Obsah

Novinky

Zprávy

první předchozí
ze 8
poslední

#

Slavnostní vyřazování žáků 9. třídy

Vyřazování žáků 9. třídy se na ronovské škole uskutečnilo dne 28. 6. 2018. Bohužel nám počasí nepřálo, a tak se akce musela přesunout do nové, krásné tělocvičny. Slavnostní atmosféru umocnily neopakovatelným způsobem krásné šaty dívek, které se v nich okamžitě staly dámami a většinou tmavé obleky chlapců, z nichž mnozí vypadali „jak vystřižení z módního časopisu“. Celá akce byla prodchnuta příjemným vzpomínáním, ale hlavně spoustou poděkování všem, kteří si to za 9. let školní docházky zasloužili. celý text

ostatní | 27. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Školní slavnost 2018

V úterý 26. června v odpoledních hodinách se ze zahrady naší školy linuly překrásné tóny houslí, zvuky kláves, zpěvné dětské hlasy a občasný bouřlivý potlesk. Na školní slavnosti zde byli představeni žáci, kteří se ve školním roce 2017/2018 zúčastnili mnoha soutěží v různých oborech a získali přední umístění v okresních, krajských, zemských i celostátních kolech, v jednom případě se jednalo dokonce o soutěž mezinárodní. celý text

ostatní | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Prevence 1

Prevence

Poslední akcí v letošním školním roce v oblasti primární prevence byla beseda žáků 9. třídy s MUDr. Provazníkovou. Tématem byla sexuální výchova se zaměřením na pohlavně přenosné choroby. Paní doktorka zaujala nejen svými odbornými znalostmi, ale i citlivým
přístupem k žákům. Ti s ní vhodným způsobem komunikovali, dotazovali se, ale i uměli odpovědět na její otázky. Beseda tedy splnila naše očekávání.
celý text

ostatní | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Ovoce, zelenina a mléko do škol

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Od letošního školního roku dostávají všichni žáci zdarma různé druhy ovoce, zeleniny a neochucené mléko.
Součástí tohoto projektu jsou od 1. 8. 2014 na základě Nařízení vlády č. 478/2009 Sb. v platném znění i Doprovodná opatření. Firma, která nám ovoce a zeleninu pravidelně dodává, upřednostnila Doprovodná opatření formou ochutnávkových košů ovoce a zeleniny, které jsme objednali společně se vzdělávacím materiálem.
celý text

ostatní | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Beseda se spisovatelkou

Žáci druhého ročníku se v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti zúčastnili besedy
se spisovatelkou dětských knih paní Jitkou Vítovou. Ta dětem nejen představila knihy, které sama napsala, ale vyprávěla jim i o výrobě knih, což je velmi zaujalo.
Nejvíce se dětem líbilo předčítání ukázek a ilustrace v knihách. Děti si mohly samy knihy prohlédnout, ptát se na věci, které je zajímají či si dokonce knihy zakoupit, což některé děti i udělaly. Beseda se dětem líbila.
tř. uč. Irma Krulišová
celý text

ostatní | 7. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Sběr plastových kelímků

Na začátku školního roku vždy vyhlašujeme SOUTĚŽ VE SBĚRU PLASTOVÝCH KELÍMKŮ. Žáci si kelímky shromažďují po celý rok doma a u příležitosti Dne Země je přinesou do školy. Množství kelímků každý rok přibývá, takže třídění těchto plastových obalů se díky této akci rozšířilo do povědomí široké veřejnosti. Letos jich bylo téměř 195 000 kusů a vážily 1168 kg. celý text

ostatní | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Víčka pomáhají v letošním školním roce podruhé

Pro víčka, která pomáhají rodičům Míši Terezky hradit nákladnou rehabilitační péči, si tentokráte přijela Míšova maminka spolu s Míšou v posledním dubnovém týdnu dokonce dvakrát, protože se jí 30 pytlů, které naši žáci nasbírali od října, do jednoho auta nevešlo. Míša teď navštěvuje každý týden rehabilitační centrum v Kutné Hoře, má tedy naši školu při cestě a proto přijel s maminkou. Při nakládání auta pomáhali kromě pana školníka opět žáci 9. třídy. celý text

ostatní | 24. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Sběr papíru

V letošním školním roce se nám podařilo nashromáždit 4 660 kg papíru a utržili jsme za něj 5 870 Kč. Tento výdělek bude převeden na účet SRPDŠ a bude využit na akce pro žáky. Všem sběračům moc děkujeme. celý text

ostatní | 24. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Dílnička

Ve čtvrtek 19. 4. 2018 se 5 tříd z 1. stupně zúčastnilo výtvarně – pracovní dílny ,,Hoblinka“. Dílna byla zaměřena na práci se dřevem s použitím rozličných druhů nářadí a rozvoj zručnosti žáků. celý text

ostatní | 26. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Ruční výroba papíru

Třeťáci si v rámci hodin českého jazyka a pracovních činností zkusili vyrobit vlastní arch papíru. Nejdříve si podle obrázkové osnovy sestavili pracovní postup a pak se společně pustili do práce. Na svůj výtvor si na závěr každý zapsal svoje jméno. celý text

ostatní | 26. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Zápis dětí do 1. ročníku

Dne 6. dubna 2018 se konal na naší škole zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školního rok 2018/2019.
Děti si při motivační části zápisu popovídaly s paními učitelkami, předvedly jim, co už před nástupem do školy umí, zahrály si různé hry. Za svoje snažení byly odměněny Pamětním listem a drobnými upomínkovými předměty vyrobenými žáky školy. Pobyt ve škole jim zpříjemňovali žáci 9. třídy, kteří je doprovázeli ve školní budově.
celý text

ostatní | 10. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

V naší republice už v současnosti funguje propracovaný systém odpadového hospodářství, takže třídit může každý prakticky všechno. Přesto by museli být mnozí z nás slepí, aby neviděli ten nepořádek ve škarpách nebo na jiných místech v přírodě, kam odpadky rozhodně nepatří.
V každé obci jsou dnes kontejnery a na mnoha místech sběrné dvory. Proč musí být škarpy plné plastových i skleněných lahví, plechovek od nápojů, kapesníků, sáčků, krabiček od cigaret, či zbytků střešních krytin? Proč si někdo splete přírodu s popelnicí a po vypití láhve nebo kávy z kelímku odhodí obal z okna auta? Občas se najdou i tací, kteří jsou schopni do škarpy nebo do lesa vyhodit tašky s odpadem, televizi, pneumatiku. Takové chování je určitě trestuhodné.
celý text

ostatní | 9. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Velikonoční pískování

Žáci 4.A třídy si v pracovních činnostech vyzkoušeli techniku pískování. Místo písku ale byla použita sůl, kterou jsme si následně obarvili dle svých představ.
Pak už jen stačilo postupně odlepovat jednotlivé části velikonočního motivu a dbát na preciznost…
celý text

ostatní | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Velikonoční dílna

Všichni už se těšíme na blížící se svátky jara. Příroda se konečně probouzí a třeťáci se pokusili jaro přivolat vlastnoručně vyrobenými ptáčky. V úterý 20. 3. 2018 se děti zúčastnily výtvarné dílny a společně tvořily, malovaly, stříhaly a lepily. Výsledkem byli krásní ptáčci, které si spokojené děti odnesly domů. celý text

ostatní | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Čtenářský klub

Také ve druhém pololetí pokračují děti ze třetí třídy s činností ve svém čtenářském klubu. V současné době pracujeme s knihou „Ztraceni v rudolfinské Praze“. Při zajímavém čtení děti řeší různé úkoly, rébusy, hádanky i slovní hříčky a společně s hlavními hrdiny této knihy poznávají prostředí staré Prahy. Na základě čtení i praktických zkušeností si děti vytvářejí povědomí o tom, jak se dříve lidé oblékali, jak se chovali i jak žili. Při čtení se tak nejenom vzděláváme, ale užijeme si také hodně zábavy a legrace. celý text

ostatní | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Klub zábavné logiky

