Obsah

Školní jídelna

Dětem nastupujícím od 30.11.2020 zpět do školy, budou automaticky obědy přihlášeny - tj. 3.,4.,5.,6.,8.,9. třída.  Obě sedmé třídy zůstávají na distanční výuce a těm zůstávají obědy odhlášeny. Ty třídy co se budou střídat po týdnech v distanční výuce s přezenční výukou budou automaticky přihlášny či odhlášeny. Nadále platí, že děti na distanční výuce mají nárok na dotovanou stravu. Hronková Monika, vedoucí ŠJ

 

rubrika

STANOVISKO MŠMT O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Provoz školní jídelny není přerušen, proto ŠJ umožní odběr obědů v rámci školního stravování ( za dotovanou cenu ) dětem/ žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci mají nárok na dotované školní stravování v plném rozsahu podle jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Výdej jídel je běžným postupem při postupu podle § 4 odst. 9 vyhlášky o školním stravování ( výdej jídla první den neplánované neschopnosti strávníka)

Žákům vzdělávajícím se distančně bude oběd odhlášen automaticky, ale mohou si ho individuálně opět přihlásit na STRAVA.CZ do 14.00 hod. den předem.

Výdej obědů je v čase od 11.00 – 13.00 hod. do vlastních jídlonosičů. Obědy se vydávají u vchodu Školní jídelny.

Jídlo je možno vydat jen osobě, které nebyla nařízená karanténa.

 

Přihláška ke stravování

 

Nový finanční normativ k obědům

Přeplatky za stravné

Článek: Co rodiče nevědí o školním stravování

Vedoucí školní jídelny:  Hronková Monika     1
Telefon: 469690150
Email: sj.ronov@seznam.cz
Vnitřní řád školní jídelny- doplňková činnost
Vnitřní řád školní jídelny

 

Označování alergenů

3