Obsah

Vítejte na nových stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

Aktuálně

21.02.2018

Besedy s Policií ČR – únor 2018

Na začátku února proběhly v několika třídách besedy, které přispěly k naplňování cílů školního preventivního programu. Paní prap. Štěpánková si připravila pro žáky 8. a 9. třídy téma Alkohol, děti a zákon, které pan por. Tesař doplňoval vhodnými příklady ze skutečného života. Páťáci (9. 2.) a šesťáci (12. 2.) se ve dvouhodinové prezentaci (Kyberšikana) dozvěděli o nebezpečí neuváženého využívání sociálních sítí, jaké to pro ně může mít následky a jak se při takovém nebezpečí zachovat. Paní praporčice dokázala děti zaujmout, byla s nimi v neustálém kontaktu. Žáci se také hodně ptali, zaujaly je skutečné příběhy.

Detail

21.02.2018

Sněhuláci pro Afriku

Naše škola se nově zapojila do originální charitativní akce Sněhuláci pro Afriku s podtitulem Děti pomáhají dětem. Cílem bylo postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se vybírá startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč. Společnost Kola pro Afriku, o.p.s., byla založena 23. 1. 2012 v Ostravě Romanem Posoldou a Richardem Gazdou. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Lidé v ČR darují kola, která již nepotřebují, a ta společnost Kola pro Afriku, o.p.s., dopraví do africké Gambie.

Detail

19.02.2018

Čtenářský klub

10 žáků 4.A a 4.B se každou středu scházelo ve „čtenářském klubu“. Díky výbornému klimatu si žáci užili klidného předčítání, čtení vlastních knih i společné četby komixů. Zábavnou formou si také dokázali najít spisovatele daných titulů, dozvědět se něco z jejich života i tvorby. Cílem bylo najít si kladný vztah k četbě jako takové. Proto jsme také navštívili místní knihovnu, kde někteří žáci si založili čtenářský průkaz. Všichni žáci pracovali s vervou a elánem. A zaslouží si velikou pochvalu.

Detail

19.02.2018

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ZDRAVÁ A NEMOCNÁ PŘÍRODA PARDUBICKÉHO KRAJE

Žáci naší školy se velmi úspěšně zapojili do výtvarné soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Mohli kreslit obrázky s motivy: zdravá a nemocná příroda, ekologická mašinka, biokoridor pro zvířata, barevné kontejnery a čisté příkopy. Do soutěže jsme zaslali obrázky žáků 3., 4., 5., 7., 8. a 9. třídy. Po veřejném hlasování na internetu ještě nejlepších 10 výtvorů z každé kategorie a z celkového množství více než 1500 prací vybírala odborná porota. V porotě zasedali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, zástupci partnerů soutěže, ale také umělci – například akademický malíř František Zálabský či fotograf Tomáš Kubelka.

Detail

25.01.2018

Advent

Advent ve školní družině

Detail

17.01.2018

Krabice od bot

Zapojili jsme se do projektu Diakonie Čáslav

Detail