Od října do února probíhal na naší škole Klub zábavné logiky a deskových her. Celkem 11 žáků z 2. stupně se vždy ve středu odpoledne scházelo, aby potrápili své hlavičky nad logickými úlohami a pobavili se u hraní deskových her. Zábavnou formou se tak pocvičili ve schopnosti strategie, potrénovali paměť, logické myšlení a postřeh. Pokaždé nám čas velmi rychle utekl a my se už těšili na příště. Mezi naše nejoblíbenější hry patřily Dostihy a sázky, Carcassonne, Digit nebo Uno, ale zahráli jsme si rádi i spoustu dalších známých i méně známých her a rádi se k nim budeme vracet.
celý text

ostatní | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Besedy s Policií ČR – únor 2018

Na začátku února proběhly v několika třídách besedy, které přispěly k naplňování cílů školního preventivního programu.
Paní prap. Štěpánková si připravila pro žáky 8. a 9. třídy téma Alkohol, děti a zákon, které pan por. Tesař doplňoval vhodnými příklady ze skutečného života. Páťáci (9. 2.) a šesťáci (12. 2.) se ve dvouhodinové prezentaci (Kyberšikana) dozvěděli o nebezpečí neuváženého využívání sociálních sítí, jaké to pro ně může mít následky a jak se při takovém nebezpečí zachovat. Paní praporčice dokázala děti zaujmout, byla s nimi v neustálém kontaktu. Žáci se také hodně ptali, zaujaly je skutečné příběhy.
celý text

ostatní | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Sněhuláci pro Afriku

Naše škola se nově zapojila do originální charitativní akce Sněhuláci pro Afriku s podtitulem Děti pomáhají dětem. Cílem bylo postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se vybírá startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč.
Společnost Kola pro Afriku, o.p.s., byla založena 23. 1. 2012 v Ostravě Romanem Posoldou a Richardem Gazdou. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Lidé v ČR darují kola, která již nepotřebují, a ta společnost Kola pro Afriku, o.p.s., dopraví do africké Gambie.
celý text

ostatní | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Čtenářský klub

10 žáků 4.A a 4.B se každou středu scházelo ve „čtenářském klubu“. Díky výbornému klimatu si žáci užili klidného předčítání, čtení vlastních knih i společné četby komixů. Zábavnou formou si také dokázali najít spisovatele daných titulů, dozvědět se něco z jejich života i tvorby.
Cílem bylo najít si kladný vztah k četbě jako takové. Proto jsme také navštívili místní knihovnu, kde někteří žáci si založili čtenářský průkaz. Všichni žáci pracovali s vervou a elánem. A zaslouží si velikou pochvalu.
celý text

ostatní | 19. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Krabice od bot

Zapojili jsme se do projektu Diakonie Čáslav celý text

ostatní | 17. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Čtenářské nocování

Ve středu 13. 12. 2017 se členové čtenářského klubu ze třetí třídy sešli ke čtenářskému nocování. V průběhu večera děti nadšeně a zodpovědně plnily všechny připravené čtenářské úkoly a nabídnuté aktivity. Společným čtením, povídáním a hraním si tak ukrátily předvánoční čas a večer v příjemné atmosféře uběhl jako voda. Nocování bylo pro děti dárkem za jejich dosavadní vytrvalost, snažení a spolupráci. celý text

ostatní | 21. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Vánoční jarmark

V předvečer první adventní neděle se na Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou rozsvítil vánoční strom. Tomu předcházely vánoční trhy, které se uskutečnily pod záštitou městského úřadu. Prodávaly se výrobky tradičních řemesel a své zastoupení tady měla i naše základní škola a školní jídelna. Stánek základní školy prezentoval a prodával výtvory žáků, zaměstnankyně školní jídelny napekly staročeské vdolky, které nabízely také k prodeji. celý text

ostatní | 15. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Mikulášská nadílka

V úterý 5. 12. si žáci 9. třídy připravili pro své mladší spolužáky mikulášskou nadílku. Po dlouhých přípravách, které zahrnovaly nejen shánění kostýmů a masek, ale také obcházení třídních učitelů, nastal den D. Už od 7.00 hodin se z 9. třídy chvílemi ozývalo hlasité dohadování, smích a další emotivní reakce a i přesto se žáci snažili před ostatními utajit, co se ve třídě děje. Před třídou se střídali strážci, kteří nikoho nepatřičného nepustili dovnitř. celý text

ostatní | 8. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Víčka pro Míšu Teresku

