Obsah

Novinky

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

#

Exkurze do Planetária v Praze

Ve čtvrtek 29.11. 2018 se žáci 5. tříd účastnili exkurze do planetária, kde shlédli pořad Vesmír kolem nás. V hodinovém programu si shrnuli učivo o vesmíru.
Ve čtyřhodinové vycházce také poznávali historii hlavního města a události, které přinesla určitá historická doba.
celý text

ostatní | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Chvaletická elektrárna

Dne 15.11. 2018 se 8. a 9. třída společně zúčastnily exkurze ve chvaletické elektrárně. Hned po příjezdu byli žáci seznámeni s funkcí elektrárny, poté se rozdělili na dvě skupiny a vydali se na prohlídku. Na první pohled žáky zaujala 4. nejvyšší stavba v ČR, kterou je nejvyšší komín s výškou 300 metrů. Dozvěděli se také spoustu nových informací. Například jak celá elektrárna funguje, jaká je spotřeba uhlí a další zajímavosti. Prohlídka byla zakončena v rozvodně. Všichni si výlet užili a těší se na další exkurzi. celý text

ostatní | 23. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Anglie 2018

Naše škola pořádala ve dnech 8. – 13. 10. 2018 poznávací zájezd do jižní Anglie s výletem do Londýna. Zájezdu se účastnilo 41 žáků z páté až deváté třídy. Žáci byli ubytováni v anglických rodinách, tedy mimo poznávání nové krajiny byli nuceni komunikovat v anglickém jazyce. Anglicky hovořili při večerech strávených v rodinách, ale i při nakupování v obchodech a ve chvilkách osobního volna. Zájezd byl velice vhodně koncipován, důraz byl dán na poznávání historie, ale i na běžný život současně žijících lidi. Poděkování patří CK B. Dokoupilová, dopravci Lechner, všem pedagogům a žákům naší školy, kteří přispěli ke krásné atmosféře celého zájezdu. celý text

ostatní | 22. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Jak se žilo dříve

V úterý 25. 9. 2018 děti ze čtvrté třídy a pátých tříd vyměnily školní lavice za autobus a vyrazily za výukou na zámek Kačina. Společně se svými průvodkyněmi nahlédly do způsobu života služebnictva v minulých stoletích. celý text

ostatní | 18. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Zážitkový kurz žáků 7. třídy

Ve dnech 20. – 21. září 2018 proběhl v autokempu „U Letadla“ na Seči již tradiční zážitkový kurz, který pořádá pro žáky 7. třídy ZŠ školní metodik prevence a výchovný poradce. Jedná se o dvoudenní kurz s fyzickým a psychickým zatížením. Navazuje na dlouhodobější práci s třídním kolektivem, umožňuje prožitky, které nelze zprostředkovat v rámci běžné výuky. celý text

ostatní | 27. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Čtenářský klub v přírodě

Ve středu 6. 6. 2018 čtenáři ze třetí třídy zakončili svoje celoroční snažení výletem. Také při tomto posledním setkání děti procvičovaly své čtenářské dovednosti. S pomocí odborných textů, rozmístěných podél trasy, žáci získali nové informace o historii našeho města i o krásách okolní přírody. Mezi dětmi panovala dobrá nálada, a tak jsme si užili příjemné odpoledne a ještě zlepšili svoji fyzičku. celý text

ostatní | 13. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Turistický pochod žáků 1. a 2.třídy

Dne 1.června se žáci 1. a 2. třídy vydali na turistický pochod. Nejprve dojeli autobusem
do Licoměřic, odkud byl začátek jejich pochodu. Po krátké úvodní trase čekalo děti překvapení ve formě ovocného občerstvení, které paní učitelky spolu s paní asistentkou připravily z dotačního programu Ovoce do škol – Ochutnávkový koš. celý text

ostatní | 7. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Škola v přírodě

Od úterý 15. 5. do pátku 18. 5. 2018 žáci třetí, čtvrté a šesté třídy vyměnili školní lavice za pobyt v přírodě u řeky Sázavy, v Chřenovicích. Zde pro ně bylo připraveno mnoho sportovních aktivit, do kterých se všichni zapojovali s velkým nadšením. Poznali horolezeckou stěnu, střílení z luku, sjíždění na raftech, paintball ….
I přes nepřízeň počasí si děti přivezly mnoho zážitků.
celý text

ostatní | 28. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Technohrátky na SOŠ a SOU obchodu a služeb v Chrudimi

