Obsah

Vítejte na nových stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

Aktuálně

16.10.2017

Primární prevence – říjen 2017

V rámci prevence rizikového chování proběhl v naší škole cyklus přednášek a besed pro žáky 2. stupně. V pondělí 2. října absolvovali žáci 6. třídy výukový pořad „Uganda – perla Afriky“, sedmáci se zamýšleli nad tématem „Moderní je nekouřit“. V úterý 10. října zhlédli žáci 8. třídy film „Bolest – nemoc jménem šikana“, o jehož obsahu následně diskutovali. Deváťáci byli poučeni v oblasti rizikového sexuálního chování („Sex, AIDS a vztahy“).

Detail

16.10.2017

Přírodovědný klokan 1

Přírodovědný klokan

Ve středu 11. 10. 2017 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan pro žáky 8. a 9. třídy. Cílem této soutěže je vzbudit zájem žáků o technické obory. Celkem 40 žáků z 8. a 9. třídy řešilo 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.

Detail

06.10.2017

Recyklace očima mladého vědce

Prvním místem v Pardubickém kraji, kde se mohly děti seznámit s programem Mladý vědec v rámci výukového programu Recyklohraní, byla naše základní škola. Jednodenní výukový program zde proběhl v úterý 3. října. Žáci si užili badatelsky orientovanou výuku, zábavné pokusy, pozorovali přírodu v terénu i v učebně, osvěžili si mezipředmětové vazby. Měřili a zkoušeli měnit PH vody. Vyzkoušeli si, jak funguje čistírna odpadních vod, nebo jak se likviduje ropná havárie. Až na nepřízeň počasí to bylo zajímavé zpestření běžné výuky.

Detail

06.10.2017

Fauna naší přírody

Koncem minulého školního roku se žáci 6., 7. a 8. třídy zapojili do výtvarné soutěže „Fauna naší přírody“, kterou vyhlásila nezisková organizace Myslivost z.s.. Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže proběhlo dne 7.10. 2017 při Svatohubertských slavnostech na Hospitalu Kuks a výtvor Lucie Bromové z 8. třídy byl oceněn 2. místem v kategorii žáků 7. až 9. ročníku. Za ZŠ Iva Trnková

Detail

06.10.2017

Technohrátky na Odborném Učilišti Chroustovice

27. 9. 2017 se 13 žáků 8. a 9. třídy naší školy účastnilo projektu s názvem Technohrátky, do kterého se se jako v pořadí 25. střední odborná škola v Pardubickém kraji zapojilo Odborné učiliště Chroustovice. Návštěvu učiliště si nenechalo ujít 121 žáků z deseti základních škol Pardubického kraje. Odborné učiliště sídlí přímo v chroustovickém zámku, a tak celý areál symbolicky zaplnily zajímavé řemeslné aktivity představující účastníkům většinu ze sedmnácti vyučovaných oborů.

Detail

02.10.2017

Jičín – město pohádky

Jedna z literárních soutěží, do kterých se naši žáci v loňském školním roce zapojili, se nazývá Jičín – město pohádky. V květnu jsme odeslali šest slohových prací na téma: Příběhy o skřítcích, zvířátkách a jiných bytostech z Rumcajsova revíru“. Dne 15. září 2017 proběhlo v rámci festivalového týdne v pohádkovém Jičíně slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Literárních prací přišlo celkem 260. Malí spisovatelé převzali 9 hlavních cen a 10 čestných uznání. Mezi nimi i Milan Kábela, dnes už náš bývalý žák, který získal Čestné uznání za vytvoření pohádkového literárního díla, tedy za ztvárnění originálních a chytrých nápadů vtipným a kultivovaným jazykem. Cenu mu předával režisér Václav Vorlíček a herec Jiří Lábus. Srdečně blahopřejeme a úspěšnou práci zveřejňujeme.

Detail