Obsah

Novinky

eTwinning

Zprávy

#

Spolupráce se slovenskou školou

I ve školním roce 2016/2017 jsme spolupracovali se slovenskou základní školou. Jeden z úkolů byl popsat v anglickém jazyce svou školu a následně svůj popis školy měli žáci zaslat do partnerské školy. Žáci partnerské školy si popis přeložili a snažili se podle něj si školu představit a svou představu namalovat. Jak to dopadlo, se můžete podívat sami. celý text

ostatní | 9. 11. 2017 | Autor:
eTwinning

Nová spolupráce se slovenskou školou

17. 04. 2015
V rámci programu eTwinning jsme navázali kontakt se Základní školou Slobodného slovenského vysielača v Bánské Bystrici. Spolupracujeme s žáky 6. třídy a s jejich p. uč. Katarínou Števčinovou.

Z naší strany se do projektu zapojila jedna skupina žáků ze 6. třídy a pár žáku ze 7. třídy. celý text

eTwinning | 17. 4. 2015 | Autor:
eTwinning

SEEKING SPEAKING OPPORTUNITIES

30. 04. 2014

I letošní školní rok se naše škola účastní e-Twinningového projektu. Žáci čtvrtého až šestého ročníku spolupracují s dětmi z polské základní školy Zespół Szkół Publicznych w Złotokłosie. Společně budou komunikovat přes audio a video konference, chat, e-mail. Pomocí e-Twinningového rozhraní Twinspace budou pracovat na různých úkolech podle předem stanovených a naplánovaných témat. Žáci budou rozvíjet jazykové dovednosti jak mluveného, tak psaného projevu a blíže se seznámí s kulturou, zvyky a jazykem naší partnerské školy v Polsku. celý text

eTwinning | 30. 4. 2014 | Autor:
European Quality Label

Zpráva z konference v Berlíně

18. 11. 2013

Feeding the animals for winter

!! Projetky, které postoupily do dalšího hodnocení soutěže o Evropské ceny eTwinning 2012 !! celý text

eTwinning | 18. 11. 2013 | Autor:
Plakát vytvořila K. Pazderková, 8. třída

Music Activities

18. 11. 2013

Proč je hudba důležitá pro nás? Jaký druh hudby rádi posloucháme? Jak můžeme zvýšit zájem o hudbu? Jaký by byl náš život bez hudby? Která populární hudba je v našem regionu, městě a zemi? A spousta dalších otázek, které nám pomůže rozluštit nový e-Twinningový projekt: MUSIC ACTIVITIES. Který volně navazuje na předchozí, velmi úspěšný projekt ALL ABOUT PETS. celý text

eTwinning | 18. 11. 2013 | Autor:

ALL ABOUT PETS

18. 11. 2013

Ve školním roce 2010/2011 se žáci naší školy, hlavně pak 6. třídy zapojili do eTwinningu, mezinárodní spolupráce škol na dálku.

Náš projekt se jmenuje All about pets (Vše o domácích zvířecích mazlíčcích), jeho cílem je sdílet, proč jsou zvířátka důležitá pro děti – jak z hlediska morálního, tak i citového, a uvědomit si zodpovědnost, kterou za ně máme. Pracujeme podle předem dohodnutéhokalendáře aktivit, komunikujeme přes internet, učíme se pracovat s počítačem a hlavně se zdokonalujeme v angličtině. celý text

eTwinning | 18. 11. 2013 | Autor: