Obsah

Vítejte na stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020

eu

Název projektu: Stavební úpravy dílen – ZŠ Ronov nad Doubravou

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009252

Datum zahájení: 1. 11. 2017

Datum ukončení: 30. 6. 2020

 

 

 

Aktuálně

13.03.2019

ZIMA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZIMA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V lednu a únoru byla námětem našich činností zimní tematika. K naší velké radosti napadlo dostatek sněhu, který jsme si patřičně užili. V únoru jsme se zaměřili na téma masopust a karnevaly – výroba masek, kresba šašků a klaunů…

Detail

13.03.2019

Výtvarná soutěž „Moje oblíbená rostlina“

Výtvarná soutěž „Moje oblíbená rostlina“

Naši žáci se úspěšně zapojili do okresního kola výtvarné soutěže „Moje oblíbená rostlina“, kterou vyhlásil Ústřední výbor Českého zahrádkářského svazu. Výstava těchto prací se uskutečnila ve dnech 6. – 8. března 2019 v Multifunkčním centru v Hlinsku. Návštěvníci výstavy byli vyzvání, aby formou anketních lístků vybrali nejlepší práce.

Detail

11.03.2019

THE BEATLES

THE BEATLES

Hudební workshop s Danem Kubicou Dne 5. 3. 2019 škola ve spolupráci s chomutovskou agenturo Forrest Gump uspořádala hudební dílnu zaměřenou na seznámení s britskou rockovou kapelou The Beatles. Počátky jedné z nejslavnějších kapel poutavým způsobem provedl žáky páté až deváté třídy kytarista, zpěvák a zkušený speaker Dan Kubica.

Detail

05.03.2019

TECHNOHRÁTKY v SOŠ a SOU technické Třemošnice

TECHNOHRÁTKY v SOŠ a SOU technické Třemošnice

Dne 26. 2. 2019 se žáci 8. třídy zúčastnili Technohrátek v SOŠ a SOU technické Třemošnice. Po úvodním představení hostů následoval dopolední program, při kterém si žáci vyzkoušeli například soustružení vnější válcové plochy, měření vnitřních a vnějších rozměrů, modelování plastové klíčenky a její výroba na CNC stroji, frézování drážky na frézce, ruční dělení kovových materiálů nebo montáž štokrlete. Na každém stanovišti získávali jeden až deset bodů podle toho, jak se jim podařilo zadaný úkol splnit.

Detail

05.03.2019

Školní kolo recitační soutěže 2018/2019

Školní kolo recitační soutěže 2018/2019

Ve dnech 14., 18. a 28. února proběhla v naší škole recitační soutěž. V pěti kategoriích recitovalo 43 žáků 1. a 2. stupně.

Detail

26.02.2019

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz

Letošní lyžařský kurz absolvovali žáci 7. a 8. ročníku. Pobyt se konal v Jánských Lázních v hotelu Astoria. Výcvik probíhal od 16. do 22. 2. 2019 a byl zaměřen na sjezdové lyžování. Kurzu se účastnilo 25 žáků, 15 z nich už mělo s lyžováním zkušenosti, 10 jich začínalo od začátku. Po dvou dnech odděleného výcviku se již sešli na jednom svahu a sjížděli ho společně. Žáci se vzájemně povzbuzovali a pomáhali si. Třetí den již všichni zvládali slalomové oblouky a dokázali zvládnout i jízdu na vlecích.

Detail