Obsah

Novinky

Enviromentální výchova

Zprávy

první
ze 2
další poslední

Dýňová výzva - 1

Dýňová výzva

Sedmáci si letos s dýněmi opravdu vyhráli. Kromě dýňových výtvorů na Halloween malovali dýňové zátiší a vařili dýňovou polévku. celý text

ostatní | 31. 10. 2014 | Autor: Správce Webu
Zelený ParDoubek 2014 - 1

Zelený ParDoubek 2014

V loňském školním roce jsme se již pošesté úspěšně zapojili do krajské soutěže Zelený ParDoubek. Jedná se o naprosto ojedinělou soutěž v ČR, která se koná ve dvouletém intervalu. Oceňuje nejlepší školy Pardubického kraje, které se věnují ekologické výchově žáků. Soutěžní práce zahrnovala soupis veškerých ekologických aktivit a ekologického provozu školy za rok 2013. Vyhodnocení této soutěže proběhlo 21. 10. 2014 na krajské konferenci EVVO v Pardubicích. Naše škola získala 2. místo mezi všemi 63 zapojenými školami Pardubického kraje od škol mateřských až po školy střední. Obhájila tak titul EKOLOGICKÉ ŠKOLY 1. STUPNĚ. Stupeň 1 je určen školám a zařízením, které mění své okolí a svět, výsledky jejich práce mají kladný dopad na přírodu a město, uplatňují principy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň ekologické výchovy žáků a aktivní vzdělávání pedagogů.
Iva Trnková celý text

ostatní | 30. 10. 2014 | Autor: Správce Webu
Sběr papíru - 1

Sběr papíru

V letošním školním roce jsme nasbírali 3 580 kg papíru a na účet SRPDŠ přibylo tak 6 860 Kč. Tato částka bude věnována na pokrytí ekologických aktivit školy. Děkujeme všem, kteří se do sběru papíru zapojili. celý text

ostatní | 30. 10. 2014 | Autor: Správce Webu
Bramborová baterie - 1

Bramborová baterie

Bramborová baterie celý text

ostatní | 13. 10. 2014 | Autor: Správce Webu
papír

Sběr starého papíru 29. 9. – 3. 10.

Pondělí 13:00 – 15:00
Úterý 11:30 – 12:15, 13:45 – 15:00
Středa 10:45 – 11:15
Čtvrtek 12:30 – 13:00
Pátek 11:30 – 12:15
Svázaný papír (zvlášť novinový a kartonový) odevzdejte do školního dvora ke garáži. Můžete i ráno a během dopoledne. Sběr nahlaste třídnímu učiteli. celý text

ostatní | 22. 9. 2014 | Autor: Správce Webu
Iva Trnková – EKOUČITEL roku 2013/2014 - 1

Iva Trnková – EKOUČITEL roku 2013/2014

Ronovská škola je dlouhodobě zaměřená na environmentální výchovu, což znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím.
Koordinátorkou environmentální výchovy v naší škole je paní učitelka Iva Trnková. Každoročně vytváří ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sjednocující plán pro EVVO, který je rozpracovaný do čtyř tematických oblastí pro jednotlivé třídy.
EVVO se však realizuje mimo jiné i v zájmové a mimoškolní činnosti žáků formou různých krajských i celostátních soutěží, do kterých se naši žáci pod vedením paní učitelky zapojují a dosahují vynikajících výsledků. celý text

ostatní | 21. 8. 2014 | Autor: Správce Webu
Den Země v Holcimu Prachovice - 1

Den Země v Holcimu Prachovice

Žáci 6. tř. se 24. 4. zúčastnili u příležitosti Dne Země velmi pěkné ekologické akce, kterou pořádal HOLCIM Prachovice. Děti si vyzkoušely aktivity zaměřené na třídění a recyklaci odpadu, na obnovitelné zdroje energie, zdobily květináče a sely si do nich semena květin, zasadily si strom, poznávaly bylinky a podle stop různé druhy zvěře. Dále byli žáci seznámeni formou exkurze a odborného výkladu s ekologickým provozem cementárny. Akce se zdařila a nám všem se velmi líbila.
Iva Trnková celý text

ostatní | 6. 5. 2014 | Autor: Správce Webu
sberny dvur

Práce žáků: Sběrný dvůr v Ronově nad Doubravou

d) Rozměry sběrného dvora celý text

ostatní | 13. 11. 2013 | Autor: Správce Webu

Velká podzimní soutěž ve sběru elektrozařízení

Společnost Asekol navyšuje v době od 1. 9. do 30. 11. 2011 body za sběr elektrozařízení na dvojnásobek! Za 1 kg drobného elektra získáte v tomto období místo stávajících tří tedy 6 bodů. Ostatní elektrozařízení, do kterého spadají také tiskárny, kopírky a faxy, bude hodnoceno rovněž místo 3 nyní 6 body za 1 kg. Za PC
monitory a TV obrazovky získá vaše škola nyní 2 body za 1 kg! Bez bodového hodnocení zůstává „velká bílá elektronika“ (ledničky, mrazáky, pračky, myčky, trouby…), kterou ale může vaše škola sbírat, navýšit si tak množství odevzdaných kg a tím také šanci na zajímavou výhru v regionálním či celorepublikovém kole! celý text

ostatní | 13. 11. 2013 | Autor: Správce Webu
hnzdnpodporavelm

Recyklohraní

Mezi naše nejzdařilejší práce patřil návrh titulní stranu časopisu Zpětný odběr na téma ,, Učíme se recyklovat naše elektronické kamarády“. Úkolu se zúčastnilo celkem 494 škol a vítězný obrázek, který zdobí titulní stranu časopisu, patří právě naší škole. Autory zdařilé ilustrace, kterou vidíte na úvodní stránce školy jsou Tomáš Procházka a Josef Dolejš ze 7.tř. Úkoly Sešlápni, ušetříš a Recyklace papíru získaly maximální bodové ohodnocení. celý text

ostatní | 13. 11. 2013 | Autor: Správce Webu
Podzimní výšlap žáků 5.tř. podél Doubravy - 1

Podzimní výšlap žáků 5.tř. podél Doubravy

Podzimní výšlap žáků 5.tř. podél Doubravy celý text

ostatní | 13. 11. 2013 | Autor: Správce Webu
Sběr papíru - 1

Sběr papíru

Sběr papíru celý text

ostatní | 13. 11. 2013 | Autor: Správce Webu
diplom

Dokončení přírodní učebny

Cílem tohoto projektu je vybudovat v přírodní učebně odpovídající chodníky, zplanýrovat a osadit zbývající neudržovanou část a opravit opěrné zídky pod záhony. Realizovat jej budeme v jarních měsících příštího roku s dokončením v červnu 2013. celý text

ostatní | 13. 11. 2013 | Autor: Správce Webu
Podzimní vycházka 3. třída - 1

Podzimní vycházka 3. třída

Podzimní vycházka 3. třída celý text

ostatní | 13. 11. 2013 | Autor: Správce Webu

Zelený ParDoubek 2012

V loňském školním roce jsme se již popáté úspěšně zapojili do krajské soutěže Zelený ParDoubek. Jedná se o naprosto ojedinělou soutěž v ČR,kteráse koná ve dvouletém intervalu.Oceňuje nejlepší školy Pardubického kraje, které se věnují ekologické výchově žáků.Soutěžní práce zahrnovala soupis veškerých ekologických aktivit a ekologického provozu školy za rok 2011. Vyhodnocení této soutěže proběhlo 20. 11. 2012 na krajské konferenci EVVO v Pardubicích. Naše škola získala v pedagogické části v kategorii základních a středních škol Pardubického kraje1. místo a navíc 2. místo mezi všemi 57 zapojenými školami od škol mateřských až po školy střední. Obhájila tak titul EKOLOGICKÉ ŠKOLY 1. STUPNĚ. Stupeň 1 je určen školám, které mění své okolí a svět, výsledky jejich práce mají kladný dopad na přírodu, město, uplatňují principy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň ekologické výchovy žáků a aktivní vzdělávání pedagogů. celý text

ostatní | 13. 11. 2013 | Autor: Správce Webu
první
ze 2
další poslední