Dne 28. 3. se naše VIII. třída účastnila akce Technohrátky na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti obchodu a služeb Chrudim. Škola nabízí tyto studijní obory: informační technologie s rozšířenou výukou jazyků, gastronomie a hotelnictví, kuchař - catering, kuchař - číšník, číšník - barman - barista, cukrář, prodavač - aranžér, prodavač - specialista prodeje. celý text

ostatní | 9. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Technohrátky

Dne 7. 3. jsme se zúčastnili akce Technohrátky na Střední průmyslové škole potravinářství a služeb Pardubice, která nabízí tyto studijní obory: pekař, cukrář, číšník, kuchař, prodavač, výživový poradce a analýzu potravin. Na stanovištích, kterými nás provázely studentky zdejší školy, jsme si vyzkoušeli různé aktivity od pečení housek a koláčů po zdobení dortů. Naučili jsme se používat pipety, vyhledat různé druhy škrobů pod mikroskopem, balit krabice a správně prostírat slavnostní stůl. Během programu jsme sbírali body, které nám dopomohly umístit se na desátém místě v soutěži praktických dovedností. Ovšem ve vědomostní soutěži jsme si vedli lépe a obsadili jsme krásné páté místo. Akce se nám líbila, protože jsme se naučili spoustu nových věcí a někoho škola zaujala natolik, že uvažuje o podání přihlášky na tuto školu.
Žáci 8. třídy
celý text

ostatní | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Odpolední lyžování na Hluboké

8. března vyjelo 18 žáků naší školy na odpolední lyžování do lyžařského střediska na Hluboké.
Na upravené sjezdovce strávili dvě hodiny aktivním lyžováním. Sněhové podmínky i počasí se
vydařilo. Nálada všech zúčastněných byla pohodová.
celý text

ostatní | 19. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Klub mladých diváků

V pátek 2.3.2018 členové klubu mladých diváků navštívili Divadlo Brodway a shlédli muzikál s názvem Muž se železnou maskou. V hlavních rolích se představili Helena Vondráčková, Josef Vojtek, Petr Kolář, David Gránský, Václav Vydra a další. Autorem muzikálu je Michal David, který je i autorem hudby. celý text

ostatní | 7. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Lyžařský kurz

Letošní lyžařský kurz absolvovali žáci 7. ročníku a 8 žáků osmé třídy. Pobyt se konal od 10.2.-16.2. v Jánských Lázních. První den se linul v duchu ubytování se a odpolední vycházky městem. Večer žáci získali instrukce k lyžařskému výcviku, byli seznámeni s pravidly FIS.
Druhý a třetí den probíhala již výuka na svazích. Ti zdatnější šli hned na pomu na Košťálku. Začátečníci se postupně seznamovali s lyžařskou technikou na menším kopci. Čtvrtý den už jsme byli všichni spolu. Zvládli jsme jízdu na vlecích, naučili se jízdu v pluhu, pilovali jsme oblouky- které se nám při čtvrtečních závodech náramně hodily.
Večery si děti užívaly dle svého předem připraveného programu. Ať už to byly různé hry či film o carvingu.
celý text

ostatní | 5. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Exkurze do TPCA Kolín

V pondělí 19. 12. 2017 navštívili žáci IX. třídy firmu TPCA Kolín, ve které se vyrábí automobily značky Toyota, Peugeot a Citroen. Po úvodním přivítání a filmu ve školícím středisku, si všichni žáci museli obléknout bezpečnostní přilby, brýle a vesty, a protože jsme se pohybovali ve výrobních halách ve dvou vláčcích, tak také sluchátka, aby mohli v průběhu celé exkurze poslouchat komentáře našich průvodců a informace o jednotlivých provozech. Shlédnout průběh výroby aut od jeho začátku až po kompletní automobil bylo velmi zajímavé a málokdo má tuto příležitost, bohužel se při exkurzi nesmělo fotografovat. Mgr. Marie Kořínková celý text

