Obsah

Vítejte na stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

 

 

 

 

eu

Název projektu: Stavební úpravy dílen – ZŠ Ronov nad Doubravou

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009252

Datum zahájení: 1. 11. 2017

Datum ukončení: 30. 6. 2020

 

 

 

Aktuálně

11.11.2019

Medové snídaně

Medové snídaně

Ve dnech 5. a 7. 11. se žáci prvního stupně zúčastnili programu Medové snídaně. Děti zažily snídani či svačinku trochu jinak – pojedly chléb namazaný máslem a medem. Někteří žáci jedli chléb s medem poprvé v životě. K jídlu jim zkušená včelařka vyprávěla o včelkách a medu. Celý program seznámil děti s procesem vzniku medu, informoval je o významu chovu včel pro zemědělství a také o včelařství jako o samostatném profesionálním oboru. Součástí prezentace byly pomůcky, které používají včelaři během péče o včelstvo a při stáčení medu.

Detail

11.11.2019

Divadelní představení

Divadelní představení

V pátek dne 18. 10. 2019 navštívili žáci 8. a 9. třídy divadelní představení ve Východočeském divadle v Pardubicích nazvané „Zamilovaný Shakespeare“. Fiktivní příběh vypráví o jednom z nejslavnějších dramatiků všech dob – Williamu Shakespearovi, kterému se nedaří psaní hry na objednávku. Nečekaná láska k Lady Viole vyvolá však gejzír inspirace a navzdory všem překážkám i časové tísni vzniká nesmrtelné dílo Romeo a Julie. Poměrně dlouhé, ale velmi zdařilé představení naše žáky zaujalo, takže si odvezli z divadla krásný kulturní zážitek.

Detail

11.11.2019

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst

Naše základní škola se zapojila do 10. ročníku mezinárodního česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, který spolupořádají Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Žáci měli za úkol vytvořit záložky, na nichž libovolnou technikou ztvárnili letošní projektové téma List za listem – baví mě číst, a vyměnit si je se slovenskou školou. Jako partnerská škola nám byla vybraná Základná škola s materskou školou Prievidza.

Detail

08.11.2019

Příběhy bezpráví

Příběhy bezpráví

Žáci 9. třídy a částečně také žáci 7. třídy naší školy se zapojili do projektu „Příběhy bezpráví“. V rámci projektu shlédli tyto filmy: 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu / Karel Strachota / ČR / 2019 / 44 min., 1989: Největší přání 1989 / Jan Špáta / ČR / 1989, 2019 / 30 min. 1989: Z deníku Ivany A. / Karel Strachota / ČR / 2014 / 42 min. V prostorách školy byla instalována plakátová výstava 1989 - Rok zázraků, do níž žáci dotvořili dva plakáty zabývajícími se dobovými prožitky pamětníků z naší obce a průběhem revoluce na naší škole na základě záznamu ve školní kronice.

Detail

08.11.2019

Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

Ve čtvrtek 31. 10. mezi děti páté třídy zavítala sestřička Gratia z Hoješína, aby je seznámila se zvyky a symboly spojovanými se svátkem ,, Dušičky“ a Halloween. Děti se dozvěděly o jejich původu a porovnaly si současnou podobu slavení těchto svátků, které jsou součástí naší a anglosaské kultury.

Detail

07.11.2019

Obnova školní zahrady

Obnova školní zahrady

Tento projekt se týkal obnovy školní zahrady, která byla poničena v důsledku rekonstrukce tělocvičny a školní družiny. Bývalá školní zahrada se nacházela na pozemku u tělocvičny, který patří městu Ronov nad Doubravou. Její stav byl dost žalostný. Bylo zde několik záhonů s neúrodnou jílovitou půdou, zchátralá stavební buňka na zahradní nářadí a kompost. Ohledně zateplení tělocvičny i družiny a výměně střechy se stal tento pozemek příjezdovým prostorem pro stavební stroje a byl zcela zdevastován.

Detail