Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách naší školy

O škole

Základní škola Ronov nad Doubravou byla otevřená v roce 1882. V letech 1968 až 1972 proběhla rekonstrukce a přístavba nové části. Významnou stavbou, která povznesla kvalitu ve vybavení školy, se stala další přístavba budovy s tělocvičnou. Cvičit se v ní začalo v roce 1988. V roce 1994 spojil tělocvičnu a budovu školy krytý přechod. Cílová kapacita školy je 300 žáků. Od 1. 1. 2003 se ZŠ v Ronově nad Doubravou stala usnesením Zastupitelstva města Ronov nad Doubravou příspěvkovou organizací a je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.

 

Pro školní rok 2019/20 byly do školní družiny přijaty všechny přihlášené děti.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve šk. roce 2019/2020

eu

Název projektu: Stavební úpravy dílen – ZŠ Ronov nad Doubravou

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009252

Datum zahájení: 1. 11. 2017

Datum ukončení: 30. 6. 2020

 

 

 

Aktuálně

17.06.2019

Návštěva Ekocentra Paleta

Návštěva Ekocentra Paleta

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se žáci 7. třídy vypravili do Ekocentra v Chrudimi, kde se zúčastnili programu o mezilidských vztazích – Jeden za všechny, všichni za jednoho. Žáci si zahráli různé hry zaměřené na posílení dobrých vztahů v kolektivu, pochopení výhod spolupráce a pomoc druhým. Celý program se vydařil, všichni byli vzorní a pěkně spolupracovali.

Detail

12.06.2019

Poznávací přírodovědná soutěž

Poznávací přírodovědná soutěž

Na přírodovědném kroužku se 23 žáků 3. - 9. ročníku připravovalo na poznávací přírodovědnou soutěž. V polovině května se konalo školní kolo. Soutěžící měli za úkol poznat 80 -213 druhů rostlin, živočichů, hub, nerostů, hornin a určit chráněné druhy.

Detail

12.06.2019

Návštěva Pardubic

Návštěva Pardubic

V pondělí 20. 5. 2019 děti ze čtvrté třídy a pátých tříd navštívily krajské město Pardubice. První zastavení bylo na významné dominantě města- Zelené bráně. Zde si děti prohlédly výstavu obrazů, vyslechly zajímavé pověsti, které se vztahují k historii Pardubic, a vystoupaly na věž. I přes nepřízeň počasí si užily krásnou vyhlídku.

Detail

12.06.2019

Nejen žáci jsou oceňováni 1

Nejen žáci jsou oceňováni

Jedním z třiceti nejlepších a nejzapálenějších učitelů environmentální výchovy se stala paní učitelka Mgr. Iva Trnková. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Detail

10.06.2019

Vystoupení RideWheel týmu

Vystoupení RideWheel týmu

V rámci dopravní výchovy proběhlo minulou středu 5. června v krásném areálu školy exhibiční biketrialové vystoupení. Akce se konala pod patronací Besipu, kde si děti společně s Lukášem Müllerem připomněly zásady bezpečného pohybu na silnicích a zhlédly jeho adrenalinovou show. Vystoupení bylo věnováno dětem k Mezinárodnímu dni dětí.

Detail

29.05.2019

Veselé zoubky

Veselé zoubky

Také v letošním roce se naše škola zapojila do preventivního programu společnosti DM drogerie „Veselé zoubky 2019“. Prvňáčci byli seznámeni s problémem zubního kazu a důležitosti preventivních prohlídek. Zhlédli edukační film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Poté si vyplnili pracovní list s danou tématikou. Na závěr všichni obdrželi preventivní balíčky pro ústní hygienu.

Detail