si vedli lépe a obsadili jsme krásné páté místo. Akce se nám líbila, protože jsme se naučili spoustu nových věcí a někoho škola zaujala natolik, že uvažuje o podání přihlášky na tuto školu.
Žáci 8. třídy
celý text

ostatní | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Odpolední lyžování na Hluboké

8. března vyjelo 18 žáků naší školy na odpolední lyžování do lyžařského střediska na Hluboké.
Na upravené sjezdovce strávili dvě hodiny aktivním lyžováním. Sněhové podmínky i počasí se
vydařilo. Nálada všech zúčastněných byla pohodová.
celý text

ostatní | 19. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Klub mladých diváků

V pátek 2.3.2018 členové klubu mladých diváků navštívili Divadlo Brodway a shlédli muzikál s názvem Muž se železnou maskou. V hlavních rolích se představili Helena Vondráčková, Josef Vojtek, Petr Kolář, David Gránský, Václav Vydra a další. Autorem muzikálu je Michal David, který je i autorem hudby. celý text

ostatní | 7. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Lyžařský kurz

Letošní lyžařský kurz absolvovali žáci 7. ročníku a 8 žáků osmé třídy. Pobyt se konal od 10.2.-16.2. v Jánských Lázních. První den se linul v duchu ubytování se a odpolední vycházky městem. Večer žáci získali instrukce k lyžařskému výcviku, byli seznámeni s pravidly FIS.
Druhý a třetí den probíhala již výuka na svazích. Ti zdatnější šli hned na pomu na Košťálku. Začátečníci se postupně seznamovali s lyžařskou technikou na menším kopci. Čtvrtý den už jsme byli všichni spolu. Zvládli jsme jízdu na vlecích, naučili se jízdu v pluhu, pilovali jsme oblouky- které se nám při čtvrtečních závodech náramně hodily.
Večery si děti užívaly dle svého předem připraveného programu. Ať už to byly různé hry či film o carvingu.
celý text

ostatní | 5. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Exkurze do TPCA Kolín

V pondělí 19. 12. 2017 navštívili žáci IX. třídy firmu TPCA Kolín, ve které se vyrábí automobily značky Toyota, Peugeot a Citroen. Po úvodním přivítání a filmu ve školícím středisku, si všichni žáci museli obléknout bezpečnostní přilby, brýle a vesty, a protože jsme se pohybovali ve výrobních halách ve dvou vláčcích, tak také sluchátka, aby mohli v průběhu celé exkurze poslouchat komentáře našich průvodců a informace o jednotlivých provozech. Shlédnout průběh výroby aut od jeho začátku až po kompletní automobil bylo velmi zajímavé a málokdo má tuto příležitost, bohužel se při exkurzi nesmělo fotografovat. Mgr. Marie Kořínková celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výstava betlémů

Žáci třetí a čtvrtých tříd navštívili v pátek 15. 12. 2017 Klášter sester v Hoješíně u Seče, kde byla pro návštěvníky po celý advent uspořádaná výstava betlémů. Děti si prohlédly různorodé betlémy, všech možných velikostí a materiálů, zapůjčených z okolních měst i cizích zemí. Neobvyklým zážitkem bylo pro každého vlastnoruční rozeznění klášterního zvonu. Při příjemném posezení u čaje a cukroví si děti zazpívaly koledy a zhlédly animovaný příběh o narození Ježíška. Všichni si domů odnášeli nejen nové zážitky, ale také malou vánoční upomínku na výstavu. celý text

ostatní | 21. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Ekovýchovný pobyt 5. a 8. třídy v Oucmanicích 11. – 13. 12. 2017

Cestovali jsme vlakem do stanice Brandýs nad Orlicí a odtud jsme pokračovali pěšky do Ekocentra Paleta Oucmanice. Poté jsme si rozdělili pokoje a ubytovali se. Po výborném obědě začala série programů jako např. seznámení, Vánoce, tkaní, stopy v terénu, pečení vánočky, kooperativní hry, výroba svíček a krmítek, krmení zvířat, štípání a řezání dřeva. Během programů jsme si vyzkoušeli plno nových a zajímavých věcí a také jsme utužili kolektiv. Během pobytu jsme si pochutnali na dobrých jídlech, vyrobili si spoustu výrobků a celkově jsme si to užili. Žáci 5. a 8. třídy
celý text

ostatní | 15. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední