Obsah

Novinky

Zprávy

první předchozí
ze 10
poslední

#

Digitální stojanový teploměr

Děkujeme firmě AV24.cz za zapůjčení digitálního stojanového teploměru. I díky tomuto zařízení jsme posílili hygienická opatření v naší škole. celý text

ostatní | 4. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Návštěva Ekocentra Paleta Chrudim a beseda se starostou ing. Marcelem Lesákem

V úterý 28. 1. odjeli žáci 6. A. do Chrudimi na akci s názvem „Jeden za všechny, všichni za jednoho“. Po úvodním milém přivítání paní lektorkou Lídou začal program tím, že každý z nás měl ostatní pobavit předvedením legrační grimasy. Tak snadný úkol, a přesto byl pro některé zpočátku téměř nepřekonatelný. Nakonec všichni dokázali odhodit ostych či obavu z toho, že se zesměšní, a úkol splnili. celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Novoroční vinšování

Žáci 6. A, 6. B a 7. tř. absolvovali pod vedením paní Jitky Rosické v prvním lednovém týdnu program Novoroční vinšování z cyklu Český rok. Tento program nám přiblížil kdo a proč chodíval na Nový rok po koledě, proč si lidé dodnes posílají novoroční blahopřání a jak se vyrábělo novoroční štěstí. celý text

ostatní | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Školní vánoční koncert

Na poslední školní den před vánočními prázdninami připravila p. uč. Kateřina Andršová
pro žáky a pedagogické pracovníky vánoční koncert. K slyšení byly známé koledy
a vánoční skladby nejen zpívané, ale i hrané na různé hudební nástroje.
Koncert se všem líbil a zpříjemnil nám předvánoční čas. Moc děkujeme účinkujícím žákům a jejich pedagogům za přípravu celé akce.
celý text

ostatní | 14. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

SNĚHOVÉ VLOČKY

V úterý 17. 12. 2019 si žáci páté třídy krátili svoje předvánoční těšení zajímavou dílnou. Vyzkoušeli si novou výtvarnou techniku s netradičním materiálem, tzv. „sypání barevných písků“, při které bylo zapotřebí trochu zručnosti a pečlivosti. Tento způsob tvorby originálních vánočních přání děti zaujal, a tak po celou dobu pracovaly s velkým zaujetím a nadšením. celý text

ostatní | 14. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Vánoční jarmark

V předvečer první adventní neděle se na Chittussiho náměstí v Ronově nad Doubravou rozsvítil vánoční strom. Tomu předcházely vánoční trhy, které se uskutečnily pod záštitou městského úřadu. Prodávaly se výrobky tradičních řemesel a své zastoupení tady měla i naše základní škola a školní jídelna. celý text

ostatní | 19. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Druháci a Mikuláš

K období adventu patří také setkání s Mikulášem. Jedno takové zažili druháčci. A protože nás je moc a do knihovny bychom se všichni nevešli, namířili jsme si to rovnou do zasedací místnosti na Městském úřadě v Ronově nad Doubravou.
Tam nám paní knihovnice vyprávěla o vánočních tradicích. Poté děti zavolaly Mikuláše, který je vyslyšel a přišel mezi ně do místnosti…
Za krásnou písničku nebo básničku byli všichni odměněni malou sladkostí.
Se spokojeností ve tvářích si společně s Mikulášem děti vytvořily krásnou vánoční dekoraci a zazpívaly vánoční koledy.
celý text

ostatní | 12. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Mikulášská nadílka

Žáci 9. třídy připravili program s mikulášskou nadílkou pro své mladší spolužáky. celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Zdravohrátky na Střední zdravotnické a sociální škole Chrudim

Ve středu 4. 12. odjelo 8 dívek 7. a 8. třídy do Střední zdravotnické a sociální školy v Chrudimi. Po úvodním uvítání řadou významných hostů, mezi které patřil i radní Pardubického kraje pro školství pan Bohumil Bernášek, starosta Chrudimi pan František Pilný, ředitelka Centra pro celoživotní vzdělávání paní Monika Jirásková a další, odešly žákyně na stanoviště, kterých bylo na dopolední soutěž připraveno celkem 7. Děvčata si mohla vyzkoušet například resuscitaci nedýchajícího pacienta, zastavení žilního i tepenného krvácení, používání ochranných pomůcek, poznávání chirurgických nástrojů, správné mytí rukou před jakýmkoliv zákrokem, ale i práci Lékařů bez hranic a dorozumívání se v angličtině a anglické názvy orgánů. Všechna stanoviště byla velmi hezky připravená a dívkám byla mimo jiné doporučena aplikace Záchranka, kterou si každý může zdarma stáhnout do mobilu a v krizových situacích velmi pomůže například i s lokalizací místa, kam mají záchranáři jet. celý text

ostatní | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Primární prevence – listopad 2019

V rámci prevence rizikového chování proběhl v naší škole cyklus přednášek a besed pro žáky 2. stupně. V úterý 5. listopadu absolvovali žáci 6. třídy výukový pořad „Uganda – perla Afriky“, sedmáci se zamýšleli nad tématem „Moderní je nekouřit“. V úterý 12. listopadu zhlédli žáci 8. třídy film „Bolest – nemoc jménem šikana“, o jehož obsahu následně diskutovali. Deváťáci byli poučeni v oblasti rizikového sexuálního chování („Sex, AIDS a vztahy“). celý text

ostatní | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Medové snídaně

Ve dnech 5. a 7. 11. se žáci prvního stupně zúčastnili programu Medové snídaně. Děti zažily snídani či svačinku trochu jinak – pojedly chléb namazaný máslem a medem. Někteří žáci jedli chléb s medem poprvé v životě. K jídlu jim zkušená včelařka vyprávěla o včelkách a medu. Celý program seznámil děti s procesem vzniku medu, informoval je o významu chovu včel pro zemědělství a také o včelařství jako o samostatném profesionálním oboru. Součástí prezentace byly pomůcky, které používají včelaři během péče o včelstvo a při stáčení medu. celý text

ostatní | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst

Naše základní škola se zapojila do 10. ročníku mezinárodního česko-slovenského
projektu Záložka do knihy spojuje školy, který spolupořádají Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci měli za úkol vytvořit záložky, na nichž libovolnou technikou ztvárnili letošní projektové téma List za listem – baví mě číst, a vyměnit si je se slovenskou školou. Jako partnerská škola nám byla vybraná Základná škola s materskou školou Prievidza.
celý text

ostatní | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Příběhy bezpráví

Žáci 9. třídy a částečně také žáci 7. třídy naší školy se zapojili do projektu „Příběhy bezpráví“. V rámci projektu shlédli tyto filmy:
1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu / Karel Strachota / ČR / 2019 / 44 min.,
1989: Největší přání 1989 / Jan Špáta / ČR / 1989, 2019 / 30 min.
1989: Z deníku Ivany A. / Karel Strachota / ČR / 2014 / 42 min.
V prostorách školy byla instalována plakátová výstava 1989 - Rok zázraků, do níž žáci dotvořili dva plakáty zabývajícími se dobovými prožitky pamětníků z naší obce a průběhem revoluce na naší škole na základě záznamu ve školní kronice.
celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

Ve čtvrtek 31. 10. mezi děti páté třídy zavítala sestřička Gratia z Hoješína, aby je seznámila se zvyky a symboly spojovanými se svátkem ,, Dušičky“ a Halloween. Děti se dozvěděly o jejich původu a porovnaly si současnou podobu slavení těchto svátků, které jsou součástí naší a anglosaské kultury. celý text

ostatní | 8. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Projekt LES

V průběhu dílny žáci 5. a 7. třídy měřili, rýsovali, skládali a potahovali desky leporela ubrouskovou technikou. Postupně si vyzkoušeli jednoduché knihařské postupy a práci s kartonem včetně polepu. celý text

ostatní | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

K podzimu patří pouštění draků…..

Proto se žáci druhé třídy domluvili, přinesli si draky různých velikostí, barev a tvarů a vydali se spolu s p. učitelkou a s p. asistentkou na hráz Nového rybníka. Díky úžasně větrnému a slunečnému počasí jsme si dopoledne náramně užili. celý text

ostatní | 23. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Zážitkový kurz žáků 7. třídy 2019

Aktivity v rámci prevence rizikového chování jsme zahájili ve dnech 19. – 20. září zážitkovým kurzem, který pro žáky 7. třídy připravuje školní metodik prevence a výchovný poradce. Ubytovaní jsme byli v autokempu „U Letadla“ na Seči, kde nám pan vedoucí poskytuje pro naše činnosti výborné zázemí. celý text

ostatní | 25. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Zahradní slavnost

Žáci naší školy se každoročně zapojují do různých soutěží – přírodopisných výtvarných, literárních, recitačních, matematických, floristických, chemických, sportovních – a velmi často jsou úspěšní nejen na okresní a krajské úrovni, ale i v celostátních kolech. Škola pro tyto žáky uspořádala v úterý 25. června zahradní slavnost jako poděkování za to, že dělají dobré jméno naší škole i našemu městu. Z rukou pana ředitele Havránka a pana starosty Lesáka žáci převzali drobné ceny a diplomy. celý text

ostatní | 27. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Doprovodná opatření 2019 – 2. část

Protože naší škole ještě zbývaly body k využití Doprovodných opatření – Mléko do škol, objednali jsme dalších sedm ochutnávkových košů mléčných výrobků. Paní kuchařky všechno zpracovaly a připravily pro žáky na svačinu různé dobrůtky – pomazánky z tvarohu, obložené sýrové mísy, mozzarellu s rajčaty a bylinkami, dipy z bílých jogurtů – nebo si žáci jen pochutnali na chlazeném mlíčku. Bylo to všechno nejen moc dobré, ale i vkusně upravené a na pohled přitažlivé. Můžete posoudit podle fotografií.
Děkujeme paním kuchařkám, že i přes náročnou svoji práci přichystaly dětem chutné a zdravé menu.
celý text

ostatní | 24. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vystoupení RideWheel týmu

V rámci dopravní výchovy proběhlo minulou středu 5. června v krásném areálu školy exhibiční biketrialové vystoupení. Akce se konala pod patronací Besipu, kde si děti společně s Lukášem Müllerem připomněly zásady bezpečného pohybu na silnicích a zhlédly jeho adrenalinovou show. Vystoupení bylo věnováno dětem k Mezinárodnímu dni dětí. celý text

ostatní | 10. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Veselé zoubky

Také v letošním roce se naše škola zapojila do preventivního programu společnosti DM drogerie „Veselé zoubky 2019“. Prvňáčci byli seznámeni s problémem zubního kazu a důležitosti preventivních prohlídek. Zhlédli edukační film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Poté si vyplnili pracovní list s danou tématikou. Na závěr všichni obdrželi preventivní balíčky pro ústní hygienu. celý text

ostatní | 29. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Doprovodná opatření 2019


V rámci celostátních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol dostávají naši žáci zdarma každý týden různé druhy ovoce a zeleniny, popřípadě ovocné šťávy, a neochucené mléko.
Součástí jsou tzv. Doprovodná opatření, kde škola může získat podle počtu žáků ochutnávkové koše a výukové materiály a pomůcky. Naše škola si vybrala ochutnávkové koše ovoce a 8 sad pro pěstování drobné zeleniny, ochutnávkové koše mléčných výrobků a žákovské knížky.
celý text

ostatní | 24. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

MÁM CHYTRÉ TĚLO

V úterý 7. května proběhl na naší škole fyzikálně-přírodopisný pořad Mám chytré tělo. Velké pohyblivé modely (srdce, plíce, trávicí ústrojí, játra, ledviny, svaly a kosti) byly propojené v jeden celek a žáci názorně viděli, jak funguje naše tělo. Kromě toho se dozvěděli, co se odehrává v našem těle při stresu a jak se mu bránit. Děti se aktivně zapojovaly do představení a obdržely odměnu. Celý program se nám líbil a vhodnou formou doplnil učivo o našem těle. celý text

ostatní | 16. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Plavání na 1. stupni

Žáci druhé a třetí třídy i v letošním školním roce úspěšně dokončili 10 lekcí plaveckého výcviku. Některé děti se plavat teprve učily, jiné se zdokonalovaly ve svém plaveckém stylu. Pod dohledem zkušených pracovníků bazénu v Chrudimi žáci splývali, plavali, skákali do vody, poznali základy první pomoci. Nejvíce se vždy líbily vodní hrátky a jízda na tobogánu. Děti své nové dovednosti jistě zúročí při koupání o letních prázdninách.
Doprava byla hrazena z dotace MŠMT.
celý text

ostatní | 3. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Velikonoce se sestrou Grácií

V pátek 5. 4. připravila sestra Grácie ze společenství řeholních sester Hoješín pro žáky 5. A. povídání o Velikonočních tradicích a náboženské podstatě Velikonoc. Celý program byl doplněn obrázky. celý text

ostatní | 25. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Besedy s Policií ČR

Ve čtvrtek dne 11. 4. 2019 proběhly v několika třídách besedy, které přispěly k naplňování cílů školního preventivního programu.
Paní prap. Štěpánková, preventistka Oddělení tisku a prevence Policie Chrudim, si připravila pro žáky 8. třídy téma Alkohol, děti a zákon. Žáci se dozvěděli o účincích požívání alkoholu, zejména na mladistvé, o změnách osobnosti a vzhledu lidí, kteří dlouhodobě pijí alkohol, o dopravních nehodách způsobených lidmi pod vlivem alkoholu a dalších tragédiích spojených s alkoholismem. Prezentaci doplňovala paní praporčice vhodnými příklady ze skutečného života. celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Zdravá 5

Zdravá 5
Žáci naší školy absolvovali pod úžasným vedením zkušené lektorky v týdnu od 25. do 29. března výukový program o zdravém stravování Zdravá 5. Žáci 1. a 2. třídy se hravou formou seznámili s pěti základními zásadami zdravého stravování – se správným složením jídelníčku, pitným režimem, základy správného nákupu, důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou zdravé svačinky. celý text

ostatní | 12. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Knížka Ferdy Mravence

Na závěr společné četby žáci čtvrté třídy navštívili v pondělí 25. 3. 2019 městskou knihovnu. Zde si společně připomněli spisovatele Ondřeje Sekoru, hlavní hrdiny knihy a popovídali si o jejich prožitých dobrodružstvích. Nyní už se nadšeně vrhají do dalšího čtení. celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Sběr papíru

V letošním školním roce se nám podařilo nashromáždit 3 930 kg papíru a utržili jsme za něj 6 290 Kč. Tento výdělek bude převeden na účet Spolku rodičů a přátel při ZŠ a bude využit na akce a odměny pro žáky. Všem sběračům moc děkujeme. celý text

ostatní | 27. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
#

THE BEATLES

Hudební workshop s Danem Kubicou
Dne 5. 3. 2019 škola ve spolupráci s chomutovskou agenturo Forrest Gump uspořádala hudební dílnu zaměřenou na seznámení s britskou rockovou kapelou The Beatles. Počátky jedné z nejslavnějších kapel poutavým způsobem provedl žáky páté až deváté třídy kytarista, zpěvák a zkušený speaker Dan Kubica. celý text

ostatní | 11. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 10
poslední