ostatní | 8. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výstava betlémů

Žáci třetí a čtvrtých tříd navštívili v pátek 15. 12. 2017 Klášter sester v Hoješíně u Seče, kde byla pro návštěvníky po celý advent uspořádaná výstava betlémů. Děti si prohlédly různorodé betlémy, všech možných velikostí a materiálů, zapůjčených z okolních měst i cizích zemí. Neobvyklým zážitkem bylo pro každého vlastnoruční rozeznění klášterního zvonu. Při příjemném posezení u čaje a cukroví si děti zazpívaly koledy a zhlédly animovaný příběh o narození Ježíška. Všichni si domů odnášeli nejen nové zážitky, ale také malou vánoční upomínku na výstavu. celý text

ostatní | 21. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Ekovýchovný pobyt 5. a 8. třídy v Oucmanicích 11. – 13. 12. 2017

Cestovali jsme vlakem do stanice Brandýs nad Orlicí a odtud jsme pokračovali pěšky do Ekocentra Paleta Oucmanice. Poté jsme si rozdělili pokoje a ubytovali se. Po výborném obědě začala série programů jako např. seznámení, Vánoce, tkaní, stopy v terénu, pečení vánočky, kooperativní hry, výroba svíček a krmítek, krmení zvířat, štípání a řezání dřeva. Během programů jsme si vyzkoušeli plno nových a zajímavých věcí a také jsme utužili kolektiv. Během pobytu jsme si pochutnali na dobrých jídlech, vyrobili si spoustu výrobků a celkově jsme si to užili. Žáci 5. a 8. třídy
celý text

ostatní | 15. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

The Action New Generation

Téma: Bezpečnost silničního provozu

Dne 23. listopadu 2017 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili v Divadle K. Pippicha v Chrudimi netradičního představení. Jednalo se spíše o koláž složenou z moderní diskotékové hudby, videosnímků, výrazového tance a vyprávění skutečných příběhů těmi, kteří je prožili. Téma, které tyto části propojovalo, se týkalo bezpečnosti silničního provozu a reálných dopadů dopravních nehod. Policista, hasič, zdravotnický záchranář a vozíčkář otevřeně mluvili o trvalé invaliditě a mnohdy i smrti mladých lidí, kteří přecenili své schopnosti nebo se chovali nezodpovědně.
celý text

ostatní | 30. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Cesta do pravěku

Ne, to není název známého filmu, ale tématické zaměření výletu VI. třídy. Ve středu 22. listopadu se totiž žáci VI. ročníku v doprovodu pana učitele Havránka a paní asistentky Karlíkové vydali do archeoparku Všestary upevnit právě probírané dějepisné učivo a vyzkoušet různé techniky práce pravěkých lidí. celý text

ostatní | 28. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Bylinky a Africká vesnice

Dne 16. 10. 2017 se žáci 5. a 8. třídy vypravili do Pardubic do Ekocentra Paleta. Páťáci absolvovali program Bylinky. Ochutnávali nálev z několika běžných léčivých bylin, rostliny poznávali a dozvěděli se, k čemu se používají. Zkusili si namíchat vlastní čajovou směs a dát jí originální název. Nakonec si vyrobili jednoduché bylinkové mýdlo. Osmáci si zvolili program Africká vesnice. celý text

ostatní | 20. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Technohrátky na Odborném Učilišti Chroustovice

27. 9. 2017 se 13 žáků 8. a 9. třídy naší školy účastnilo projektu s názvem Technohrátky, do kterého se se jako v pořadí 25. střední odborná škola v Pardubickém kraji zapojilo Odborné učiliště Chroustovice. Návštěvu učiliště si nenechalo ujít 121 žáků z deseti základních škol Pardubického kraje. Odborné učiliště sídlí přímo v chroustovickém zámku, a tak celý areál symbolicky zaplnily zajímavé řemeslné aktivity představující účastníkům většinu ze sedmnácti vyučovaných oborů. celý text

ostatní | 6. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Tematický pobyt „PRUHOVANÁ PLAVBA“ - 1