Stalo se již tradicí, že si rodiče Míši Terezky odvážejí z naší školy zcela zaplněné auto plastovými víčky. Tentokrát si pro víčka přijel pan Tereska v pondělí 16. 10. 2017 a při nakládání auta pomáhali kromě pana školníka také žáci 9. třídy.
I letos se tato víčka promění na peníze na Míšovu rehabilitaci. Na webových stránkách www.obrna.eu rodiče děkují za každou pomoc, protože Míšova rehabilitace stojí ročně přibližně 250 000 Kč a celkem za léčení rodiče zaplatili již více než jeden milion korun. Ti z Vás, kteří by chtěli pomoci ještě více, si mají možnost zakoupit Míšovo tričko, případně přispět na jeho účet.
celý text

ostatní | 30. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Volba povolání - miniburza

Jedenáctý ročník Miniburzy středních škol a učilišť se na naší škole uskutečnil v úterý 21. 11. 2017 od 16.15 hodin. V letošním školním roce k nám přijelo celkem 12 zástupců ze středních škol a středních odborných učilišť z nejbližšího okolí. Tak jako i v předchozích letech si jejich informace přišli vyslechnout nejen rodiče žáků 8. a 9. třídy, ale také samotní žáci. Po úvodním představení jednotlivých škol měli rodiče i žáci možnost získat další podrobnosti při individuálních konzultacích. celý text

ostatní | 27. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Návštěva v knihovně

V listopadu si žáci druhého ročníku vyprávěli o přípravě lesních zvířat na zimu.
V rámci tématu navštívili místní knihovnu, kde si prohlíželi různé encyklopedie a atlasy zvířat a zkoušeli známá lesní zvířata vyhledat. Při skupinové práci dokázali zpracovat i krátké povídání o zadaném lesním živočichovi.. Někteří obohatili své povídání nakresleným obrázkem. Práce pak prezentovali svým spolužákům a nakonec sdíleli své dojmy a nové poznatky. Práce byly zdařilé.
celý text

ostatní | 27. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Ukázková hodina

Paní učitelka v druhém ročníku připravila pro rodiče žáků ukázkovou hodinu.
Rodiče mohli sami posoudit, jak jejich děti při hodině pracují, jak jsou pozorné a jak se jim daří. Mnozí byli překvapeni náročností práce učitelky při počtu 28 žáků ve třídě. Děti se před rodiči velmi snažily, bylo znát, že se chtějí před rodiči pochlubit a předvést. Po skončení hodiny žáci dostali od paní učitelky velkou pochvalu.
Rodičům, kteří si udělali pro své děti čas a přišli se podívat, patří velké poděkování.
celý text

ostatní | 27. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Halloween

Naše škola pořádala 24. 10. 2017 desátý ročník halloweenských slavností. Tento večer probíhaly dvě soutěže. Pro první stupeň to byla soutěž o nejlepší halloweenskou masku a následovala soutěž mezi všemi třídami o nejlepší výstavu dýní. Rok od roku jsou vytvářeny krásnější výtvory se spoustou zdobných prvků. celý text

ostatní | 8. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Podzimní výstavka

V týdnu od 16. do 19. 10 byl vyučujícími a dětmi z 1. stupně uskutečněn projekt „Krásy podzimu“. Projekt byl zaměřen na environmentální výchovu a estetické vnímání, proto žáci měli za úkol připravit výstavku s podzimní tématikou a tou prezentovat svoji třídu na školní výstavě, která je k vidění v chodbě v přízemí školy. celý text

ostatní | 31. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

HOUSENKOVÝ DEN

Středa 11. 10. 2017 dostala ve třetí třídě název ,,housenková“, jelikož dané téma se prolínalo všemi činnostmi tohoto dne. Vyučování začalo čtením pohádkových příběhů a počítáním. V průběhu dne mezi děti zavítala paní Smolová z místní knihovny a přinesla s sebou encyklopedie, ze kterých děti získaly nové informace o životě hmyzu a následně si krásné housenky vyrobily vlastníma rukama z dýní, látek a také barevných papírů. Závěr vyučovacího dne patřil nové písničce o zvířátkách, veselému zpěvu a rytmickému doprovodu dětských hudebních nástrojů. J. Sedláková
celý text

ostatní | 23. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 8
poslední