Obsah

Vítejte na nových stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

Aktuálně

11.12.2017

Tvořivá textilní dílna

Žáci 4. tříd se zapojili do soutěže vyhlášené nadací Sova a vyráběli ze starých textilií různé výrobky. V naší dílně vzniklo mnoho housenek, pejsků, kočiček, lichožroutů, tlačenek. Čtvrťáci vytvořili také jedno společné dílo, Mikuláše, anděla a čerta. Inspirací nám byl blížící se adventní čas a příchod těchto tradičních předvánočních postav. Dílo se zdařilo a můžete ho vidět ve vestibulu naší školy.

Detail

08.12.2017

Mikulášská nadílka

V úterý 5. 12. si žáci 9. třídy připravili pro své mladší spolužáky mikulášskou nadílku. Po dlouhých přípravách, které zahrnovaly nejen shánění kostýmů a masek, ale také obcházení třídních učitelů, nastal den D. Už od 7.00 hodin se z 9. třídy chvílemi ozývalo hlasité dohadování, smích a další emotivní reakce a i přesto se žáci snažili před ostatními utajit, co se ve třídě děje. Před třídou se střídali strážci, kteří nikoho nepatřičného nepustili dovnitř.

Detail

04.12.2017

Sběr kaštanů

Celý říjen probíhala v naší škole soutěž ve sběru kaštanů. Cílem soutěže bylo podpořit krmení lesních zvířat v zimním období. Do soutěže se zapojilo 22 žáků celkem ze sedmi tříd. Dohromady nasbírali neuvěřitelných 352 kg kaštanů. Největšími sběrateli byli žáci druhé a třetí třidy. Protože došlo k úplné shodě, byla udělena dvě první místa a tak vítězství získávají Rudolf Brynych a Vojtěch Hrdlička, oba žáci druhého ročníku. 2. místo obsadila Štěpánka Koutná (2.tř) a třetí místo patří Natálii Koubové ze 3.třídy. Bylo uděleno i čestné čtvrté místo a to patří Terezce Nesládkové, rovněž ze 3. třídy.

Detail

30.11.2017

Víčka pro Míšu Teresku

Stalo se již tradicí, že si rodiče Míši Terezky odvážejí z naší školy zcela zaplněné auto plastovými víčky. Tentokrát si pro víčka přijel pan Tereska v pondělí 16. 10. 2017 a při nakládání auta pomáhali kromě pana školníka také žáci 9. třídy. I letos se tato víčka promění na peníze na Míšovu rehabilitaci. Na webových stránkách www.obrna.eu rodiče děkují za každou pomoc, protože Míšova rehabilitace stojí ročně přibližně 250 000 Kč a celkem za léčení rodiče zaplatili již více než jeden milion korun. Ti z Vás, kteří by chtěli pomoci ještě více, si mají možnost zakoupit Míšovo tričko, případně přispět na jeho účet.

Detail

30.11.2017

The Action New Generation

Téma: Bezpečnost silničního provozu Dne 23. listopadu 2017 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili v Divadle K. Pippicha v Chrudimi netradičního představení. Jednalo se spíše o koláž složenou z moderní diskotékové hudby, videosnímků, výrazového tance a vyprávění skutečných příběhů těmi, kteří je prožili. Téma, které tyto části propojovalo, se týkalo bezpečnosti silničního provozu a reálných dopadů dopravních nehod. Policista, hasič, zdravotnický záchranář a vozíčkář otevřeně mluvili o trvalé invaliditě a mnohdy i smrti mladých lidí, kteří přecenili své schopnosti nebo se chovali nezodpovědně.

Detail

28.11.2017

Cesta do pravěku

Ne, to není název známého filmu, ale tématické zaměření výletu VI. třídy. Ve středu 22. listopadu se totiž žáci VI. ročníku v doprovodu pana učitele Havránka a paní asistentky Karlíkové vydali do archeoparku Všestary upevnit právě probírané dějepisné učivo a vyzkoušet různé techniky práce pravěkých lidí.

Detail