Tematický pobyt „PRUHOVANÁ PLAVBA“

V týdnu od 5. 6. do 9. 6. 2017 žáci 2. a 3. třídy vyrazili do Trhové Kamenice, kde společně strávili týden na čerstvém vzduchu. Celých pět dní se neslo v duchu námořní plavby, při které nechyběly sportovní aktivity, výlety do okolí, táborák ani diskotéka. Pro odpolední činnosti byly děti rozděleny do třech družstev. Hned první úkol (vytvoření erbu, názvu a prezentace svojí skupiny) ronovské děti úspěšně splnily i v nelehké konkurenci starších dětí z Hradce Králové, ubytovaných také v RZ Sluníčko. celý text

ostatní | 11. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Prvňáčci z I. A se ve čtvrtek 22. 6. 2017 vypravili na školní výlet do Žlebů - 1

Prvňáčci z I. A se ve čtvrtek 22. 6. 2017 vypravili na školní výlet do Žlebů

Počasí nám přálo (až moc). Pohráli jsme si v zámeckém parku. Cílem našeho výletu byla mini obůrka se zvířátky. Tam se nám moc líbilo, hlavně program s dravci a krmení bílých jelenů. Po nákupu občerstvení jsme se vyřádili na dětském hřišti a příjemně unavení jsme se vrátili vláčkem do Ronova. žáci I. A a paní uč. Průšová celý text

ostatní | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Den tvořivosti na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora - 1

Den tvořivosti na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 se žáci 8. třídy účastnili na SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora akce s názvem Den tvořivosti. Po krátkém přivítání v jídelně školy se žáci rozdělili na dvě skupiny. Dívky si měli možnost prohlédnout kadeřnický a kosmetický salón. Během dopoledne si vyzkoušely, jak se vytváří účes s pomocí žehličky na vlasy a kónické kulmy, staly se modely pro různé druhy copů a v kosmetickém salónu si mohli nechat upravit obličej i nehty. Chlapci si vyzkoušeli pájení drátů, nahazování zdiva, pilování a prohlédli si i školní posilovnu. celý text

ostatní | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Výlet do Slatiňan pro nejlepší sběrače víček - 1

Výlet do Slatiňan pro nejlepší sběrače víček

Čtyřicet žáků, kteří v průběhu školního roku nasbírali nejvíce víček, na podporu Míši Teresky postiženého dětskou mozkovou obrnou, navštívilo v pátek 23. 6. 2017 za odměnu zámek a rozhlednu ve Slatiňanech. Po prohlídce zámku, jehož posledními vlastníky byli Auerspergové, kteří patřili k nejstarším, nejurozenějším a nejbohatším šlechtickým rodům v celé habsburské monarchii, jsme si prošli zámecký park a vydali se na Kočičí hrádek. Tam si žáci mohli vyzkoušet pocit, který zažívali středověcí rytíři, když dobývali hrad, ztečí vzali hradby a z věže zachránili princeznu. celý text

ostatní | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Poslední výlet 9.třídy 2017 - 1

Poslední výlet 9.třídy 2017

Dne 29.-31.5 2017 jsme se vypravili na náš poslední třídní výlet. V pondělí ráno jsme se sešli na nádraží v Ronově odkud jsme společne s naší třídou, p.uč. Trnkouvou a p.uč.Havránkem odjeli do Třemošnice. Tam jsme vystoupili a šli 15 km cestu přes Kraskov, Počátky a Seč. Cestou jsme navštívili zříceninu hradu Oheb a krásnu přírodu kolem Seče a okolí. Po dlouhé a namáhavé cestě lesy a loukami jsme odpoledne dorazili na místo, kde jsme byli ubytovaní v Yachtclubu Pardubice. Zbytek odpoledne jsme si společně užívali, koupali se v přehradě a taky jsme navštívili bazén na Jezerce. Druhý den jsme se vydali na 8 km cestu k známému místu jménem Pilka, kde jsme si smočili nohy v průzračném potoku a odpočinuli po dlouhé a namáhavé cestě lesem. celý text

ostatní | 9. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Školní výlet šesté a sedmé třídy - 1

