Obsah

Iva Trnková – EKOUČITEL roku 2013/2014

Typ: ostatní
Iva Trnková – EKOUČITEL roku 2013/2014 - 1Ronovská škola je dlouhodobě zaměřená na environmentální výchovu, což znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím.
Koordinátorkou environmentální výchovy v naší škole je paní učitelka Iva Trnková. Každoročně vytváří ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sjednocující plán pro EVVO, který je rozpracovaný do čtyř tematických oblastí pro jednotlivé třídy.
EVVO se však realizuje mimo jiné i v zájmové a mimoškolní činnosti žáků formou různých krajských i celostátních soutěží, do kterých se naši žáci pod vedením paní učitelky zapojují a dosahují vynikajících výsledků.

Jednou z nejvýznamnějších akcí je krajská soutěž Zelený ParDoubek. Jedná se o naprosto ojedinělou soutěž v ČR, která se koná ve dvouletém intervalu. Oceňuje nejlepší školy Pardubického kraje, které se věnují ekologické výchově žáků.

Naše škola získala v pedagogické části v kategorii základních a středních škol Pardubického kraje 1. místo a navíc 2. místo mezi všemi 57 zapojenými školami od škol mateřských až po školy střední. Obhájila tak titul EKOLOGICKÉ ŠKOLY 1. STUPNĚ. Stupeň 1 je určen školám, které mění své okolí a svět, výsledky jejich práce mají kladný dopad na přírodu, město, uplatňují principy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň ekologické výchovy žáků a aktivní vzdělávání pedagogů.

Paní učitelka Iva Trnková svou všestrannou prací a svým přístupem k přírodě dává žákům pozitivní příklad a umí je pro ekologii nadchnout.

Za svoji mimořádnou aktivitu v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty jí byl v rámci projektu Recyklohraní udělen titul EKOUČITEL ROKU 2013/2014.

Paní učitelce gratulujeme k tomuto ocenění a přejeme jí mnoho zdaru v její další práci.

Vedení ZŠ Ronov nad Doubravou


Vytvořeno: 21. 8. 2014
Poslední aktualizace: 15. 8. 2017 13:07
Autor: Správce Webu