Obsah

Návštěva Ekocentra Paleta Chrudim a beseda se starostou ing. Marcelem Lesákem

Typ: ostatní
V úterý 28. 1. odjeli žáci 6. A. do Chrudimi na akci s názvem „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Po úvodním milém přivítání paní lektorkou Lídou začal program tím, že každý z nás měl ostatní pobavit předvedením legrační grimasy. Tak snadný úkol, a přesto byl pro některé zpočátku téměř nepřekonatelný. Nakonec všichni dokázali odhodit ostych či obavu z toho, že se zesměšní, a úkol splnili.

Při dalších aktivitách už zavládla poněkud uvolněnější nálada, a tak i přechod přes pomyslnou lávku nad propastí s nutností vyměnit si mezi dívkami a chlapci místo byl nakonec zvládnut. Úkolem celého programu bylo naučit se spolupracovat, vzájemně si pomáhat, porozumět tomu, co si myslí nebo přejí ostatní, a vzájemně se respektovat. Po návštěvě Ekocentra nás očekávala Chrudim se svými pamětihodnostmi a dalšími zajímavostmi. Úkolem žáků bylo rozdělit se do skupin a pokusit se jakýmkoliv způsobem zjistit a poté doplnit do pracovního listu to nejdůležitější o našem okresním městě. Nebylo to zrovna snadné, ale většina žáků si počínala odvážně.

            O týden později, 4. 2., přivítal naši třídu pan starosta Ronova n. D. ing. Marcel Lesák. Protože se v občanské výchově učíme o naší vlasti a úkolech zastupitelstva, povídali jsme si především o tom, jak funguje demokratické zřízení naší republiky a obecní rada, ale také o tom, jaké jsou úkoly pro zastupitelstvo naší obce v nejbližším období. Pana starostu zajímaly také názory žáků na to, co by se dalo v naší obci zlepšit a jakým způsobem by chtěli trávit svůj volný čas. Setkání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a chtěli bychom panu starostovi poděkovat za čas, který nám věnoval.

            Cílem obou akcí bylo propojení výuky občanské výchovy s praktickým životem.

                       

                                                                                                          Mgr. Marie Kořínková


Vytvořeno: 18. 2. 2020
Poslední aktualizace: 18. 2. 2020 10:02
Autor: Správce Webu