Školní výlet šesté a sedmé třídy

Letošní školní výlet jsme prožili v Šiklově mlýně. Nejdříve jsme navštívili strašidelný zámek Draxmoor, kde nás přivítali úvodním filmem ve 3D. Poté děti procházely třemi patry strašidelného zámku se strašidelně – fantastickou expozicí. Následně jsme zamířili do Šiklova mlýna. Obě třídy u vstupu dostaly záznamovou kartičku na kvíz, který byl pro ně cestou do westernového městečka připraven. V areálu jsme nejprve navštívili indiánskou vesnici, kde se děti dozvěděly informace o indiánech a o jejich způsobu života. Potom měly čas si prohlédnout městečko a vyzkoušet si spoustu zábavných činností jako střelba z luku, jízda na elektrickém býkovi a další. Vše bylo zakončeno divadelním představením. Počasí nám přálo a všichni jsme strávili příjemný den. celý text

ostatní | 5. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Technohrátky na Střední škole zemědělské v Chrudimi - 1

Technohrátky na Střední škole zemědělské v Chrudimi

Ve středu 10. 5. se žáci 8. třídy při akci Technohrátky seznamovali s možností studia na Střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole v Chrudimi. Akce se zúčastnila celá řada krajských politiků, město Chrudim zastupoval starosta Petr Řezníček. Akce se účastnilo 149 žáků z deseti základních škol Chrudimska, Pardubicka i Svitavska. Organizátoři přichystali pro žáky řadu stanovišť s velmi zajímavým zaměřením. Největší ohlas mělo dojení makety krávy, při kterém měli žáci na 9 maketách v časovém limitu nadojit potřebné množství vody. Na tomto stanovišti patřili naši žáci společně se žáky z Kameniček k nejlepším. Také na stanovišti v chemické laboratoři, kde měli žáci určovat kationty, získala naše družstva maximální počet bodů. celý text

ostatní | 16. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Zážitkový pobyt čtvrťáků a páťáků - 1

Zážitkový pobyt čtvrťáků a páťáků

Od 2.5. – 5.5. 2017 se 44 žáků vypravilo na zážitkový pobyt do Žďárského Potoka v CHKO Jeseníky. Společnost I-Stan pro ně přichystala outdoorový program v zařízení Relaxa. Ve třech dnech si žáci vyzkoušeli několik netradičních adrenalinových aktivit, týmových her a užili si i bohatý večerní program. Vyzkoušeli si své síly ve vysokolanovém centru, svoji šikovnost na bungee – trampolíně, obratnost v armygame aréně, přesnost při lukostřelbě, odpočinek v bazénu, sílu v bungee – runningu a odvahu na vysoké horolezecké stěně. V době osobního volna jim bylo k dispozici unikátní dětské hřiště Outdoor Point. Svou fyzickou zdatnost si žáci ověřili i během cesty, kterou absolvovali s baťohem na zádech a 5 přestupy. celý text

ostatní | 12. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
DEN ZEMĚ - 1

DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 20. 4. se žáci 6. třídy zúčastnili oslav Dne Země v Prachovicích. Po příjezdu jsme se shromáždili ve velkém sále školicího střediska. Úvodní slovo přednesl ředitel cementárny Karol Czubara a vedoucí pardubického Ekocentra Paleta pan Bureš. Poté jsme se vyfotili s ostatními žáky z okolních škol a přesunuli na jednotlivá stanoviště. Během celého dne byly pro žáky připraveny různé ekologické soutěže a exkurze cementárny a ecowasteenergy. Žáci poznávali rostliny našeho regionu a také sázeli keř svídu. Další aktivity byly zaměřeny na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. Nechyběly ani tvořivé dílny, kde si žáci vyrobili svíčky, papír a utkali si náramek. celý text

ostatní | 26. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Hasiči - 1

Hasiči

Ve čtvrtek 30. 3. 2017 žáci prvních a druhé třídy navštívili Sbor místních hasičů. Prohlédli si hasičskou zbrojnici, hasící techniku a výstroj a dozvěděli se podrobnosti o práci hasičů. V rámci programu ,,Ochrana člověka za mimořádných událostí“ děti také zhlédly instruktážní film, kde byly navozeny reálné situace (požár, varovné signály, dopravní nehoda, evakuace…) a jejich řešení. Hlavními aktéry tohoto filmu byly děti podobného věku, což bylo pro naše žáky velice působivé a přínosné. Nedílnou součástí programu OČMU je i zdravověda, s kterou se děti seznamují v průběhu školního roku v jednotlivých předmětech. celý text

ostatní | 7. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední